Tutorial 2x Enhance Post Sharing with Social Network Brand Icons - Tăng cường chia sẻ bài viết với các biểu tượng thương hiệu trên mạng xã hội cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,705
Enhance Post Sharing with Social Network Brand Icons - Tăng cường chia sẻ bài viết với các biểu tượng thương hiệu trên mạng xã hội cho XenForo 2

Bạn muốn thay đổi biểu tượng chia sẻ trên mỗi bài viết của mình để thêm và đánh dấu tất cả các tùy chọn chia sẻ bạn đã bật( /admin.php?options/groups/sharing/ )?

Từ
Screen Shot 2021-02-24 at 11.46.30.png

Thành
Screen Shot 2021-02-24 at 11.44.44.png


Đây chỉ là một bản chỉnh sửa template đơn giản trong ACP của bạn. Các bước ...
 • Mở Admin Control Panel của bạn và đi tới Appearance | Templates ( /admin.php?templates/ )
 • Đảm bảo rằng bạn đang chỉnh sửa đúng style bạn chọn.
 • Trong hộp nhập 'Filter...' ở trên cùng bên phải, hãy nhập "post_macros"
 • Nhấp vào template post_macros để chỉnh sửa nó.
Screen Shot 2021-02-24 at 11.55.06.png

 • Cuộn xuống dòng 133 (xF v2.2.3 Patch 1) để tìm <xf:fa icon="fa-share-alt"/>
 • Ngay phía trên dòng này, thêm đoạn code bổ sung sau ...
HTML:
          <xf:if is="$xf.options.facebookLike"><xf:fa icon="fab fa-facebook"/></xf:if>          <xf:if is="$xf.options.tweet.enabled"><xf:fa icon="fab fa-twitter"/></xf:if>
          <xf:if is="$xf.options.redditShare"><xf:fa icon="fab fa-reddit"/></xf:if>
          <xf:if is="$xf.options.pinterestShare"><xf:fa icon="fab fa-pinterest"/></xf:if>
          <xf:if is="$xf.options.tumblrShare"><xf:fa icon="fab fa-tumblr"/></xf:if>
          <xf:if is="$xf.options.whatsAppShare"><xf:fa icon="fab fa-whatsapp"/></xf:if>
          <xf:if is="$xf.options.emailShare"><xf:fa icon="fa-envelope"/></xf:if>
          <xf:if is="$xf.options.webShare"><xf:fa icon="fa-link"/></xf:if>
          <xf:if is="$xf.options.linkShare AND !$hideLink"><xf:fa icon="fa-copy"/></xf:if>
          <xf:comment><xf:fa icon="fa-share-alt"/></xf:comment>

 • Nếu bạn không muốn giữ biểu tượng chia sẻ chung ban đầu, bạn có thể wrap <xf: comment> xung quanh nó, như được hiển thị trong dòng cuối cùng của đoạn code trên.
 • Nhấp vào nút 'Save and Exit' ở dưới cùng.
Đây là cách đoạn code được thêm/thay thế trông như thế nào trong trình chỉnh sửa template, với bản xF v2.2.3 Patch 1 ...

Screen Shot 2021-02-24 at 12.08.52.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom