thủ thuật dùng yandex

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Một số thủ thuật dùng Yandex

    Chào các bạn, phần trước mình đã hướng dẫn các bạn tạo tài khoản Yandex,hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một số thủ thuật khi sử dụng Yandex. 1. Tạo địa chỉ email mặc định Yandex có một chức năng rất hay, đó là địa chỉ email mặc định. Toàn bộ email gửi đến những hòm mail không tồn tại (ví dụ...
Top Bottom