Download Elementor Pro v3.6.5 - WordPress Page Builder Free Nulled

saomaiaudio

MasterCorporal
Tham gia
19/04/2018
Bài viết
377
Được Like
147
Download Elementor Pro v3.6.5 - WordPress Page Builder Free Nulled
= v3.6.5 - 2022-04-12 =

* Khắc phục: Sự cố tương thích đối với một số tiện ích con trong thiết bị iOS 14 và macOS 13 ([#18090](https://github.com/elementor/elementor/issues/18090), [#15910](https://github.com/elementor/elementor/issues/15910))
* Khắc phục: Căn chỉnh nút không hoạt động trong tiện ích Thêm vào giỏ hàng tùy chỉnh ([#17810](https://github.com/elementor/elementor/issues/17810))
* Khắc phục: Cảnh báo PHP được đưa ra trong một số trường hợp trong tiện ích nút PayPal
* Khắc phục: PHP 8.1 đưa ra các lỗi và thông báo trong một số trường hợp
* Khắc phục: Thông báo PHP được đưa ra khi bắt đầu quá trình Nhập Kit mà không có điều kiện hiển thị
* Khắc phục: Nút Tạo tài khoản luôn mở trên màn hình Đăng ký ngay cả khi người dùng có tài khoản trong quá trình Giới thiệu
 

Đính kèm

  • elementor-pro-best-wp-page-builder-v3.6.5n.+.v3.6.3fn.zip
    12.2 MB · Lượt xem: 46

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom