thoi gian

  1. PVS

    Addon 2x First Post Edit Time Limit - Giới hạn thời gian chỉnh sửa bài viết đầu tiên cho XenForo 2

    First Post Edit Time Limit - Giới hạn thời gian chỉnh sửa bài viết đầu tiên cho XenForo 2 2.0.2 Một add-on đơn giản cho phép người dùng chỉnh sửa bài viết đầu tiên của họ trong một chủ đề cho một khoảng thời gian không giới hạn hoặc một khoảng thời gian khác với một bài viết bình thường...
  2. PVS

    Addon Personal Conversations Last Read Time - Cuộc trò chuyện cá nhân đọc thời gian gần đây

    Personal Conversations Last Read Time - Cuộc trò chuyện cá nhân đọc thời gian gần đây 1.0.0 Mô tả: Add-on này thêm một tùy chọn Last Read Date cho block Conversation Participants khi xem một cuộc trò chuyện. Tính năng: Dựa trên user group permissions Xem khi người dùng đã xem qua một cuộc trò...
Top Bottom