vnxf

 1. PVS

  Addon 2x Broken links - Liên kết bị hỏng cho XenForo 2 2.1

  Broken links - Liên kết bị hỏng cho XenForo 2 2.1 Hiển thị thông tin về các liên kết bị hỏng. Các liên kết đến không hợp lệ được ghi lại bằng add-on này để quản trị viên có thể xem xét chúng và xác định sự cố. Tính năng: Chỉ quản trị viên mới có thể chạy add-on này. Cron entry sẽ xóa các kết...
 2. PVS

  Addon 2x Auto delete direct messages - Tự động xoá tin nhắn trực tiếp cho XenForo 2 1.0

  Auto delete direct messages - Tự động xoá tin nhắn trực tiếp cho XenForo 2 1.0 Tự động xóa tin nhắn trực tiếp theo ngày. Hỏi và Đáp: Q: Tin nhắn trực tiếp được chọn như thế nào? A: Trong trang Options theo mặc định, bất kỳ tin nhắn trực tiếp nào có ngày tin nhắn cuối cùng lớn hơn 365 ngày...
 3. PVS

  Addon 2x Ask a question - Thêm chức năng đặt câu hỏi cho XenForo 2 1.9

  Ask a question - Thêm chức năng đặt câu hỏi cho XenForo 2 1.9 Hiển thị một trang đặt câu hỏi. Cung cấp một cách nhanh chóng cho khách truy cập để tìm chủ đề hữu ích. Tính năng: Quyền cho nhóm người dùng để xác định nhóm nào nhìn thấy tab Ask A Question. Tất cả phrase bắt đầu với...
 4. PVS

  Addon 2x Logo text - Logo dạng văn bản cho XenForo 2.2 1.6

  Logo text - Logo dạng văn bản cho XenForo 2.2 1.6 Thay thế logo hình ảnh bằng dạng văn bản. Câu hỏi và câu trả lời: Q: Làm cách nào để thay đổi các phần tử CSS? A: Chỉnh sửa template andy_logo_font.less. Q: Làm cách nào để làm cho văn bản logo nhỏ hơn để responsive? A: Chỉnh sửa template...
 5. PVS

  Addon 2x Block IP - Chặn IP cho XenForo 2 1.1

  Block IP - Chặn IP cho XenForo 2 1.1 Chặn người dùng VPN, Proxy, Tor và Relay khỏi các trang đăng nhập và đăng ký. Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu bằng blockip_ để thuận tiện cho bạn. Thiết lập: Truy cập trang web https://vpnapi.io/ và đăng ký để nhận key API của bạn. Dịch vụ này miễn phí...
 6. PVS

  Addon 2x Show deleted - Hiển thị bài viết đã xóa cho XenForo 2 3.2

  Show deleted - Hiển thị bài viết đã xóa cho XenForo 2 3.2 Hiển thị danh sách các bài viết và chủ đề bị xóa tạm thời và cung cấp tùy chọn để xóa chúng. Tính năng: Một cú nhấp chuột để xóa nội dung khó. Tùy chọn để phục hồi theo tên người dùng. User group Permissions: View = Cho phép xem nội...
 7. PVS

  Addon 2x User promotion conversation - Cuộc trò chuyện thăng cấp người dùng cho XenForo 2 1.2

  User promotion conversation - Cuộc trò chuyện thăng cấp người dùng cho XenForo 2 1.2 Gửi cuộc trò chuyện khi tài khoản người dùng được thăng cấp. Tính năng: Tiêu đề thăng cấp được tự động thêm vào tin nhắn cuộc trò chuyện. Tất cả phrase đều bắt đầu bằng userpromotionconversation_ để thuận...
 8. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte Tweet Poster - DragonByte Tweet Poster cho XenForo 2 1.4.0

  [DBTech] DragonByte Tweet Poster - DragonByte Tweet Poster cho XenForo 2 1.4.0 Chia sẻ ngay lập tức các chủ đề mới được đăng trong các diễn đàn được chọn lên Twitter. Hỗ trợ thêm hashtag, được xác định trước hoặc theo cách thủ công trong quá trình đăng và ngăn tweet của bạn vượt quá giới hạn 280...
 9. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte Member Map - Bản đồ thành viên cho XenForo 2 2.5.0

  [DBTech] DragonByte Member Map - Bản đồ thành viên cho XenForo 2 2.5.0 Định vị vị trí các thành viên của bạn và tương tác vẽ trên bản đồ Google! Cách dùng: Vị trí của người dùng có thể được hiển thị trên bản đồ Google sau khi được định vị từ địa chỉ IP của họ. Cũng hỗ trợ khả năng hiển thị tất...
 10. PVS

  Addon 2x [DBTech] Preview Last Post - Xem trước bài viết cuối cùng 1.2.0

  [DBTech] Preview Last Post - Xem trước bài viết cuối cùng 1.2.0 Preview Last Post là một sửa đổi được thiết kế để tạo ra hover-over để xem trước "last post date" trong danh sách chủ đề khi xem một diễn đàn. Cách sử dụng Bạn muốn có được một gợi ý về nội dung bài viết cuối cùng của một chủ đề...
 11. PVS

  Addon 2x Media Sites - Thêm BBcode các trang Media cho XenForo 2 2.15.2

  Media Sites - Thêm BBcode các trang Media cho XenForo 2 2.15.2 Add-on này sẽ: Thêm một bộ sưu tập được lựa chọn cẩn thận gồm các trang web truyền thông hữu ích nhất và được yêu cầu nhiều nhất. Danh sách các URL được hỗ trợ có thể được tìm thấy trên trang này. Cải thiện hiệu suất và hiệu quả của...
 12. PVS

  Addon 2x Standard Library - Thư viện tiêu chuẩn cho XenForo 2 1.20.1

  Standard Library - Thư viện tiêu chuẩn cho XenForo 2 1.20.1 Một số tiện ích trợ giúp được thiết kế để dễ dàng phát triển add-on, không có bất kỳ thay đổi trực tiếp nào đối với người dùng. Xem README.md để biết thêm chi tiết. Đã tải lên trình quản lý tài nguyên để hỗ trợ theo dõi phụ thuộc và...
 13. PVS

  Addon 2x Manuals - Hướng dẫn sử dụng cho XenForo 2 1.1

  Manuals - Hướng dẫn sử dụng cho XenForo 2 1.1 Hiển thị danh sách hướng dẫn sử dụng trong thư mục cụ thể. Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu bằng manuals_ để thuận tiện cho bạn. Thiết lập: Tạo một thư mục trong thư mục data của bạn được gọi là manuals. Cập nhật trang tùy chọn với thông tin...
 14. PVS

  Addon 2x Article forums - Diễn đàn bài viết cho XenForo 2 1.3

  Article forums - Diễn đàn bài viết cho XenForo 2 1.3 Forum view hiển thị hình ảnh đầu tiên của chủ đề. Add-on này sẽ cho phép bạn thay đổi Forum view của các chủ đề tiêu chuẩn thành Forum view loại bài viết nơi hình ảnh đầu tiên của chủ đề sẽ được hiển thị thay vì hình đại diện của người bắt...
 15. PVS

  Addon 2x Classified forums - Diễn đàn rao vặt XenForo 2 1.5

  Classified forums - Diễn đàn rao vặt XenForo 2 1.5 Chuyển đổi các diễn đàn được chọn thành các diễn đàn đã phân loại. Thiết lập bước 1: Trang Options Nhập thông tin vào trang Options. User group permissions Chọn Yes cho 2 nhóm user group sau: Registered Unregistered / Unconfirmed Thiết...
 16. PVS

  Addon 2x Country access check - Kiểm tra quốc gia truy cập cho XenForo 2 1.4

  Country access check - Kiểm tra quốc gia truy cập cho XenForo 2 1.4 Chặn quyền truy cập vào các trang Liên hệ, Đăng nhập và Đăng ký từ các quốc gia được chỉ định. Tính năng: Sử dụng ipapi.co cho các vị trí quốc gia chính xác. Tất cả phrase bắt đầu bằng countryaccesscheck_ để thuận tiện cho...
 17. PVS

  Addon 2x Classified location check - Kiểm tra địa điểm rao vặt cho XenForo 2 1.2

  Classified location check - Kiểm tra địa điểm rao vặt cho XenForo 2 1.2 Gửi email cho nhân viên về chủ đề rao vặt được tạo từ địa chỉ IP đáng ngờ. Add-on này được thiết kế cho các diễn đàn hoạt động rất tích cực, nơi những tên trộm đăng nhập với tư cách người dùng bằng cách bẻ khóa mật khẩu...
 18. PVS

  Addon 2x Maximum smilies - Biểu tượng mặt cười tối đa cho XenForo 2 1.3

  Maximum smilies - Biểu tượng mặt cười tối đa cho XenForo 2 1.3 Biểu tượng mặt cười tối đa được phép cho mỗi tin nhắn. Add-on này sẽ ngăn tin nhắn có quá nhiều biểu tượng mặt cười. Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu bằng maximumsmilies_ để thuận tiện cho bạn. Hỏi và đáp: Q: Biểu tượng cảm xúc...
 19. PVS

  Addon 2x Auto delete by prefix - Tự động xóa theo tiền tố cho XenForo 2 1.3

  Auto delete by prefix - Tự động xóa theo tiền tố cho XenForo 2 1.3 Tự động xóa chủ đề dựa trên tiền tố. Tính năng: Chạy tự động mỗi giờ bởi Cron entry. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 20. PVS

  Addon 2x Last activity - Hoạt động cuối cùng cho XenForo 2 1.0

  Last activity - Hoạt động cuối cùng cho XenForo 2 1.0 Hiển thị số lượng người dùng không hoạt động. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng lastactivity_ để thuận tiện cho bạn. Cách sử dụng: Thêm lastactivity vào URL diễn đàn của bạn. Câu hỏi và câu trả lời: Q: Ai có thể chạy add-on...
Top Bottom