wiki

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Wiki Threads - Chủ đề Wiki cho XenForo 2.2 2.0.1 Patch Level 1

  [OzzModz] Wiki Threads - Chủ đề Wiki cho XenForo 2.2 2.0.1 Patch Level 1 Add-on này cho phép người dùng đánh dấu một chủ đề là "WikiPost", cung cấp khả năng chỉnh sửa bài đăng gốc trong một chủ đề cho bất kỳ người dùng nào có các quyền cần thiết. Yêu cầu XF 2.2.0 Tính năng Đánh dấu chủ đề là...
 2. PVS

  Addon 2x XF2 [8WR] XenCarta 2 (Wiki) PRO - Thêm XenCarta 2 (Wiki) vào XenForo 2.2 2.2.0.2

  XF2 [8WR] XenCarta 2 (Wiki) PRO - Thêm XenCarta 2 (Wiki) vào XenForo 2.2 2.2.0.2 Đây là một bản viết lại hoàn chỉnh của wiki gọn nhẹ cho XenForo. XenCarta không được thiết kế để trở thành một wiki hoàn chỉnh, mà thay vào đó được thiết kế nhỏ và tránh nhiều tính năng góp phần vào sự phình to của...
 3. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Wiki Threads - Chủ đề Wiki cho XenForo 2.2 2.0.1

  [OzzModz] Wiki Threads - Chủ đề Wiki cho XenForo 2.2 2.0.1 Add-on này cho phép người dùng đánh dấu một chủ đề là "WikiPost", cung cấp khả năng chỉnh sửa bài đăng gốc trong một chủ đề cho bất kỳ người dùng nào có các quyền cần thiết. Yêu cầu XF 2.2.0 Tính năng Đánh dấu chủ đề là "WikiPost"...
 4. PVS

  Addon 2x XF2 [8WR] XenCarta 2 (Wiki) PRO - Thêm XenCarta 2 (Wiki) vào XenForo 2.2 2.2.0.1

  XF2 [8WR] XenCarta 2 (Wiki) PRO - Thêm XenCarta 2 (Wiki) vào XenForo 2.2 2.2.0.1 Đây là một bản viết lại hoàn chỉnh của wiki gọn nhẹ cho XenForo. XenCarta không được thiết kế để trở thành một wiki hoàn chỉnh, mà thay vào đó được thiết kế nhỏ và tránh nhiều tính năng góp phần vào sự phình to của...
 5. PVS

  Addon 2x XF2 [8WR] XenCarta 2 (Wiki) PRO - Thêm XenCarta 2 (Wiki) vào XenForo 2

  XF2 [8WR] XenCarta 2 (Wiki) PRO - Thêm XenCarta 2 (Wiki) vào XenForo 2 2.2.0.0 Đây là một bản viết lại hoàn chỉnh của wiki gọn nhẹ cho XenForo. XenCarta không được thiết kế để trở thành một wiki hoàn chỉnh, mà thay vào đó được thiết kế nhỏ và tránh nhiều tính năng góp phần vào sự phình to của...
 6. PVS

  Addon VaultWiki Lite - VaultWiki phiên bản rút gọn

  VaultWiki Lite - VaultWiki phiên bản rút gọn 4.0.21 Patch Level 1 Nội dung giúp cộng đồng của bạn hấp dẫn, thúc đẩy đăng ký, doanh thu quảng cáo, và nhiều nội dung khác. Các diễn đàn đã cho phép trang web của bạn có khả năng chuyển một phần quan trọng của quá trình tạo nội dung tới cộng đồng...
 7. PVS

  Addon XenCarta (Wiki) PRO - Tạo trang Wiki cho Xenforo PRO

  XenCarta (Wiki) PRO - Tạo trang Wiki cho Xenforo PRO XenCarta là một wiki "lite". Nó có thể được coi là một hệ thống quản lý trang/nội dung với tính năng wiki giống như các trang khác, lịch sử sửa đổi và template. Tuy nhiên, nó là một wiki "lite" vì được thiết kế như bản rút gọn; để tránh những...
Top Bottom