trỏ file hosts cho domain

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Trỏ file hosts cho domain trên hệ điều hành Windows

    Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn trỏ file hosts cho domain trên hệ điều hành Windows. Làm cách nào để 1 website có thể hoạt động trên Share hosting, VPS, Server mà không cần cấu hình các record DNS cho domain khi đang trong quá trình xây dựng website? - Làm cách nào để kiểm tra...
Top Bottom