thuong hieu

 1. PVS

  Tutorial 2x Enhance Post Sharing with Social Network Brand Icons - Tăng cường chia sẻ bài viết với các biểu tượng thương hiệu trên mạng xã hội cho XenForo 2

  Enhance Post Sharing with Social Network Brand Icons - Tăng cường chia sẻ bài viết với các biểu tượng thương hiệu trên mạng xã hội cho XenForo 2 Bạn muốn thay đổi biểu tượng chia sẻ trên mỗi bài viết của mình để thêm và đánh dấu tất cả các tùy chọn chia sẻ bạn đã bật(...
 2. PVS

  Hướng dẫn Remove ThemeHouse Branding - Loại bỏ thương hiệu ThemeHouse

  Remove ThemeHouse Branding - Loại bỏ thương hiệu ThemeHouse Đây là một hướng dẫn ngắn về cách loại bỏ ThemeHouse copyright. Bước 1. Vào admin control panel của bạn. Bước 2. Đến template EXTRA.css Bước 3. Dán đoạn code sau vào bên trong EXTRA.css div#thCopyrightNotice { display: none; }...
 3. PVS

  Hướng dẫn Remove PixelExit Branding - Loại bỏ thương hiệu PixelExit

  Remove PixelExit Branding - Loại bỏ thương hiệu PixelExit Đây là một hướng dẫn ngắn về cách loại bỏ PixelExit Copyright ở footer. Đi đến AdminCP --> Styles --> YourStyle --> Template Tìm template footer và chỉnh sửa nó (không phải footer.css) Tìm dòng bắt đầu bằng <div id="copyright"> và tìm...
Top Bottom