PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,833
Được Like
12,691
[BS] Real time chat - Chat thời gian thực cho XenForo 2 1.1.2

 • Tất cả các thay đổi xảy ra trong thời gian thực (bài mới, xóa, chỉnh sửa, v.v.)
 • Chỉnh sửa tin nhắn riêng/tất cả tin nhắn
 • Xóa tin nhắn riêng/tất cả tin nhắn
 • Xóa trò chuyện (lệnh /clear)
 • Lệnh xử lý
 • Thông báo trò chuyện
 • Âm thanh thông báo trong trò chuyện
 • Quảng cáo trò chuyện trên tin nhắn
 • Tên người dùng hiện đang nhập tin nhắn
 • Chèn tên người dùng bằng cách nhấp vào nó
 • Chèn và xử lý BBCode
 • Đề cập thông qua lệnh /to
 • Tin nhắn riêng thông qua lệnh /pm
 • Thoát khỏi chế độ chỉnh sửa bằng phím escape
 • Cấm người dùng
 • Danh sách người dùng bị cấm
 • Báo cáo tin nhắn
 • Lịch sử trò chuyện
1571237550981.png 1571237578095.png 1571237606693.png 1571237635657.png 1571237649946.png 1571237668432.png 1571237733599.png 1571237780997.png 1571237949872.png 1571238014830.png 1571238059306.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • BS-RealTimeChat-1.0.5.zip
  319.7 KB · Lượt xem: 19
 • BS-RealTimeChat-1.0.5a.zip
  320.5 KB · Lượt xem: 5
 • BS-RealTimeChat-1.0.5b.zip
  320.8 KB · Lượt xem: 12
 • BS-RealTimeChat-1.1.0.zip
  330.2 KB · Lượt xem: 8
 • BS-RealTimeChat-1.1.0a.zip
  330 KB · Lượt xem: 6
 • BS-RealTimeChat-1.1.1.zip
  333.3 KB · Lượt xem: 19
 • BS-RealTimeChat-1.1.1a.zip
  333.3 KB · Lượt xem: 44
 • BS-RealTimeChat-1.1.2.zip
  335.1 KB · Lượt xem: 43

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,833
Được Like
12,691
Update phiên bản 1.0.5a
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,833
Được Like
12,691
Update phiên bản 1.0.5b
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,833
Được Like
12,691
Update phiên bản 1.1.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,833
Được Like
12,691
Update phiên bản 1.1.0a
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,833
Được Like
12,691
Update phiên bản 1.1.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,833
Được Like
12,691
Update phiên bản 1.1.1a
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,833
Được Like
12,691
Update phiên bản 1.1.2
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom