trinh nhap

 1. PVS

  Addon 2x XenForo Importers - Trình nhập cho XenForo 2.2 1.5.2

  XenForo Importers - Trình nhập cho XenForo 2.2 1.5.2 XenForo Importers - Trình nhập plugin trong XenForo 2.2 từ các công cụ khác. Các công cụ được hỗ trợ: vBulletin 3 (bao gồm blog), vBulletin 4 (bao gồm cả blog), vBulletin 5, XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x [TH] Question and Answer Forums Importer - Trình nhập diễn đàn Hỏi và Đáp cho XenForo 2.2 1.0.0 Patch Level 3

  [TH] Question and Answer Forums Importer - Trình nhập diễn đàn Hỏi và Đáp cho XenForo 2.2 1.0.0 Patch Level 3 Cho phép các chủ đề câu hỏi và bình chọn từ [TH] Question and Answer Forums cho XenForo 2.1 được nhập vào hệ thống chủ đề câu hỏi mặc định trong XenForo 2.2. Hỗ trợ các loại nội dung...
 3. PVS

  Addon 2x RSS feed importer manager - Quản lý trình nhập nguồn cấp dữ liệu RSS cho XenForo 2 1.2

  RSS feed importer manager - Quản lý trình nhập nguồn cấp dữ liệu RSS cho XenForo 2 1.2 Thêm các tùy chọn bổ sung cho trình nhập nguồn cấp dữ liệu RSS của XenForo. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 4. PVS

  Addon 2x Weekly newsletter import - Trình nhập bản tin hàng tuần cho XenForo 2.2 1.0

  Weekly newsletter import - Trình nhập bản tin hàng tuần cho XenForo 2.2 1.0 Công cụ import cho add-on Weekly newsletter. Import từ Weekly digest: Nếu bạn hiện đang sử dụng add-on Weekly digest, bạn sẽ muốn import cài đặt người dùng Weekly digest hiện tại của mình. Làm theo các bước sau để...
 5. PVS

  Addon 2x XenForo Importers - Trình nhập cho XenForo 2.2 1.5.1

  XenForo Importers - Trình nhập cho XenForo 2.2 1.5.1 XenForo Importers - Trình nhập plugin trong XenForo 2.2 từ các công cụ khác. Các công cụ được hỗ trợ: vBulletin 3 (bao gồm blog), vBulletin 4 (bao gồm cả blog), vBulletin 5, XenForo 2. Một số thay đổi trong XFI 1.5.1 bao gồm: Đừng cố gắng...
 6. PVS

  Addon 2x XenForo Importers - Trình nhập cho XenForo 2.2 1.5.0

  XenForo Importers - Trình nhập cho XenForo 2.2 1.5.0 XenForo Importers - Trình nhập plugin trong XenForo 2.2 từ các công cụ khác. Các công cụ được hỗ trợ: vBulletin 3 (bao gồm blog), vBulletin 4 (bao gồm cả blog), vBulletin 5, XenForo 2. XenForo Importers 1.5.0 giới thiệu một trình nhập mới...
 7. PVS

  Addon 2x XenForo Importers - Trình nhập cho XenForo 2.2 1.4.1

  XenForo Importers - Trình nhập cho XenForo 2.2 1.4.1 XenForo Importers - Trình nhập plugin trong XenForo 2.2 từ các công cụ khác. Các công cụ được hỗ trợ: vBulletin 3 (bao gồm blog), vBulletin 4 (bao gồm cả blog), vBulletin 5, XenForo 2. Một số thay đổi trong XFI 1.4.1 bao gồm: Xử lý nhiều...
 8. PVS

  Addon 2x [TH] Question and Answer Forums Importer - Trình nhập diễn đàn Hỏi và Đáp cho XenForo 2.2 1.0.0 Patch Level 1

  [TH] Question and Answer Forums Importer - Trình nhập diễn đàn Hỏi và Đáp cho XenForo 2.2 1.0.0 Patch Level 1 Cho phép các chủ đề câu hỏi và bình chọn từ [TH] Question and Answer Forums cho XenForo 2.1 được nhập vào hệ thống chủ đề câu hỏi mặc định trong XenForo 2.2. Hỗ trợ các loại nội dung...
 9. PVS

  Addon 2x XenForo Importers - Trình nhập cho XenForo 2.2

  XenForo Importers - Trình nhập cho XenForo 2.2 1.4.0 XenForo Importers - Trình nhập plugin trong XenForo 2.2 từ các công cụ khác. Các công cụ được hỗ trợ: vBulletin 3 (bao gồm blog), vBulletin 4 (bao gồm cả blog), vBulletin 5, XenForo 2. Bản phát hành nhằm sửa lỗi. Chúc các bạn thành công...
 10. PVS

  Addon 2x [TH] Question and Answer Forums Importer - Trình nhập diễn đàn Hỏi và Đáp cho XenForo 2.2

  [TH] Question and Answer Forums Importer - Trình nhập diễn đàn Hỏi và Đáp cho XenForo 2.2 1.0.0 Cho phép các chủ đề câu hỏi và phiếu bầu từ [TH] Question and Answer Forums cho XenForo 2.1 được nhập vào hệ thống chủ đề câu hỏi mặc định trong XenForo 2.2. Hỗ trợ các loại nội dung sau: Loại chủ...
 11. PVS

  Addon 2x XenForo Importers - Trình nhập cho XenForo 2

  XenForo Importers - Trình nhập cho XenForo 2 1.3.0 XenForo Importers - Trình nhập plugin trong XenForo 2 từ các công cụ khác. Các công cụ được hỗ trợ: vBulletin 3 (bao gồm blog), vBulletin 4 (bao gồm cả blog), vBulletin 5, XenForo 2. Bản phát hành nhằm sửa lỗi. Chúc các bạn thành công...
 12. PVS

  Addon Youtube Video Importer - Trình nhập Video Youtube

  Youtube Video Importer - Trình nhập Video Youtube 1.0.1 YouTube đang thu hút hàng tỷ người để khám phá, xem và chia sẻ những đoạn video được tạo ra ban đầu. YouTube cung cấp một diễn đàn để mọi người kết nối, thông tin và truyền cảm hứng cho những người khác trên toàn cầu và đóng vai trò như...
 13. PVS

  Other bbPress Importer - Trình nhập bbPress

  bbPress Importer - Trình nhập bbPress 1.0.0 Mình đã đính kèm tập lệnh SQL nhập dữ liệu từ bbPress vào Xenforo. Mình không thể tìm thấy bất kỳ tập lệnh nào để nhập dữ liệu từ bbPress 2.5+ vào xenForo và thậm chí đã thử bbPress, phpBB cho đến xenForo nhưng những quy trình 2 bước này đều có vấn đề...
Top Bottom