vnxf

 1. PVS

  Addon 2x [XCOD3] Download Resource Permission Plus - Thêm quyền tải xuống tài nguyên mở rộng cho XenForo 2.2 1.1.3

  [XCOD3] Download Resource Permission Plus - Thêm quyền tải xuống tài nguyên mở rộng cho XenForo 2.2 1.1.3 [XCOD3] Download Resource Permission Plus là một add-on của XenForo giúp tăng cường hệ thống cấp phép tải xuống của Resource Manager. Với add-on này, bạn có thể đặt các hạn chế đối với...
 2. PVS

  Addon 2x Slions - Table - Bảng cho XenForo 2.2 2.2.13 Beta 2

  Slions - Table - Bảng cho XenForo 2.2 2.2.13 Beta 2 Mở rộng chức năng BB code table. Nó không phá vỡ các bảng hiện có của bạn. Thêm BB code TH và TD hỗ trợ cho các tùy chọn colspan, rowspan và style Thêm BB code TABLE hỗ trợ các tùy chọn style và class Thêm nút ô soạn thảo bảng WYSIWYG để hợp...
 3. PVS

  Addon 2x Slions - Table - Bảng cho XenForo 2.2 2.2.13 Alpha 7

  Slions - Table - Bảng cho XenForo 2.2 2.2.13 Alpha 7 Mở rộng chức năng BB code table. Nó không phá vỡ các bảng hiện có của bạn. Thêm BB code TH và TD hỗ trợ cho các tùy chọn colspan, rowspan và style Thêm BB code TABLE hỗ trợ các tùy chọn style và class Thêm nút ô soạn thảo bảng WYSIWYG để hợp...
 4. PVS

  Addon 2x Conversation search plus - Nâng cao tìm kiếm cuộc trò chuyện cho XenForo 2 3.5

  Conversation search plus - Nâng cao tìm kiếm cuộc trò chuyện cho XenForo 2 3.5 Cho phép tìm kiếm tất cả các cuộc trò chuyện. Add-on này được thiết kế để quản trị viên tìm kiếm và xem tất cả các cuộc trò chuyện. Tính năng: Tìm kiếm theo tiêu đề cuộc trò chuyện hoặc nội dung tin nhắn. Tìm...
 5. PVS

  Addon 2x Meta tags - Thẻ meta cho XenForo 2 1.3

  Meta tags - Thẻ meta cho XenForo 2 1.3 Cho phép thêm thẻ meta mô tả tiêu đề và mô tả. Thẻ meta được sử dụng bởi các công cụ tìm kiếm để cung cấp cho chủ đề của bạn một tiêu đề và mô tả trong kết quả tìm kiếm của họ. Đôi khi tiêu đề và mô tả chủ đề không được mô tả. Vì vậy, để có kết quả SEO...
 6. PVS

  Addon 2x Link manager - Trình quản lý liên kết cho XenForo 2 1.3

  Link manager - Trình quản lý liên kết cho XenForo 2 1.3 Cho phép thêm tham số truy vấn vào các liên kết. Add-on này rất hữu ích nếu bạn muốn thêm miền diễn đàn làm tham số truy vấn cho các liên kết trong bài viết của mình. Bằng cách này, nếu URL được sao chép sang một trang web khác, tham số...
 7. PVS

  Addon 2x Amazon parser all - Phân tích tất cả cú pháp của Amazon cho XenForo 2 3.9

  Amazon parser all - Phân tích tất cả cú pháp của Amazon cho XenForo 2 3.9 Thêm ID liên kết aff của Amazon vào các liên kết trong tất cả các tin nhắn. Add-on này sẽ cập nhật tất cả liên kết Amazon hiện có thành các liên kết bao gồm số ID liên kết aff Amazon của bạn. Add-on này sẽ đi qua mọi bài...
 8. PVS

  Addon 2x Amazon parser - Trình phân tích cú pháp Amazon XenForo 2 3.7

  Amazon parser - Trình phân tích cú pháp Amazon XenForo 2 3.7 Thêm ID đơn vị liên kết của Amazon vào các liên kết trong tin nhắn. Add-on này được sử dụng để chuyển đổi các liên kết Amazon ngay lập tức sau khi tin nhắn được lưu. Các liên kết được chuyển đổi sẽ bao gồm ID đơn vị liên kết Amazon...
 9. PVS

  Addon 2x Show deleted - Hiển thị bài viết đã xóa cho XenForo 2 3.0

  Show deleted - Hiển thị bài viết đã xóa cho XenForo 2 3.0 Hiển thị danh sách các bài viết và chủ đề bị xóa tạm thời và cung cấp tùy chọn để xóa chúng. Tính năng: Một cú nhấp chuột để xóa nội dung khó. Tùy chọn để phục hồi theo tên người dùng. User group Permissions: View = Cho phép xem nội...
 10. PVS

  Addon 2x Rsvp - Thêm Rsvp vào XenForo 2 2.2

  Rsvp - Thêm Rsvp vào XenForo 2 2.2 Cung cấp tùy chọn RSVP nơi các thành viên có thể đăng ký một sự kiện. Block RSVP được hiển thị trong thread view phía trên bài viết đầu tiên. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng rsvp_ để thuận tiện cho bạn. Sửa đổi cơ sở dữ liệu: Tạo một bảng mới...
 11. PVS

  Addon 2x [Audentio] Feeds - Nguồn cấp dữ liệu cho XenForo 2 1.3.2

  [Audentio] Feeds - Nguồn cấp dữ liệu cho XenForo 2 1.3.2 Sau nhiều năm hoạt động trong thế giới diễn đàn, tìm hiểu điều gì là lý tưởng cho cấu trúc diễn đàn và trải nghiệm người dùng, chúng tôi đã thực hiện một bước về những gì một cộng đồng nên có với Nguồn cấp dữ liệu. Chúng tôi muốn tổ chức...
 12. PVS

  Addon 2x Slions - Table - Bảng cho XenForo 2.2 2.2.13 Alpha 4

  Slions - Table - Bảng cho XenForo 2.2 2.2.13 Alpha 4 Mở rộng chức năng BB code table. Nó không phá vỡ các bảng hiện có của bạn. Hỗ trợ colspan và rowspan các tùy chọn cho các ô th và td Thêm nút soạn thảo bảng để gộp và chia ô Bạn có thể sử dụng nó như thế: One [TH colspan='2']Two &...
 13. PVS

  Styles 2x Turbo - Style Turbo cho XenForo 2 2.2.13

  Turbo - Style Turbo cho XenForo 2 2.2.13 Turbo bắt đầu với màu sắc tươi mới và thiết kế tuyệt đẹp. Giao diện này thay đổi bố cục tiêu chuẩn với bố cục sidenav, sidebar và node khác nhau. Danh sách các tính năng của RE-ME Framework Bạn không chỉ nhận được một giao diện đơn giản; bạn sẽ nhận...
 14. PVS

  Addon 2x [TH] Connected Account Providers - Cung cấp tài khoản được kết nối cho XenForo 2 1.2.4 Patch Level 1

  [TH] Connected Account Providers - Cung cấp tài khoản được kết nối cho XenForo 2 1.2.4 Patch Level 1 Ghi nhớ thông tin đăng nhập cho vô số nền tảng và dịch vụ là một rắc rối cho người dùng của bạn. Tại sao không loại bỏ sự cần thiết để họ nhớ một lần đăng nhập khác cho diễn đàn XenForo của bạn...
 15. PVS

  Addon 2x Slions - Table - Bảng cho XenForo 2.2 2.2.13 Alpha 3

  Slions - Table - Bảng cho XenForo 2.2 2.2.13 Alpha 3 Add-on này không phá vỡ các bảng hiện có của bạn. Nó chỉ bổ sung thêm colspan hỗ trợ cho BB code TABLE. Bạn có thể sử dụng nó như thế: One Two Three [TD colspan='2']Un[/TD] Deux 123 456 Bạn không thể hợp nhất các ô bảng trực tiếp...
 16. PVS

  Addon 2x [AL] Filter Framework - Khung bộ lọc cho XenForo 2 1.2.1

  [AL] Filter Framework - Khung bộ lọc cho XenForo 2 1.2.1 Gói này chứa các tệp được chia sẻ được sử dụng bởi tất cả các add-on Filter của AddonsLab. Lý do tách chức năng này là để dễ bảo trì hơn và cho phép linh hoạt hơn trong tương lai. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 17. PVS

  Addon 2x Slions - Table Of Content - Mục lục cho XenForo 2.2 2.2.13 RC 3

  Slions - Table Of Content - Mục lục cho XenForo 2.2 2.2.13 RC 3 Cung cấp các BB code sau: TOC: Dành cho vị trí bảng nội dung. H1, H2, H3, H4, H5, H6: Dành cho nhiều cấp độ tiêu đề khác nhau. Các nút soạn thảo tiêu đề và mục lục. Hỗ trợ trình soạn thảo WYSIWYG. Hỗ trợ anchor được đặt tên để...
 18. PVS

  Addon 2x Password Tools - Công cụ mật khẩu cho XenForo 2 3.9.0

  Password Tools - Công cụ mật khẩu cho XenForo 2 3.9.0 Sự thay đổi này chủ yếu dựa vào các nguyên tắc của sức mạnh mật khẩu ước tính. Nó không cần mật khẩu mạnh bởi sự kết hợp của họ trên/dưới chữ, ký tự đặc biệt và số, nhưng làm thế nào chúng được dễ dàng để crack trong thực tế. Để tăng sự an...
 19. PVS

  Addon 2x Slions - Table Of Content - Mục lục cho XenForo 2.2 2.2.13 RC 2

  Slions - Table Of Content - Mục lục cho XenForo 2.2 2.2.13 RC 2 Cung cấp các BB code sau: TOC: Dành cho vị trí bảng nội dung. H1, H2, H3, H4, H5, H6: Dành cho nhiều cấp độ tiêu đề khác nhau. Các nút soạn thảo tiêu đề và mục lục. Hỗ trợ trình soạn thảo WYSIWYG. Hỗ trợ anchor được đặt tên để...
 20. PVS

  Addon 2x Border - Đường viền cho XenForo 2 2.3

  Border - Đường viền cho XenForo 2 2.3 Dễ dàng thêm đường viền vào bất kỳ hình ảnh đính kèm nào trong bài viết hoặc cuộc trò chuyện. Tính năng: Liên kết Border sẽ được hiển thị trong các bài đăng chủ đề và tin nhắn cuộc trò chuyện. Tất cả phrase bắt đầu bằng border_ để thuận tiện cho bạn...
Top Bottom