Addon 2x Known Bots - Thêm Known Bots vào XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Known Bots - Thêm Known Bots vào XenForo 2 3.11.0

Addon XenForo 2.0 này bổ sung thêm các định nghĩa để phát hiện bot trong các session.

Yêu cầu

Add-on này yêu cầu PHP 5.4 trở lên và chỉ hoạt động trên XenForo 2.0.x

Sử dụng

Khi bạn xem Current Visitors, bạn sẽ thấy các robot khác được xác định - cũng xem danh sách "Robots" trên trang đó http://www.example.com/community/online/?type=robot

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • KnownBots-2.0.0.zip
  12 KB · Lượt xem: 13
 • Hampel-KnownBots-2.0.0.zip
  12.7 KB · Lượt xem: 8
 • Hampel-KnownBots-2.2.0.zip
  14.6 KB · Lượt xem: 9
 • Hampel-KnownBots-2.3.0.zip
  16 KB · Lượt xem: 7
 • Hampel-KnownBots-2.4.0.zip
  16.5 KB · Lượt xem: 6
 • Hampel-KnownBots-2.5.0.zip
  17.6 KB · Lượt xem: 8
 • Hampel-KnownBots-2.6.0.zip
  17.7 KB · Lượt xem: 13
 • Hampel-KnownBots-2.7.0.zip
  20 KB · Lượt xem: 10
 • Hampel-KnownBots-3.1.0.zip
  25.7 KB · Lượt xem: 6
 • Hampel-KnownBots-3.2.0.zip
  28.9 KB · Lượt xem: 6
 • Hampel-KnownBots-3.3.0.zip
  32 KB · Lượt xem: 7
 • Hampel-KnownBots-3.4.0.zip
  37 KB · Lượt xem: 8
 • Hampel-KnownBots-3.5.0.zip
  46.5 KB · Lượt xem: 9
 • Hampel-KnownBots-3.6.0.zip
  47.6 KB · Lượt xem: 9
 • Hampel-KnownBots-3.7.0.zip
  48.3 KB · Lượt xem: 10
 • Hampel-KnownBots-3.8.0.zip
  49.5 KB · Lượt xem: 8
 • Hampel-KnownBots-3.9.0.zip
  50.1 KB · Lượt xem: 8
 • Hampel-KnownBots-3.10.0.zip
  51.5 KB · Lượt xem: 9
 • Hampel-KnownBots-3.11.0.zip
  52.3 KB · Lượt xem: 10

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.0.0a
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.2.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.3.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.4.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.5.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.6.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.7.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 3.1.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 3.2.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 3.3.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 3.4.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 3.5.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 3.6.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 3.7.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 3.8.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 3.9.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 3.10.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 3.11.0
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom