trinh phat

 1. PVS

  Addon 2x Video - Thêm BBcode Video cho XenForo 2 1.7

  Video - Thêm BBcode Video cho XenForo 2 1.7 Thêm BBcode tùy chỉnh video. Cho phép thêm URL với phần mở rộng MP4 hoặc WEBM và khi lưu bài viết sẽ tự động thêm thẻ video và nhúng trình phát video. Tính năng: Sử dụng thẻ HTML <video>. Trình phát các tệp MP4 và WEBM. Sử dụng URL đầy đủ trong...
 2. PVS

  Addon 2x Video - Thêm BBcode Video cho XenForo 2 1.6

  Video - Thêm BBcode Video cho XenForo 2 1.6 Thêm BBcode tùy chỉnh video. Cho phép thêm URL với phần mở rộng MP4 hoặc WEBM và khi lưu bài viết sẽ tự động thêm thẻ video và nhúng trình phát video. Tính năng: Sử dụng thẻ HTML <video>. Trình phát các tệp MP4 và WEBM. Sử dụng URL đầy đủ trong...
 3. PVS

  Addon 2x JW Player - Trình phát JW cho XenForo 2 1.0

  JW Player - Trình phát JW cho XenForo 2 1.0 Tạo BB code media site JW Player. Cách sử dụng: Chuyển đến bảng điều khiển JW Player của bạn. Sao chép URL của video bạn muốn thêm vào bài đăng. Dán URL vào một bài đăng và lưu. Câu hỏi và câu trả lời: Hỏi: Định dạng URL chính xác cho video JW...
 4. PVS

  Addon 2x [XTR] Attach Media Player - Đính kèm trình phát đa phương tiện cho XenForo 2 1.0.0

  [XTR] Attach Media Player - Đính kèm trình phát đa phương tiện cho XenForo 2 1.0.0 Addon này cho phép bạn phát các tệp đính kèm đa phương tiện. Trước khi cài add-on Sau khi cài add-on Hãy chắc chắn và đừng quên, thêm các phần mở rộng tệp đính kèm được phép mới trước khi cài đặt...
 5. PVS

  Addon 2x Video - Thêm BBcode Video cho XenForo 2 1.5

  Video - Thêm BBcode Video cho XenForo 2 1.5 Thêm BBcode tùy chỉnh video. Cho phép thêm URL với phần mở rộng MP4 hoặc WEBM và khi lưu bài viết sẽ tự động thêm thẻ video và nhúng trình phát video. Tính năng: Sử dụng thẻ HTML <video>. Trình phát các tệp MP4 và WEBM. Sử dụng URL đầy đủ trong...
 6. PVS

  Addon 2x Video - Thêm BBcode Video cho XenForo 2 1.4

  Video - Thêm BBcode Video cho XenForo 2 1.4 Thêm BBcode tùy chỉnh video. Cho phép thêm URL với phần mở rộng MP4 hoặc WEBM và khi lưu bài viết sẽ tự động thêm thẻ video và nhúng trình phát video. Tính năng: Sử dụng thẻ HTML <video>. Trình phát các tệp MP4 và WEBM. Sử dụng URL đầy đủ trong...
 7. PVS

  Addon 2x Video - Thêm BBcode Video cho XenForo 2

  Video - Thêm BBcode Video cho XenForo 2 1.3 Thêm BBcode tùy chỉnh video. Cho phép thêm URL với phần mở rộng MP4 hoặc WEBM và khi lưu bài viết sẽ tự động thêm thẻ video và nhúng trình phát video. Tính năng: Sử dụng thẻ HTML <video>. Trình phát các tệp MP4 và WEBM. Sử dụng URL đầy đủ trong...
Top Bottom