Tutorial 2x Tiled postbit with icons - Postbit dạng Tiled với biểu tượng cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Tiled postbit with icons - Postbit dạng Tiled với biểu tượng cho XenForo 2

Thêm vào extra.less:

Mã:
.message-userExtras {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;

  & .pairs.pairs--justified {
    margin: 2px auto;
    padding: 2px;
    display: grid;
    text-align: center;
    width: 31%;
    border: 1px solid @xf-borderColor;
    border-radius: 2px;
    background: @xf-contentBg;
    &:first-child {
      min-width: 100%;
    }

    &> dt {
      font-size: 0;
      margin-right: 0;
    }

    &> dd {
      text-align: center;
    }
    & dt:before {
      .m-faBase();
      font-size: 13px;
    }
    &:nth-child(1) dt {
      .m-faBefore(@fa-var-calendar-alt);
    }
    &:nth-child(2) dt {
      .m-faBefore(@fa-var-comments-alt);
    }
    &:nth-child(3) dt {
      .m-faBefore(@fa-var-heart);
    }
    &:nth-child(4) dt {
      .m-faBefore(@fa-var-trophy);
    }
  }
}

1.png

Mã:
.message-userExtras {
  display: flex;

  & .pairs.pairs--justified {
    margin: 2px;
    padding: 2px;
    display: grid;
    text-align: center;
    width: 100% / 3;
    border: 1px solid @xf-borderColor;
    border-radius: 2px;
    background: @xf-contentBg;

    &> dt {
      font-size: 0;
      margin-right: 0;
    }

    &> dd {
      text-align: center;
    }
    & dt:before {
      .m-faBase();
      font-size: 13px;
    }
    &:nth-child(1) dt {
      .m-faBefore(@fa-var-comments-alt);
    }
    &:nth-child(2) dt {
      .m-faBefore(@fa-var-heart);
    }
    &:nth-child(3) dt {
      .m-faBefore(@fa-var-trophy);
    }
  }

}

2.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom