Download Elementor Pro v3.6.5 - WordPress Page Builder Free Nulled

saomaiaudio

MasterCorporal
Tham gia
19/04/2018
Bài viết
224
Được Like
94
Download Elementor Pro v3.6.5 - WordPress Page Builder Free Nulled
= v3.6.5 - 2022-04-12 =

* Khắc phục: Sự cố tương thích đối với một số tiện ích con trong thiết bị iOS 14 và macOS 13 ([#18090](https://github.com/elementor/elementor/issues/18090), [#15910](https://github.com/elementor/elementor/issues/15910))
* Khắc phục: Căn chỉnh nút không hoạt động trong tiện ích Thêm vào giỏ hàng tùy chỉnh ([#17810](https://github.com/elementor/elementor/issues/17810))
* Khắc phục: Cảnh báo PHP được đưa ra trong một số trường hợp trong tiện ích nút PayPal
* Khắc phục: PHP 8.1 đưa ra các lỗi và thông báo trong một số trường hợp
* Khắc phục: Thông báo PHP được đưa ra khi bắt đầu quá trình Nhập Kit mà không có điều kiện hiển thị
* Khắc phục: Nút Tạo tài khoản luôn mở trên màn hình Đăng ký ngay cả khi người dùng có tài khoản trong quá trình Giới thiệu
 

Đính kèm

  • elementor-pro-best-wp-page-builder-v3.6.5n.+.v3.6.3fn.zip
    12.2 MB · Lượt xem: 41

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom