Tutorial 2x Enhance Post Sharing with Social Network Brand Icons - Tăng cường chia sẻ bài viết với các biểu tượng thương hiệu trên mạng xã hội cho XenForo 2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Enhance Post Sharing with Social Network Brand Icons - Tăng cường chia sẻ bài viết với các biểu tượng thương hiệu trên mạng xã hội cho XenForo 2

Bạn muốn thay đổi biểu tượng chia sẻ trên mỗi bài viết của mình để thêm và đánh dấu tất cả các tùy chọn chia sẻ bạn đã bật( /admin.php?options/groups/sharing/ )?

Từ
Screen Shot 2021-02-24 at 11.46.30.png

Thành
Screen Shot 2021-02-24 at 11.44.44.png


Đây chỉ là một bản chỉnh sửa template đơn giản trong ACP của bạn. Các bước ...
 • Mở Admin Control Panel của bạn và đi tới Appearance | Templates ( /admin.php?templates/ )
 • Đảm bảo rằng bạn đang chỉnh sửa đúng style bạn chọn.
 • Trong hộp nhập 'Filter...' ở trên cùng bên phải, hãy nhập "post_macros"
 • Nhấp vào template post_macros để chỉnh sửa nó.
Screen Shot 2021-02-24 at 11.55.06.png

 • Cuộn xuống dòng 133 (xF v2.2.3 Patch 1) để tìm <xf:fa icon="fa-share-alt"/>
 • Ngay phía trên dòng này, thêm đoạn code bổ sung sau ...
HTML:
          <xf:if is="$xf.options.facebookLike"><xf:fa icon="fab fa-facebook"/></xf:if>          <xf:if is="$xf.options.tweet.enabled"><xf:fa icon="fab fa-twitter"/></xf:if>
          <xf:if is="$xf.options.redditShare"><xf:fa icon="fab fa-reddit"/></xf:if>
          <xf:if is="$xf.options.pinterestShare"><xf:fa icon="fab fa-pinterest"/></xf:if>
          <xf:if is="$xf.options.tumblrShare"><xf:fa icon="fab fa-tumblr"/></xf:if>
          <xf:if is="$xf.options.whatsAppShare"><xf:fa icon="fab fa-whatsapp"/></xf:if>
          <xf:if is="$xf.options.emailShare"><xf:fa icon="fa-envelope"/></xf:if>
          <xf:if is="$xf.options.webShare"><xf:fa icon="fa-link"/></xf:if>
          <xf:if is="$xf.options.linkShare AND !$hideLink"><xf:fa icon="fa-copy"/></xf:if>
          <xf:comment><xf:fa icon="fa-share-alt"/></xf:comment>

 • Nếu bạn không muốn giữ biểu tượng chia sẻ chung ban đầu, bạn có thể wrap <xf: comment> xung quanh nó, như được hiển thị trong dòng cuối cùng của đoạn code trên.
 • Nhấp vào nút 'Save and Exit' ở dưới cùng.
Đây là cách đoạn code được thêm/thay thế trông như thế nào trong trình chỉnh sửa template, với bản xF v2.2.3 Patch 1 ...

Screen Shot 2021-02-24 at 12.08.52.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top