Addon 2x Known Bots - Thêm Known Bots vào XenForo 2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Known Bots - Thêm Known Bots vào XenForo 2 3.11.0

Addon XenForo 2.0 này bổ sung thêm các định nghĩa để phát hiện bot trong các session.

Yêu cầu

Add-on này yêu cầu PHP 5.4 trở lên và chỉ hoạt động trên XenForo 2.0.x

Sử dụng

Khi bạn xem Current Visitors, bạn sẽ thấy các robot khác được xác định - cũng xem danh sách "Robots" trên trang đó http://www.example.com/community/online/?type=robot

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • KnownBots-2.0.0.zip
  12 KB · Lượt xem: 13
 • Hampel-KnownBots-2.0.0.zip
  12.7 KB · Lượt xem: 8
 • Hampel-KnownBots-2.2.0.zip
  14.6 KB · Lượt xem: 9
 • Hampel-KnownBots-2.3.0.zip
  16 KB · Lượt xem: 7
 • Hampel-KnownBots-2.4.0.zip
  16.5 KB · Lượt xem: 6
 • Hampel-KnownBots-2.5.0.zip
  17.6 KB · Lượt xem: 8
 • Hampel-KnownBots-2.6.0.zip
  17.7 KB · Lượt xem: 13
 • Hampel-KnownBots-2.7.0.zip
  20 KB · Lượt xem: 10
 • Hampel-KnownBots-3.1.0.zip
  25.7 KB · Lượt xem: 6
 • Hampel-KnownBots-3.2.0.zip
  28.9 KB · Lượt xem: 6
 • Hampel-KnownBots-3.3.0.zip
  32 KB · Lượt xem: 7
 • Hampel-KnownBots-3.4.0.zip
  37 KB · Lượt xem: 8
 • Hampel-KnownBots-3.5.0.zip
  46.5 KB · Lượt xem: 9
 • Hampel-KnownBots-3.6.0.zip
  47.6 KB · Lượt xem: 9
 • Hampel-KnownBots-3.7.0.zip
  48.3 KB · Lượt xem: 10
 • Hampel-KnownBots-3.8.0.zip
  49.5 KB · Lượt xem: 8
 • Hampel-KnownBots-3.9.0.zip
  50.1 KB · Lượt xem: 8
 • Hampel-KnownBots-3.10.0.zip
  51.5 KB · Lượt xem: 9
 • Hampel-KnownBots-3.11.0.zip
  52.3 KB · Lượt xem: 9

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top