template

 1. PVS

  Addon 2x SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.4.2

  SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.4.2 Tùy thuộc vào cấu hình, add-on này đòi hỏi máy chủ web hỗ trợ URL rewrite! Cho phép hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) được lưu trữ dưới dạng template. Điều này tạo ra một tập tin svg.php mới trong thư mục gốc XF. Để tạo một liên kết đến...
 2. PVS

  Addon 2x SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.4.1

  SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.4.1 Tùy thuộc vào cấu hình, add-on này đòi hỏi máy chủ web hỗ trợ URL rewrite! Cho phép hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) được lưu trữ dưới dạng template. Điều này tạo ra một tập tin svg.php mới trong thư mục gốc XF. Để tạo một liên kết đến...
 3. PVS

  Addon 2x Template Modification List Tweaks - Tinh chỉnh danh sách Template Modification cho XenForo 2 1.0.0

  Template Modification List Tweaks - Tinh chỉnh danh sách Template Modification cho XenForo 2 1.0.0 Add-on rất nhanh và tiện lợi cho bất kỳ ai có thể thấy nó hữu ích. Nếu bạn có một phiên bản thử nghiệm với một số lượng lớn các sửa đổi, điều này sẽ giúp loại bỏ sự lộn xộn để bạn có thể tập trung...
 4. PVS

  Addon 2x SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.3.5

  SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.3.5 Tùy thuộc vào cấu hình, add-on này đòi hỏi máy chủ web hỗ trợ URL rewrite! Cho phép hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) được lưu trữ dưới dạng template. Điều này tạo ra một tập tin svg.php mới trong thư mục gốc XF. Để tạo một liên kết đến...
 5. PVS

  Addon 2x Thread Template - Bản mẫu chủ đề cho XenForo 2 3.0.3

  Thread Template - Bản mẫu chủ đề cho XenForo 2 3.0.3 Thread Template cho phép bạn xác định mẫu tin nhắn mặc định cho mỗi node của bạn. Nó có thể hữu ích, ví dụ nếu có thông tin bạn muốn có khi người dùng của bạn đăng yêu cầu hỗ trợ. Tính năng Tạo thông qua một trang chuyên dụng trong admincp...
 6. PVS

  Addon 2x SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.3.4

  SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.3.4 Tùy thuộc vào cấu hình, add-on này đòi hỏi máy chủ web hỗ trợ URL rewrite! Cho phép hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) được lưu trữ dưới dạng template. Điều này tạo ra một tập tin svg.php mới trong thư mục gốc XF. Để tạo một liên kết đến...
 7. PVS

  Addon 2x SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.3.3

  SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.3.3 Tùy thuộc vào cấu hình, add-on này đòi hỏi máy chủ web hỗ trợ URL rewrite! Cho phép hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) được lưu trữ dưới dạng template. Điều này tạo ra một tập tin svg.php mới trong thư mục gốc XF. Để tạo một liên kết đến...
 8. PVS

  Addon 2x SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.3.2

  SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.3.2 Tùy thuộc vào cấu hình, add-on này đòi hỏi máy chủ web hỗ trợ URL rewrite! Cho phép hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) được lưu trữ dưới dạng template. Điều này tạo ra một tập tin svg.php mới trong thư mục gốc XF. Để tạo một liên kết đến...
 9. PVS

  Addon 2x SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.3.0

  SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.3.0 Tùy thuộc vào cấu hình, add-on này đòi hỏi máy chủ web hỗ trợ URL rewrite! Cho phép hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) được lưu trữ dưới dạng template. Điều này tạo ra một tập tin svg.php mới trong thư mục gốc XF. Để tạo một liên kết đến...
 10. PVS

  Addon 2x SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.2.2

  SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.2.2 Tùy thuộc vào cấu hình, add-on này đòi hỏi máy chủ web hỗ trợ URL rewrite! Cho phép hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) được lưu trữ dưới dạng template. Điều này tạo ra một tập tin svg.php mới trong thư mục gốc XF. Để tạo một liên kết đến...
 11. PVS

  Addon 2x Template Parent - Thêm biến templateParent cho XenForo 2

  Template Parent - Thêm biến templateParent cho XenForo 2 1.0.0 Thêm một biến template mới $xf.reply.templateParent để nhóm tất cả các template thread_view* và forum_view* lại với nhau. XenForo 2.2 thêm nhiều biến thể cho các template thread_view và forum_view cho các loại chủ đề mới khác nhau...
 12. PVS

  Other 2x Simply add your own entries to the XenForo header - Đơn giản hơn để thêm các mục của riêng bạn vào header XenForo 2

  Simply add your own entries to the XenForo header - Đơn giản hơn để thêm các mục của riêng bạn vào header XenForo 2 Nói chung tốt hơn là không nên sửa đổi trực tiếp các template mà nên luôn sử dụng template modification system (TMS). Điều này giúp bạn tiết kiệm rất nhiều rắc rối với XF...
 13. PVS

  Addon 2x [xFv] Template List Pagination - Phân trang danh sách Template cho XenForo 2

  [xFv] Template List Pagination - Phân trang danh sách Template cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này sẽ phân trang danh sách template của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 14. PVS

  Addon 2x Thread Template - Bản mẫu chủ đề cho XenForo 2

  Thread Template - Bản mẫu chủ đề cho XenForo 2 2.0.1 Thread Template cho phép bạn xác định mẫu tin nhắn mặc định cho mỗi node của bạn. Nó có thể hữu ích, ví dụ nếu có thông tin bạn muốn có khi người dùng của bạn đăng yêu cầu hỗ trợ. Tính năng Có thể định cấu hình cho mỗi diễn đàn từ các trang...
 15. PVS

  Addon 2x SVG Template - Template SVG cho XenForo 2

  SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.2.1 Tùy thuộc vào cấu hình, add-on này đòi hỏi máy chủ web hỗ trợ URL rewrite! Cho phép hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) được lưu trữ dưới dạng template. Điều này tạo ra một tập tin svg.php mới trong thư mục gốc XF. Để tạo một liên kết đến...
 16. PVS

  Addon 2x Mobile / Browser Detection in Template - Phát hiện trình duyệt di động bằng Template của XenForo 2

  Mobile / Browser Detection in Template - Phát hiện trình duyệt di động bằng Template của XenForo 2 1.0.0 Add-on đã thử nghiệm với XF 2.1 nhưng chưa được thử nghiệm với XF 2.0, tuy nhiên có thể nó vẫn hoạt động. Với addon này, bạn có thể sử dụng template syntax trong bất kỳ template nào như thế...
 17. PVS

  Addon 2x SVG Template - Hỗ trợ lưu trữ SVG dưới dạng template cho XenForo 2

  SVG Template - Hỗ trợ lưu trữ SVG dưới dạng template cho XenForo 2 2.0.3 Tùy thuộc vào cấu hình, add-on này yêu cầu hỗ trợ rewrite URL trên máy chủ web! Cho phép hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) được lưu trữ dưới dạng template. Điều này tạo ra một tập tin svg.php mới trong thư mục gốc...
 18. PVS

  Hướng dẫn Hiển thị/Ẩn một template hoặc nội dung dựa vào chiều rộng khung nhìn của trình duyệt

  Hiển thị/Ẩn một template hoặc nội dung dựa vào chiều rộng khung nhìn của trình duyệt Bài viết này sẽ hướng dẫn về cách hiển thị/ẩn một template hoặc thậm chí cả nội dung cho một thiết bị di động. Đầu tiên hiển thị template cho thiết bị di động, mở template bạn muốn đưa nội dung vào và đặt đoạn...
 19. phukiensamsung

  Styles Hỏi về style của samsungvn

  Cả nhà cho em hỏi. E muốn 1 site như thế này. Có ai có nguồn giúp em không ạ?
 20. PVS

  Hướng dẫn Tạo chuỗi HTML dễ dàng với Template String của ES6 trong javaScript

  Tạo chuỗi HTML dễ dàng với Template String của ES6 trong javaScript Một cách tạo ra chuỗi kết hợp dữ liệu và mã đánh dấu HTML gọn gàng hơn, không cần phải tạo ra nhiều dòng chuỗi, không cần phải cộng chuỗi để nối chuỗi với rất nhiều dấu nháy như trước, không cần phải sử dụng mã ASCII để xuống...
Top Bottom