Tutorial 2x Tiled postbit with icons - Postbit dạng Tiled với biểu tượng cho XenForo 2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Tiled postbit with icons - Postbit dạng Tiled với biểu tượng cho XenForo 2

Thêm vào extra.less:

Mã:
.message-userExtras {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;

  & .pairs.pairs--justified {
    margin: 2px auto;
    padding: 2px;
    display: grid;
    text-align: center;
    width: 31%;
    border: 1px solid @xf-borderColor;
    border-radius: 2px;
    background: @xf-contentBg;
    &:first-child {
      min-width: 100%;
    }

    &> dt {
      font-size: 0;
      margin-right: 0;
    }

    &> dd {
      text-align: center;
    }
    & dt:before {
      .m-faBase();
      font-size: 13px;
    }
    &:nth-child(1) dt {
      .m-faBefore(@fa-var-calendar-alt);
    }
    &:nth-child(2) dt {
      .m-faBefore(@fa-var-comments-alt);
    }
    &:nth-child(3) dt {
      .m-faBefore(@fa-var-heart);
    }
    &:nth-child(4) dt {
      .m-faBefore(@fa-var-trophy);
    }
  }
}

1.png

Mã:
.message-userExtras {
  display: flex;

  & .pairs.pairs--justified {
    margin: 2px;
    padding: 2px;
    display: grid;
    text-align: center;
    width: 100% / 3;
    border: 1px solid @xf-borderColor;
    border-radius: 2px;
    background: @xf-contentBg;

    &> dt {
      font-size: 0;
      margin-right: 0;
    }

    &> dd {
      text-align: center;
    }
    & dt:before {
      .m-faBase();
      font-size: 13px;
    }
    &:nth-child(1) dt {
      .m-faBefore(@fa-var-comments-alt);
    }
    &:nth-child(2) dt {
      .m-faBefore(@fa-var-heart);
    }
    &:nth-child(3) dt {
      .m-faBefore(@fa-var-trophy);
    }
  }

}

2.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top