Hướng dẫn Đưa User Info lên trên bài viết Xenforo(Firstpost postbit display in thread)

CNTT01

Snow Flower ✔
Tham gia
06/07/2015
Bài viết
803
Được Like
686
Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cách làm hiển thị bài viết đầu tiên dạng nằm ngang, các reply sẽ hiển thị theo kiểu mặc định.

1. Mở template EXTRA.css thêm đoạn code sau:

Mã:
/*Display Postbit in first post*/
.firstPost .messageUserInfo {
  float: none;
}
.firstPost .messageUserInfo .messageUserBlock .arrow {
  display: none;
}
.firstPost .messageInfo {
  margin-left: 5px !important;
  margin-top: 10px;
}
.newIndicator {
  display: none !important;
}
.firstPost .messageUserInfo {
  width: 100% !important;
}
.firstPost .messageUserInfo .messageUserBlock .arrow {
  display: none;
}
.firstPost .messageUserBlock {
  -moz-border-bottom-colors: none !important;
  -moz-border-image: none !important;
  -moz-border-left-colors: none !important;
  -moz-border-right-colors: none !important;
  -moz-border-top-colors: none !important;
  background: none repeat scroll 0 0 transparent !important;
  border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #CDE5F0 !important;
  border-style: none none dashed !important;
  border-width: 0 0 1px !important;
  height: 64px;
}
.firstPost .avatar .img {
  margin-left: 0 !important;
}
.firstPost .avatarHolder {
  padding: 0 !important;
  position: absolute !important;
}
.firstPost .userText {
  margin-left: 58px;
  position: absolute !important;
  top: 18px;
}
.firstPost .tt_share_page {
  margin-left: 220px;
  position: absolute;
  top: 34px;
  width: 420px;
}
.firstPost .shareControl {
  float: right;
}
.firstPost .addthis {
  padding-left: 20px;
}
.titleBar h1 {
  font-size: 20pt !important;
}
2. Tạo template mới với tên message_user_info_firstpost

Mã:
<xen:require css="message_user_info.css" />
<div class="messageUserInfo" itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Person">
<div class="messageUserBlock">
  <xen:hook name="message_user_info_avatar" params="{xen:array 'user={$user}', 'isQuickReply={$isQuickReply}'}">
        <div class="avatarHolder">
      <span class="helper"></span>
            <xen:avatar user="$user" size="s"/>
      <!-- slot: message_user_info_avatar -->
    </div>
  </xen:hook>
<xen:if is="!{$isQuickReply}">
  <xen:hook name="message_user_info_text" params="{xen:array 'user={$user}', 'isQuickReply={$isQuickReply}'}">
    <h3 class="userText">
      <xen:username user="$user" itemprop="name" rich="true" />
      <xen:if hascontent="true"><em class="userTitle" itemprop="title"><xen:contentcheck>{xen:helper userTitle, $user}</xen:contentcheck></em></xen:if>
      <!-- slot: message_user_info_text -->
    </h3>
  </xen:hook>
 
</xen:if>
<span class="tt_share_page">
   <div class="facebookLike shareControl">
      <fb:like href="{$url}" layout="button_count" action="{$xenOptions.facebookLikeAction}" font="trebuchet ms" colorscheme="@fbColorScheme"></fb:like>
   </div>
   <div class="plusone shareControl">
    <div class="g-plusone" data-size="medium" data-count="true" data-href="{$url}">
   </div>
   <div class="tweet shareControl">
      <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal"
    data-lang="{xen:helper twitterLang, $visitorLanguage.language_code}"
    data-url="{$url}"
    {xen:if {$xenOptions.tweet.via}, 'data-via="{$xenOptions.tweet.via}"'}
    {xen:if {$xenOptions.tweet.related}, 'data-related="{$xenOptions.tweet.related}"'}>{xen:phrase tweet}</a>
   </div>
</span>
  <span class="arrow"><span></span></span>
</div>
</div>
3. Mở template message tìm đoạn code sau:

Mã:
<li id="{$messageId}" class="message {xen:if $message.isDeleted, 'deleted'} {xen:if '{$message.is_admin} OR {$message.is_moderator}', 'staff'} {xen:if $message.isIgnored, ignored}" data-author="{$message.username}">
  <xen:include template="message_user_info">
    <xen:map from="$message" to="$user" />
  </xen:include>
Thay bằng:

Mã:
<xen:if is="{$post.position} == 0 AND !{$message.conversation_id}">
<li id="{$messageId}" class="message firstPost {xen:if $message.isDeleted, 'deleted'} {xen:if '{$message.is_admin} OR {$message.is_moderator}', 'staff'} {xen:if $message.isIgnored, ignored}" data-author="{$message.username}">
  <xen:include template="message_user_info_firstpost">
    <xen:map from="$message" to="$user" />
  </xen:include>
<xen:else />
<li id="{$messageId}" class="message {xen:if $message.isDeleted, 'deleted'} {xen:if '{$message.is_admin} OR {$message.is_moderator}', 'staff'} {xen:if $message.isIgnored, ignored}" data-author="{$message.username}">
  <xen:include template="message_user_info">
    <xen:map from="$message" to="$user" />
  </xen:include>
</xen:if>
 
 • Like
Reactions: THB

joomdown

Gefreiter
Tham gia
28/04/2015
Bài viết
80
Được Like
43
Em muốn đưa xuống dưới như khatvongsong.vn thì làm sao ạ?
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom