Tìm hiểu các hàm số toán học thông qua đối tượng Math của JavaScript

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Tìm hiểu các hàm số toán học thông qua đối tượng Math của JavaScript

Math là đối tượng được định nghĩa sẵn trong JavaScript, nó chứa các thuộc tính và phương thức cho phép thực hiện một số tác vụ về toán học.

Các thuộc tính của Math

screenshot_1590632935.png

Đối tượng Math luôn có sẵn để sử dụng ngay mà không cần tạo mới.
Mã:
document.write(Math.PI);
//In ra 3.141592653589793

Các phương thức của Math

screenshot_1590632982.png

Ví dụ tính căn bậc 2:
Mã:
var n = prompt("Nhập một số", "");
var answer = Math.sqrt(n);
alert("Căn bậc 2 của " + n + " là " + answer);

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom