tro chuyen

 1. PVS

  Addon 2x Whatsapp Chat for Xenforo - Tích hợp chat whatsapp vào Xenforo 2

  Whatsapp Chat for Xenforo - Tích hợp chat whatsapp vào Xenforo 2 1.1.0 Nhấp vào trò chuyện để người dùng trải nghiệm trực tiếp khi vào trang web của bạn. Đây là một trong những cách tốt nhất để kết nối và tương tác với khách hàng của bạn, bạn có thể cung cấp hỗ trợ trực tiếp cũng như xây dựng...
 2. PVS

  Addon 2x Chat 2 by Siropu - Thêm chatbox vào XenForo 2

  Chat 2 by Siropu - Thêm chatbox vào XenForo 2 2.1.18 Đây là một ứng dụng trò chuyện dựa trên AJAX thực hiện các cuộc gọi AJAX đến máy chủ để nhận tin nhắn mới. Tính năng chính Phòng Phòng dành riêng cho khách có hỗ trợ biệt danh Lưu trữ với tiêu chí tìm kiếm Trang trò chuyện hàng đầu Cuộc trò...
 3. PVS

  Addon 2x Conversation Improvements - Cải tiến cuộc đối thoại cho XenForo 2

  Conversation Improvements - Cải tiến cuộc đối thoại cho XenForo 2 2.2.0 Một bộ sưu tập các cải tiến cho hệ thống XenForo Conversation. Đối với các diễn đàn lớn, vui lòng xem phần "Cài đặt cho các diễn đàn lớn" Gỡ cài đặt sẽ xóa tất cả dữ liệu! Tuy nhiên, Search Index sẽ yêu cầu rebuild toàn...
 4. PVS

  Other Messenger Style Conversations - Style tin nhắn cho cuộc trò chuyện

  Messenger Style Conversations - Style tin nhắn cho cuộc trò chuyện Mô tả: Tạo cho cuộc trò chuyện một style tin nhắn đơn giản chỉ với một sửa đổi template duy nhất và một vài dòng CSS. Kết quả: Avatar của bạn sẽ luôn xuất hiện ở bên phải và các avatar của người tham gia khác sẽ xuất hiện...
Top Bottom