xem

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Last Seen View Permissions - Thêm quyền xem nhìn thấy lần cuối cho XenForo 2

  [OzzModz] Last Seen View Permissions - Thêm quyền xem nhìn thấy lần cuối cho XenForo 2 2.0.1 Addon nhỏ này sẽ cho phép quản trị viên thiết lập nhóm người dùng nào có thể xem thông tin "Lần cuối nhìn thấy" của thành viên trên tooltip thành viên và hồ sơ thành viên. Nếu bạn cho phép các nhóm...
 2. PVS

  Addon 2x XFRM view history - Lịch sử xem XFRM cho XenForo 2

  XFRM view history - Lịch sử xem XFRM cho XenForo 2 1.1 Hiển thị lịch sử của các tài nguyên được xem trước đó. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 3. PVS

  Addon 2x Conversation view - Xem cuộc trò chuyện cho XenForo 2

  Conversation view - Xem cuộc trò chuyện cho XenForo 2 1.7 Cho phép quản trị viên xem các cuộc trò chuyện của thành viên. Tính năng: Dễ dàng xem tất cả các cuộc trò chuyện. Khả năng lọc các cuộc trò chuyện. Có khả năng xóa các cuộc trò chuyện. Tất cả phrase bắt đầu với...
 4. PVS

  Addon 2x View map - Xem bản đồ cho XenForo 2

  View map - Xem bản đồ cho XenForo 2 1.3 Tạo một nút có tên "View map" để sử dụng trong tin nhắn. Nhấp vào nút "View map" sẽ hiển thị bản đồ Google có điểm đánh dấu đến một vị trí cụ thể. Tính năng: Nhấp vào nút "View map" trong tin nhắn để hiển thị bản đồ đến vị trí cụ thể. Đưa lên...
 5. PVS

  Addon 2x Like Or Reply To View Attachment - Thích hoặc trả lời để xem tập tin đính kèm cho XenForo 2

  Like Or Reply To View Attachment - Thích hoặc trả lời để xem tập tin đính kèm cho XenForo 2 1.0.0 Chặn tải xuống các tệp đính kèm cho đến khi người dùng thích hoặc trả lời bài viết. Tính năng Ẩn hình thu nhỏ tệp đính kèm Hình thu nhỏ thay thế hình ảnh url Yêu cầu thích để xem tệp...
 6. PVS

  Addon 2x Restrict Content View - Hạn chế xem nội dung cho XenForo 2

  Restrict Content View - Hạn chế xem nội dung cho XenForo 2 2.0.0 Fix 1 Add-on này cho phép bạn hạn chế hiển thị các cuộc thảo luận bằng cách giới hạn số lượng ký tự cho khách truy cập của bạn. Tính năng: Option : Thông báo: Highlight (Nổi bật) Important (Quan trọng) Success (Thành công)...
 7. PVS

  Addon 2x Login To View Full Content - Đăng nhập để xem đầy đủ nội dung cho XenForo 2

  Login To View Full Content - Đăng nhập để xem đầy đủ nội dung cho XenForo 2 1.2.0 Add-on này sẽ giới hạn hiển thị các cuộc thảo luận cho tin nhắn đầu tiên và một số ký tự nếu bạn chưa đăng nhập! Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom