xenforo 2.2

 1. PVS

  Addon 2x Email Log - Nhật ký Email cho XenForo 2.2 1.1.2

  Email Log - Nhật ký Email cho XenForo 2.2 1.1.2 Add-on này tạo một mục nhật ký cho các email được gửi đi bởi trang web của bạn. Nhật ký được lưu giữ trong khoảng thời gian xác định (ngày 31 theo mặc định), như được xác định trong các tùy chọn của add-on. Quyền truy cập vào nhật ký có thể được ủy...
 2. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Login Log - Nhật ký đăng nhập cho XenForo 2.2 2.1.0

  [OzzModz] Login Log - Nhật ký đăng nhập cho XenForo 2.2 2.1.0 Addon nhỏ này sẽ thêm nhật ký đăng nhập vào trang web của bạn. Bạn có thể đặt thời gian lưu trữ các mục. Có quyền của người dùng đối với những người có thể xem nhật ký, tôi chỉ đề xuất quản trị viên và mod. Yêu cầu: XenForo 2.2+...
 3. PVS

  Addon 2x Editor & BB Code Manager - Quản lý trình soạn thảo cho XenForo 2.2 2.0.1 Patch Level 1

  Editor & BB Code Manager - Quản lý trình soạn thảo cho XenForo 2.2 2.0.1 Patch Level 1 Hoàn toàn tùy chỉnh phiên bản XenForo Froala của bạn. Thay đổi bố cục thanh công cụ của bạn, bật và tắt BB Code, sử dụng bảng mới và BB Code màu nền, cung cấp phông chữ mới thú vị cho người dùng từ máy chủ...
 4. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Avatar Online - Ảnh đại diện trực tuyến cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Avatar Online - Ảnh đại diện trực tuyến cho XenForo 2.2 2.0.0 Add-on này sẽ thay đổi văn bản tên người dùng của widget thành viên trực tuyến bằng hình đại diện của họ. Tính năng -> bạn có thể tắt mà không cần vô hiệu hoá add-on, bạn có thể chọn kích thước hình đại diện để hiển thị...
 5. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Widget Position: Below First Post - Vị trí Widget: Dưới bài viết đầu tiên cho XenForo 2.2 2.0.1

  [OzzModz] Widget Position: Below First Post - Vị trí Widget: Dưới bài viết đầu tiên cho XenForo 2.2 2.0.1 Thêm vị trí widget bên dưới bài viết đầu tiên trong thread view. Yêu cầu: XF 2.2+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Addon 2x Email Log - Nhật ký Email cho XenForo 2.2 1.1.1

  Email Log - Nhật ký Email cho XenForo 2.2 1.1.1 Add-on này tạo một mục nhật ký cho các email được gửi đi bởi trang web của bạn. Nhật ký được lưu giữ trong khoảng thời gian xác định (ngày 31 theo mặc định), như được xác định trong các tùy chọn của add-on. Quyền truy cập vào nhật ký có thể được...
 7. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Widget Position: Below First Post - Vị trí Widget: Dưới bài viết đầu tiên cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Widget Position: Below First Post - Vị trí Widget: Dưới bài viết đầu tiên cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm vị trí widget bên dưới bài viết đầu tiên trong thread view. Yêu cầu: XF 2.2+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Addon 2x Email Log - Nhật ký Email cho XenForo 2.2 1.1.0

  Email Log - Nhật ký Email cho XenForo 2.2 1.1.0 Add-on này tạo một mục nhật ký cho các email được gửi đi bởi trang web của bạn. Nhật ký được lưu giữ trong khoảng thời gian xác định (ngày 31 theo mặc định), như được xác định trong các tùy chọn của add-on. Quyền truy cập vào nhật ký có thể được...
 9. PVS

  Addon 2x Frictionless Login - Đăng nhập không ma sát cho XenForo 2.2 1.0.0 Beta 2

  Frictionless Login - Đăng nhập không ma sát cho XenForo 2.2 1.0.0 Beta 2 Add-on này cho phép người dùng đăng nhập vào XenForo bằng liên kết đăng nhập được gửi qua email. Liên kết có thể được gửi theo yêu cầu rõ ràng của người dùng (nếu tùy chọn này được bật) hoặc gửi âm thầm sau X lần đăng...
 10. PVS

  Addon 2x Share via QR Code - Chia sẻ qua mã QR cho XenForo 2.2 1.0.1

  Share via QR Code - Chia sẻ qua mã QR cho XenForo 2.2 1.0.1 Hiển thị nút QR dưới dạng tùy chọn chia sẻ. Khi nhấp vào nút, mã QR cho URL sẽ được hiển thị dưới dạng overlay hộp thoại. Giống như tất cả các nút chia sẻ khác, nút QR sẽ chỉ hiển thị trong các trình duyệt không hỗ trợ API WebShare...
 11. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte WebP - Hỗ trợ WebP cho XenForo 2.2 1.0.0b3

  [DBTech] DragonByte WebP - Hỗ trợ WebP cho XenForo 2.2 1.0.0b3 Thêm hỗ trợ WebP vào diễn đàn XenForo 2.2 của bạn, bao gồm Image Uploader và thư viện xử lý ảnh GD/Imagick. Sau đó, các add-on của bên thứ 3 có thể cho phép tải lên hình ảnh WebP và chúng sẽ xử lý bình thường. Sử dụng Bằng cách thêm...
 12. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte Stripe Checkout - Thanh toán Stripe cho XenForo 2.2 1.2.0b1

  [DBTech] DragonByte Stripe Checkout - Thanh toán Stripe cho XenForo 2.2 1.2.0b1 Stripe Checkout cấp cho diễn đàn của bạn toàn bộ sức mạnh của Stripe, cho phép tất cả các tùy chọn thanh toán mà Stripe cung cấp bao gồm Klarna, GiroPay, SEPA, v.v. Công dụng Bằng cách thêm hỗ trợ Stripe Checkout...
 13. PVS

  Addon 2x [OzzModz] ACP Failed Login Log - Nhật ký đăng nhập ACP không thành công cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 3

  [OzzModz] ACP Failed Login Log - Nhật ký đăng nhập ACP không thành công cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 3 Addon nhỏ này sẽ thêm nhật ký đăng nhập ACP không thành công vào trang web của bạn. Điều này sẽ ghi lại mỗi khi người dùng đăng nhập không nhập được mật khẩu. Điều này có thể hữu ích khi...
 14. PVS

  Addon 2x [OzzModz] ACP Login Log - Nhật ký đăng nhập ACP cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 3

  [OzzModz] ACP Login Log - Nhật ký đăng nhập ACP cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 3 Addon nhỏ này sẽ thêm nhật ký đăng nhập ACP trên trang web của bạn. Bạn có thể đặt thời gian lưu trữ các mục. Có quyền của người dùng đối với những người có thể xem nhật ký, chỉ đề xuất quản trị viên. Yêu cầu...
 15. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Login Log - Nhật ký đăng nhập cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 3

  [OzzModz] Login Log - Nhật ký đăng nhập cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 3 Addon nhỏ này sẽ thêm nhật ký đăng nhập vào trang web của bạn. Bạn có thể đặt thời gian lưu trữ các mục. Có quyền của người dùng đối với những người có thể xem nhật ký, tôi chỉ đề xuất quản trị viên và mod. Yêu cầu...
 16. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Job Runner Manager - Quản lý trình chạy Job cho XenForo 2.2 2.0.1

  [OzzModz] Job Runner Manager - Quản lý trình chạy Job cho XenForo 2.2 2.0.1 Cho phép xem danh sách các công việc hiện đang chạy và quản lý chúng Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 17. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Email Validator: Usebouncer.com - Trình xác thực email: Usebouncer.com cho XenForo 2.2 2.0.2

  [OzzModz] Email Validator: Usebouncer.com - Trình xác thực email: Usebouncer.com cho XenForo 2.2 2.0.2 Thêm tích hợp với dịch vụ xác minh email Bouncer Tính năng: Lưu trữ kết quả kiểm tra Nhật ký kiểm tra email với các bộ lọc Xóa nhật ký tự động Yêu cầu: XF 2.2+ Chúc các bạn thành công...
 18. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte WebP - Hỗ trợ WebP cho XenForo 2.2 1.0.0b2

  [DBTech] DragonByte WebP - Hỗ trợ WebP cho XenForo 2.2 1.0.0b2 Thêm hỗ trợ WebP vào diễn đàn XenForo 2.2 của bạn, bao gồm Image Uploader và thư viện xử lý ảnh GD/Imagick. Sau đó, các add-on của bên thứ 3 có thể cho phép tải lên hình ảnh WebP và chúng sẽ xử lý bình thường. Sử dụng Bằng cách...
 19. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte Stripe Checkout - Thanh toán Stripe cho XenForo 2.2 1.1.0

  [DBTech] DragonByte Stripe Checkout - Thanh toán Stripe cho XenForo 2.2 1.1.0 Stripe Checkout cấp cho diễn đàn của bạn toàn bộ sức mạnh của Stripe, cho phép tất cả các tùy chọn thanh toán mà Stripe cung cấp bao gồm Klarna, GiroPay, SEPA, v.v. Công dụng Bằng cách thêm hỗ trợ Stripe Checkout...
 20. PVS

  Addon 2x Admin User Notes - Ghi chú người dùng quản trị viên cho XenForo 2.2 0.1.0

  Admin User Notes - Ghi chú người dùng quản trị viên cho XenForo 2.2 0.1.0 Cho phép quản trị viên có quyền truy cập để quản lý người dùng để lại ghi chú trên tài khoản người dùng. Những ghi chú này không được hiển thị cho người dùng. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom