xenforo 1.5.12 released

  1. THB

    Released Tổng hợp các bản XenForo 1.5.x Released

    XenForo 1.5.x Released | xenforo | xenforo 1.x Xin chào các ae. Chắc có lẽ trong năm nay xenforo.com sẽ ko còn update xen 1.x. ( cái này cá nhân dự đoán thôi. hiii). Để nhìn lại 1 thời hoàn tráng. mình tổng hợp lại tất cả các bản xenforo 1.5.x ( từ 1.5.1-1.5.16a) cho a e nào muốn test, muốn so...
  2. THB

    Released XenForo 1.5.12 Released | vnxf

    xenforo 1.5.12 việt nam, | xenforo null | download xenforo 1.5.12 Today, we are pleased to release XenForo 1.5.12. This release fixes a number of bugs and issues that were found since the previous release. As this is a maintenance release, the vast majority of the focus was an increase in...
Top Bottom