url

 1. PVS

  Addon 2x Upload Avatar From URL - Tải lên hình đại diện từ URL cho XenForo 2 1.0.3

  Upload Avatar From URL - Tải lên hình đại diện từ URL cho XenForo 2 1.0.3 Add-on này cho phép người dùng có quyền tải lên hình đại diện từ URL. Yêu cầu: PHP 7.3+ Permissions: Upload an avatar from URL (Tải lên hình đại diện từ URL) Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x [OzzModz] PWA Current Start URL - URL bắt đầu hiện tại của PWA cho XenForo 2.2 2.0.1

  [OzzModz] PWA Current Start URL - URL bắt đầu hiện tại của PWA cho XenForo 2.2 2.0.1 Đặt trang hiện tại bạn đang xem làm trang bắt đầu cho PWA Yêu cầu: XF 2.2+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x Dynamic thread url & descriptions for embedding - Url chủ đề động và mô tả để nhúng cho XenForo 2 1.0.4

  Dynamic thread url & descriptions for embedding - Url chủ đề động và mô tả để nhúng cho XenForo 2 1.0.4 Khi <ID> chủ đề/bài viết được liên kết qua phương tiện truyền thông xã hội, các phần nhúng chứa bài viết được liên kết chứ không phải bài viết đầu tiên trên trang. Chúc các bạn thành công...
 4. PVS

  Addon 2x Limit Slug (URL) Length - Giới hạn độ dài Slug (URL) cho XenForo 2.2 1.0.0

  Limit Slug (URL) Length - Giới hạn độ dài Slug (URL) cho XenForo 2.2 1.0.0 Add-on này tạo một cài đặt mới trong Basic Options có tên là Limit Slug Length: Nó chỉ đơn giản làm những gì nó nói, rút ngắn phần "văn bản" (còn được gọi là slug) để rút ngắn số lượng ký tự đã xác định.. Lưu ý: Nó...
 5. PVS

  Addon 2x [OzzModz] PWA Current Start URL - URL bắt đầu hiện tại của PWA cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] PWA Current Start URL - URL bắt đầu hiện tại của PWA cho XenForo 2.2 2.0.0 Đặt trang hiện tại bạn đang xem làm trang bắt đầu cho PWA Yêu cầu: XF 2.2+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Addon 2x [OzzModz] XFRM: External URL Domain Whitelist - XFRM: Whitelist tên miền URL bên ngoài cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] XFRM: External URL Domain Whitelist - XFRM: Whitelist tên miền URL bên ngoài cho XenForo 2.2 2.0.0 Kiểm soát tên miền nào được phép sử dụng làm URL tải xuống/mua tài nguyên bên ngoài Yêu cầu: XenForo Resource Manager 2.2.0+ Tính năng: Kiểm tra tài nguyên tải xuống/mua URL bên ngoài...
 7. PVS

  Addon 2x [OzzModz] XFRM: External URL Grouped Whitelist - XFRM: Nhóm Whitelist URL bên ngoài cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 1

  [OzzModz] XFRM: External URL Grouped Whitelist - XFRM: Nhóm Whitelist URL bên ngoài cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 1 Kiểm soát miền nào được phép được sử dụng làm URL tải xuống/mua tài nguyên bên ngoài Tính năng: Kiểm tra URL tải xuống tài nguyên/mua bên ngoài xem có khớp với miền trong...
 8. PVS

  Addon 2x [tl] Profile Vanity URL - URL Vanity trang hồ sơ XenForo 2 2.0.1

  [tl] Profile Vanity URL - URL Vanity trang hồ sơ XenForo 2 2.0.1 Cho phép người dùng sử dụng liên kết route tùy chỉnh đến hồ sơ của họ. Tùy chọn: Khả năng chọn giữa https://example.com/vanity hoặc https://example.com/members/vanity Giới hạn giữa thay đổi url vanity Tự động tạo vanity cho...
 9. PVS

  Addon 2x [tl] Avatar from URL - Ảnh đại diện từ URL cho XenForo 2 1.0.0

  [tl] Avatar from URL - Ảnh đại diện từ URL cho XenForo 2 1.0.0 Cho phép người dùng tải lên ảnh đại diện bằng cách cung cấp URL hình ảnh hợp lệ Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 10. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Paypal Payment Provider Callback Url - Callback Url của nhà cung cấp thanh toán Paypal cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Paypal Payment Provider Callback Url - Callback Url của nhà cung cấp thanh toán Paypal cho XenForo 2.2 2.0.0 Cho phép thay đổi callback URL cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán Paypal (Ví dụ: đối với dịch vụ bên thứ ba xử lý) Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Chúc các bạn thành công...
 11. PVS

  Addon 2x [tl] Resource Icon URL - URL biểu tượng tài nguyên cho XenForo 2 1.0.2

  [tl] Resource Icon URL - URL biểu tượng tài nguyên cho XenForo 2 1.0.2 Cho phép tải lên biểu tượng tài nguyên bằng cách sử dụng remote image URL. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 12. PVS

  Addon 2x [tl] Profile Vanity URL - URL Vanity trang hồ sơ XenForo 2 2.0.0

  [tl] Profile Vanity URL - URL Vanity trang hồ sơ XenForo 2 2.0.0 Cho phép người dùng sử dụng liên kết route tùy chỉnh đến hồ sơ của họ. Tùy chọn: Khả năng lựa chọn giữa https://example.com/vanity hoặc https://example.com/members/vanity Giới hạn giữa thay đổi url vanity Quyền: Cho phép một...
 13. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Remove Additional URL Fields From Resources - Xóa trường URL bổ sung khỏi tài nguyên XenForo 2

  [OzzModz] Remove Additional URL Fields From Resources - Xóa trường URL bổ sung khỏi tài nguyên XenForo 2 2.0.0 Addon nhỏ xóa dòng "Additional information URL" khỏi tài nguyên. Ảnh chụp màn hình bên dưới cho thấy những gì bị xóa. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 14. PVS

  Addon 2x Upload Avatar From URL - Tải lên hình đại diện từ URL cho XenForo 2

  Upload Avatar From URL - Tải lên hình đại diện từ URL cho XenForo 2 1.0.2 Add-on này cho phép người dùng có quyền tải lên hình đại diện từ URL. Yêu cầu: PHP 7.3+ Permissions: Upload an avatar from URL (Tải lên hình đại diện từ URL) Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 15. PVS

  Addon 2x [tl] Profile Vanity URL - URL Vanity trang hồ sơ XenForo 2

  [tl] Profile Vanity URL - URL Vanity trang hồ sơ XenForo 2 1.0.6 Cho phép người dùng sử dụng liên kết route tùy chỉnh đến hồ sơ của họ. Tùy chọn: Khả năng lựa chọn giữa https://example.com/vanity hoặc https://example.com/members/vanity Giới hạn giữa thay đổi url vanity Quyền: Cho phép một...
 16. dcstylexf

  Addon 2x D.C Style - Link Proxy for XF2

  Giới thiệu Add-on sẽ mã hóa các liên kết ngoài ( external url ) trong bài viết và tạo 1 trang chuyển hướng cho các liên kết đó. Có thể tùy chỉnh các link không bị ảnh hưởng. Có thể tùy chỉnh thời gian tự động chuyển hướng, hoặc tắt tự động chuyển hướng. Demo Liên kết được mã hóa Trang...
 17. PVS

  Addon 2x Turkish Friendly URL - URL thân thiện tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2

  Turkish Friendly URL - URL thân thiện tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2 2.0.3 Thay đổi cấu trúc URL cho ký tự tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Hoạt động ở mọi nơi (diễn đàn, chủ đề, v.v.), với xung đột tối thiểu. Cảnh báo Không nâng cấp add-on này với các phiên bản cũ (Thư mục tệp đã được thay đổi.) Các phiên...
 18. PVS

  Addon 2x Cyrillic Rewrite URL - Viết lại URL chữ Kirin (các ký tự không được hỗ trợ) cho XenForo 2

  Cyrillic Rewrite URL - Viết lại URL chữ Kirin (các ký tự không được hỗ trợ) cho XenForo 2 1.0.0 Các chữ cái được hỗ trợ: Љљ Њњ Ѕѕ Ѓѓ Ђђ Јј Ќќ Ћћ Џџ Cài đặt: Tải xuống tệp và giải nén. Upload thư mục Roka lên máy chủ của bạn. Vị trí chính xác là src/addons/ Từ ACP của bạn, đi tới menu...
 19. PVS

  Addon 2x Custom URL Romanization - Tuỳ chỉnh URL chứa các chữ cái La tinh cho XenForo 2

  Custom URL Romanization - Tuỳ chỉnh URL chứa các chữ cái La tinh cho XenForo 2 2.0.2 Add-on này sẽ làm mờ URL ký tự cho XF2. Hoạt động ở mọi nơi (diễn đàn, chủ đề, v.v.), với xung đột tối thiểu. Đối với những người có nhu cầu tương tự về ngôn ngữ tiếng La tinh đơn giản chỉ cần sửa đổi nó theo...
 20. PVS

  Addon URL Shortener - Trình rút gọn URL

  URL Shortener - Trình rút gọn URL 1.2.0 URL Shortener cho phép bạn tạo shortlinks trên board XenForo với một vài tính năng bổ sung. TÍNH NĂNG: - Tạo shortlinks tự động cho forum/category/thread/post/member. - Khả năng tạo URL ngắn tùy chỉnh với prefix được xác định trước. - Có khả năng giới...
Top Bottom