Tutorial 2x Postbit Cover - Thêm bìa cho Postbit XenForo 2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Postbit Cover - Thêm bìa cho Postbit XenForo 2

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn cách cho phép các thành viên của bạn đặt ảnh bìa postbit sẽ hiển thị trong bài đăng/tin nhắn của họ.

Hướng dẫn
 1. Tạo một custom user field. Đến Admin CP > Users > Custom user fields
 2. Field ID: Có thể điền bất cứ thứ gì bạn muốn, ví dụ postbit_cover
 3. Title: Có thể điền bất cứ thứ gì bạn muốn, ví dụ Postbit Cover
 4. Description: URL của hình ảnh. Các loại hỗ trợ: PNG, JPG, GIF.
 5. Display location: Personal details
 6. Field type: Single-line text Box
 7. General option: User editable, Moderator editable
 8. Đến Admin CP > Appearance > Templates > message_macros
 9. Đến Admin CP > Appearance > Templates > extra.less
Chi tiết bước 8:
Tìm:
Mã:
<xf:macro name="user_info"
  arg-user="!"
  arg-fallbackName="">

Dán bên dưới:
Mã:
<xf:if is="{$user.Profile.custom_fields.postbit_cover}">
<div class="postbit_background" style="background-image: url({$user.Profile.custom_fields.FIELD_ID});"></div>
</xf:if>

Thay thế FIELD_ID bằng ID mà bạn đã sử dụng ở bước 2, tức là postbit_cover

Chi tiết bước 9:
Thêm đoạn code sau vào extra.less:
Less:
.postbit_background {
position: absolute;
height: 120px;
width: 170px;
opacity: .40;
}

Demo:

joyfreak-postbit.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top