wordpress vn oembed

  1. PVS

    WordPress VN oEmbed - Plugin chèn nhanh nhạc và video vào Wordpress

    WordPress VN oEmbed - Plugin chèn nhanh nhạc và video vào Wordpress Có lẽ việc chèn video từ các trang chia sẻ video vào WordPress với oEmbeds đã không còn quá xa lạ, chỉ cần việc copy và paste liên kết trang của những video tại đó vào nội dung bài viết là nó đã tự động hiển thị mà không cần sử...
Top Bottom