ứng dụng smartphone

  1. PCO

    Hiện có 3.4 tỷ người dùng ứng dụng trên smartphone, gần bằng 1 nửa dân số thế giới

    Hiện có 3.4 tỷ người dùng ứng dụng trên smartphone, gần bằng 1 nửa dân số thế giới Một cuộc khảo sát gần đây của Annie ước tính rằng ngành công nghiệp ứng dụng toàn cầu sẽ mở rộng bằng cách tăng bốn lần doanh thu hàng năm hiện tại từ 1.3 nghìn tỷ đô la lên tới 6.3 nghìn tỷ đô la vào năm...
Top Bottom