username

 1. PVS

  Addon 2x [XFA] Custom Username Icons - Tùy chỉnh biểu tượng tên người dùng cho XenForo 2

  [XFA] Custom Username Icons - Tùy chỉnh biểu tượng tên người dùng cho XenForo 2 4.0.1 Custom Username Icons mang đến một mức độ tùy chỉnh mới cho bạn và người dùng của bạn! Add-on này cho phép người dùng của bạn chọn một biểu tượng được hiển thị gần tên người dùng của họ ở mọi nơi trên diễn...
 2. PVS

  Addon 2x [XenConcept] Username Change - Thay đổi tên người dùng cho XenForo 2

  [XenConcept] Username Change - Thay đổi tên người dùng cho XenForo 2 2.1.9 Add-on này cho phép người dùng thay đổi tên người dùng của họ. Bạn có thể thiết lập số ngày giữa mỗi thay đổi. Người dùng có thể thực hiện thay đổi của mình ở chế độ riêng tư để không hiển thị cho người dùng khác. Bạn...
 3. PVS

  Addon 2x Colored Username Everywhere - Màu tên người dùng ở mọi nơi cho XenForo 2

  Colored Username Everywhere - Màu tên người dùng ở mọi nơi cho XenForo 2 1.2.0 Addon này thêm style CSS nhóm người dùng ở khắp mọi nơi trên diễn đàn! Bạn có thể chọn địa điểm thông qua các tùy chọn AdminCP! Danh sách các địa điểm: Tab Account visitor Widget Latest posts Tất cả kết quả tìm...
 4. PVS

  Addon 2x ACP top logout button, with user name - Nút đăng xuất đầu trang ACP với tên người dùng cho XenForo 2

  ACP top logout button, with user name - Nút đăng xuất đầu trang ACP với tên người dùng cho XenForo 2 1.0.0 RC1 Trong ACP của XF2.1, tùy chọn đăng xuất nằm phía dưới bên trái và không phải lúc nào cũng hiển thị. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng các tài khoản Super admin/admin/moderator khác nhau thì...
 5. PVS

  Addon 2x Username change - Thay đổi và quản lý tên người dùng cho XenForo 2

  Username change - Thay đổi và quản lý tên người dùng cho XenForo 2 2.1.1 Add-on này cung cấp chức năng thay đổi tên người dùng có thể định cấu hình cho diễn đàn của bạn, các quyền hạn chế, lịch sử thay đổi tên người dùng có thể quản lý, widget "Latest username changes", tiêu chí danh hiệu và hỗ...
 6. PVS

  Addon 2x Username Change 2 - Thay đổi tên người dùng cho XenForo 2

  Username Change 2 - Thay đổi tên người dùng cho XenForo 2 2.0.2 Đây là phiên bản XF 2 của add-on Username Change. Phiên bản này có gì mới? Đã thêm tùy chọn bổ sung để đăng thông báo trong một chủ đề. Đã thêm tùy chọn để bật/tắt liên kết đến form thay đổi tên người dùng trong visitor menu. Đã...
 7. PVS

  Addon 2x Username Restrictions - Thêm hạn chế đối với tên người dùng cho XenForo 2

  Username Restrictions - Thêm hạn chế đối với tên người dùng cho XenForo 2 2.0.1 Ngăn người dùng chọn một username khớp với user groups. Đảm bảo việc gắn thẻ user groups hoạt động như mong đợi. Ngăn chặn username trùng khớp hoàn toàn Tùy chọn để ngăn chặn username chỉ khớp 1 phần Tùy chọn thực...
 8. PVS

  Addon Show Editing Moderator Username - Hiển thị Username của Moderator đã chỉnh sửa bài viết

  Show Editing Moderator Username - Hiển thị Username của Moderator đã chỉnh sửa bài viết 1.0.0 Add-on này bổ sung thêm chức năng hiển thị tên người dùng của Moderator trong chú thích "last edited by". Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Addon 2x Global Name Styling - Làm đẹp tên người dùng cho XenForo 2

  Global Name Styling - Làm đẹp tên người dùng cho XenForo 2 2.0.3 Addon này sẽ hiển thị các User Name CSS ở mọi nơi trên diễn đàn của bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 10. PVS

  Addon Username Avatar - Ảnh đại diện tên người dùng

  Username Avatar - Ảnh đại diện tên người dùng Addon này cung cấp tính năng làm avatar đầy màu sắc với tên người dùng. Nó sẽ lấy chữ cái đầu tiên của tên người dùng để làm avatar cho người dùng đó. Tính năng: Lấy chữ cái đầu tiên của tên người dùng để làm avatar Tùy chọn để chữ cái đầu tiên là...
 11. PVS

  Hướng dẫn Glowing Usernames - Tên người dùng phát sáng

  Glowing Usernames - Tên người dùng phát sáng Đây là một điều đơn giản để các Admin có thể trang trí cho tên người dùng trở nên đẹp và rực rỡ hơn. Chỉ cần vào AdminCP -> Users -> Usergroups -> *Chọn group tùy ý* -> Username CSS và thêm vào đoạn code sau: color: #1abc9c; text-shadow: 0px 0px 7px...
 12. PVS

  Addon Username Helper - Trình trợ giúp tên người dùng

  Username Helper - Trình trợ giúp tên người dùng 1.0.1 Đây là một plugin helper khá đơn giản. Nó cho phép bạn hiển thị tên người dùng bằng user-id trong template. Sử dụng: {xen:helper getusername, "{$user_id}"} Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 13. PVS

  Addon Guest Post Username Change - Thay đổi tên người dùng bài viết của khách

  Guest Post Username Change - Thay đổi tên người dùng bài viết của khách 1.0.0 Add-on này cho phép bạn thay đổi tên người dùng của khách với các bài viết và các chủ đề được tạo ra bởi khách. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng hệ thống kiểm duyệt số lượng lớn. Thay đổi tên người dùng của...
 14. PVS

  Addon XenUsername - Cho phép thành viên tự thay đổi username của mình

  XenUsername - Cho phép thành viên tự thay đổi username của mình 1.0.2 XenUsername cho phép thành viên trên diễn đàn của bạn thay đổi username của mình! Chúc các bạn thành công. Nguồn: ihax.fr
Top Bottom