Tìm hiểu các phương thức của đối tượng Date để làm việc với thời gian trong JavaScript

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Tìm hiểu các phương thức của đối tượng Date để làm việc với thời gian trong JavaScript

Để làm việc với ngày tháng bạn có thể sử dụng đối tượng Date, nó chứa các phương thức để lấy ngày, giờ, ...

Để tạo ra đối tượng Date cho ngày tháng hiện tại dùng cú pháp
Mã:
var d = new Date();

Ngoài ra để biểu diễn ngày tháng bất kỳ thì cần truyền tham số khởi tạo khi gọi new Date

Có các cách khởi tạo:
Mã:
//Sử dụng thời gian Unix
new Date(milliseconds);

//Sử dụng chuỗi biểu diễn ngày tháng
new Date(dateString);

//Sử dụng các tham số năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây, mini giây
new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds);

Ví dụ
Mã:
//Fri Jan 02 1970 00:00:00
var d1 = new Date(86400000);

//Fri Jan 02 2015 10:42:00
var d2 = new Date("January 2, 2015 10:42:00");

//Sat Jun 11 1988 11:42:00
var d3 = new Date(88,5,11,11,42,0,0);

Lưu ý JavaScript đếm tháng từ 0 đến 11. Tháng 1 là 0.

Các phương thức của Date

screenshot_1590633326.png

Ví dụ đồng hồ thời gian hiện tại
Mã:
function printTime() {
  var d = new Date();
  var hours = d.getHours();
  var mins = d.getMinutes();
  var secs = d.getSeconds();
  document.body.innerHTML = hours+":"+mins+":"+secs;
}
setInterval(printTime, 1000);

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom