tin nhắn đơ máy iphone

  1. PCO

    Cách gửi tin nhắn làm đơ hoặc lag máy trong khoảng thời gian ngắn để troll bạn bè

    Cách gửi tin nhắn làm đơ hoặc lag máy trong khoảng thời gian ngắn để troll bạn bè Mặc dù đã được Apple khắc phục trong bản cập nhật mới, nhưng nếu bạn vẫn muốn "troll" bạn bè thì chúng ta vẫn còn một cách khác để khiến máy bị đơ hoặc lag trong khoảng thời gian ngắn mà không ảnh hưởng đến thiết...
Top Bottom