toan hoc

  1. PVS

    Tìm hiểu các hàm số toán học thông qua đối tượng Math của JavaScript

    Tìm hiểu các hàm số toán học thông qua đối tượng Math của JavaScript Math là đối tượng được định nghĩa sẵn trong JavaScript, nó chứa các thuộc tính và phương thức cho phép thực hiện một số tác vụ về toán học. Các thuộc tính của Math Đối tượng Math luôn có sẵn để sử dụng ngay mà không cần...
  2. PVS

    Addon 2x Math - Thêm toán học vào XenForo 2

    Math - Thêm toán học vào XenForo 2 3.1.0 Addon này sẽ biến tất cả phép toán LaTeX trên diễn đàn của bạn thành một phép toán lạ mắt, sắc nét và có khả năng mở rộng! Nó cũng thêm nút "Insert math" vào trình soạn thảo, giúp đơn giản hóa quá trình thêm phép toán vào các tin nhắn, chủ đề...
Top Bottom