doi tuong

 1. PVS

  Addon 2x Object Storage Adapter - Bộ điều hợp lưu trữ đối tượng XenForo 2.2 0.4.2

  Object Storage Adapter - Bộ điều hợp lưu trữ đối tượng XenForo 2.2 0.4.2 Lưu trữ tệp đính kèm của bạn trên đám mây một cách hiệu quả. Sử dụng addon này, bạn có thể tiết kiệm băng thông và không gian lưu trữ bằng cách tách các tệp đính kèm nặng của bạn khỏi phần còn lại của diễn đàn. Vâng...
 2. PVS

  Addon 2x Object Storage Adapter - Bộ điều hợp lưu trữ đối tượng XenForo 2.2 0.4.1

  Object Storage Adapter - Bộ điều hợp lưu trữ đối tượng XenForo 2.2 0.4.1 Lưu trữ tệp đính kèm của bạn trên đám mây một cách hiệu quả. Sử dụng addon này, bạn có thể tiết kiệm băng thông và không gian lưu trữ bằng cách tách các tệp đính kèm nặng của bạn khỏi phần còn lại của diễn đàn. Vâng...
 3. PVS

  Addon 2x Object Storage Adapter - Bộ điều hợp lưu trữ đối tượng XenForo 2.2 0.4.0

  Object Storage Adapter - Bộ điều hợp lưu trữ đối tượng XenForo 2.2 0.4.0 Lưu trữ tệp đính kèm của bạn trên đám mây một cách hiệu quả. Sử dụng addon này, bạn có thể tiết kiệm băng thông và không gian lưu trữ bằng cách tách các tệp đính kèm nặng của bạn khỏi phần còn lại của diễn đàn. Vâng...
 4. PVS

  Sử dụng jQuery bắt các sự kiện và tìm hiểu về đối tượng Event trong jQuery

  Sử dụng jQuery bắt các sự kiện và tìm hiểu về đối tượng Event trong jQuery jQuery cung cấp một công cụ mạnh mẽ để bắt các sự kiện trong JavaScript. Các sự kiện được phát sinh khi người dùng thực hiện các hành động trên trang, ví dụ bấm vào một phần tử, di chuyển chuột, gửi form ... Xét một ví...
 5. PVS

  Cách tạo ra các đối tượng chuyển động bằng JavaScript

  Cách tạo ra các đối tượng chuyển động bằng JavaScript Chắc hẳn các bạn cũng đã biết DOM qua những bài trước và bạn cũng đã biết cách chọn một phần tử DOM, bây giờ chúng ta tạo ra sự chuyển động cho nó. Bắt đầu bạn thử tạo một hình vuông và cho nó di chuyển bằng cách sử dụng JS. <style>...
 6. PVS

  Tìm hiểu các phương thức của đối tượng Date để làm việc với thời gian trong JavaScript

  Tìm hiểu các phương thức của đối tượng Date để làm việc với thời gian trong JavaScript Để làm việc với ngày tháng bạn có thể sử dụng đối tượng Date, nó chứa các phương thức để lấy ngày, giờ, ... Để tạo ra đối tượng Date cho ngày tháng hiện tại dùng cú pháp var d = new Date(); Ngoài ra để biểu...
 7. PVS

  Tìm hiểu các hàm số toán học thông qua đối tượng Math của JavaScript

  Tìm hiểu các hàm số toán học thông qua đối tượng Math của JavaScript Math là đối tượng được định nghĩa sẵn trong JavaScript, nó chứa các thuộc tính và phương thức cho phép thực hiện một số tác vụ về toán học. Các thuộc tính của Math Đối tượng Math luôn có sẵn để sử dụng ngay mà không cần...
 8. PVS

  Tìm hiểu Canvas để vẽ các đối tượng đồ họa trong HTML5

  Tìm hiểu Canvas để vẽ các đối tượng đồ họa trong HTML5 Thẻ <canvas> sử dụng để vẽ các thành phần đồ họa từ đơn giản như các đường đến các đồ họa phức tạp. <canvas> chỉ có chức năng chứa các đối tượng đồ họa. Bạn bắt buộc phải sử dụng JavaScript để vẽ. Phần tử <canvas> có cú pháp dạng: <canvas...
 9. PVS

  Hướng dẫn Giới thiệu kế thừa trong javaScript thông qua đối tượng prototype

  Giới thiệu kế thừa trong javaScript thông qua đối tượng prototype Bài viết trước đã trình bày về những kỹ thuật căn bản để xây dựng ứng dụng javaScript theo hướng đối tượng, cách tạo và sử dụng thuộc tính, phương thức của đối tượng. Để có thể xây dựng code javaScript có thể dùng lại bài này sẽ...
Top Bottom