Tutorial 2x vBulletin 3 Form FieldSets - Đưa Form FieldSets của vBulletin 3 lên XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,399
Được Like
12,622
vBulletin 3 Form FieldSets - Đưa Form FieldSets của vBulletin 3 lên XenForo 2

Bạn muốn một số shyte old-school mà không phải chịu đựng các lỗ hổng của vBulletin 3.8?
Bây giờ là lúc để chuyển sang XenForo.

1588097857201.png 1588097768026.png 1588097781901.png 1588097875830.png 1588097490088.png 1588097747927.png
Thêm đoạn code sau vào cuối template EXTRA.LESS của bạn:
Mã:
/* ==================== vBulletin 3 Form Fieldsets ==================== */
body{@media (min-width:(@xf-formResponsive + 1)){form.block{.block-formSectionHeader{.block-formSectionHeader-aligner{text-align:unset;width:unset;font-size:@xf-fontSizeNormal;color:@xf-textColor;font-weight:Bold;text-transform:lowercase}}.formSubmitRow-controls{padding-left:unset;text-align:center}.block-body{box-shadow:inset 0 0 0 4px #E8F2FF,inset 0 0 0 5px #edeced;padding:5px;dl.formRow.formRow--fullWidth+.formRow--mergePrev,.formRow.formRow--fullWidth+*>.formRow:first-of-type.formRow--mergePrev,.formRow.formRow--fullWidth.formRow--mergeNext+.formRow.formRow--fullWidth,.formRow.formRow--fullWidth.formRow--mergeNext+*>.formRow.formRow--fullWidth:first-of-type{border:1px solid #C6D0DD}dl.formRow{&:first-child{margin-top:(@xf-paddingLargest + 1em)}&:last-child{margin-bottom:(@xf-paddingLargest + 1em)}width:95%;min-width:0;border:1px solid #C6D0DD;padding:1em;margin:1.5em auto 1em;&.formRow.formRow--limited{display:none}&.formRow--input>dt,&>dt{border-right:0;border-color:unset;text-align:unset;width:unset;float:left;display:block;margin:-1.7em 0 0;padding:0 .25em;background:@xf-paletteNeutral1;color:#22229C;font-size:1em;font-weight:400;.formRow-labelWrapper{display:flex;flex-flow:row-reverse nowrap;.formRow-label::after{content:unset}.formRow-hint{margin-right:5px;display:inline-block;background:red;color:white;&::before,&::after{content:"\00a0"}}}}&.formRow--input>dd,&>dd{width:unset;padding:unset;display:block}}hr.formRowSep{display:none}}}}&:not([data-template="account_signature"]){@media (min-width:(@xf-formResponsive + 1)){.p-body-main--withSideNav{form.block{.block-body{dl.formRow{width:75%;min-width:480px}}}}}}}

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom