Tutorial 2x vBulletin 3 Form FieldSets - Đưa Form FieldSets của vBulletin 3 lên XenForo 2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
vBulletin 3 Form FieldSets - Đưa Form FieldSets của vBulletin 3 lên XenForo 2

Bạn muốn một số shyte old-school mà không phải chịu đựng các lỗ hổng của vBulletin 3.8?
Bây giờ là lúc để chuyển sang XenForo.

1588097857201.png 1588097768026.png 1588097781901.png 1588097875830.png 1588097490088.png 1588097747927.png
Thêm đoạn code sau vào cuối template EXTRA.LESS của bạn:
Mã:
/* ==================== vBulletin 3 Form Fieldsets ==================== */
body{@media (min-width:(@xf-formResponsive + 1)){form.block{.block-formSectionHeader{.block-formSectionHeader-aligner{text-align:unset;width:unset;font-size:@xf-fontSizeNormal;color:@xf-textColor;font-weight:Bold;text-transform:lowercase}}.formSubmitRow-controls{padding-left:unset;text-align:center}.block-body{box-shadow:inset 0 0 0 4px #E8F2FF,inset 0 0 0 5px #edeced;padding:5px;dl.formRow.formRow--fullWidth+.formRow--mergePrev,.formRow.formRow--fullWidth+*>.formRow:first-of-type.formRow--mergePrev,.formRow.formRow--fullWidth.formRow--mergeNext+.formRow.formRow--fullWidth,.formRow.formRow--fullWidth.formRow--mergeNext+*>.formRow.formRow--fullWidth:first-of-type{border:1px solid #C6D0DD}dl.formRow{&:first-child{margin-top:(@xf-paddingLargest + 1em)}&:last-child{margin-bottom:(@xf-paddingLargest + 1em)}width:95%;min-width:0;border:1px solid #C6D0DD;padding:1em;margin:1.5em auto 1em;&.formRow.formRow--limited{display:none}&.formRow--input>dt,&>dt{border-right:0;border-color:unset;text-align:unset;width:unset;float:left;display:block;margin:-1.7em 0 0;padding:0 .25em;background:@xf-paletteNeutral1;color:#22229C;font-size:1em;font-weight:400;.formRow-labelWrapper{display:flex;flex-flow:row-reverse nowrap;.formRow-label::after{content:unset}.formRow-hint{margin-right:5px;display:inline-block;background:red;color:white;&::before,&::after{content:"\00a0"}}}}&.formRow--input>dd,&>dd{width:unset;padding:unset;display:block}}hr.formRowSep{display:none}}}}&:not([data-template="account_signature"]){@media (min-width:(@xf-formResponsive + 1)){.p-body-main--withSideNav{form.block{.block-body{dl.formRow{width:75%;min-width:480px}}}}}}}

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top