add-on

 1. PVS

  Addon VaultWiki Lite - VaultWiki phiên bản rút gọn

  VaultWiki Lite - VaultWiki phiên bản rút gọn 4.0.21 Patch Level 1 Nội dung giúp cộng đồng của bạn hấp dẫn, thúc đẩy đăng ký, doanh thu quảng cáo, và nhiều nội dung khác. Các diễn đàn đã cho phép trang web của bạn có khả năng chuyển một phần quan trọng của quá trình tạo nội dung tới cộng đồng...
 2. PVS

  Addon Category RSS Feed - RSS Feed cho các chuyên mục

  Category RSS Feed - RSS Feed cho các chuyên mục 1.1.0 Đây là addon đơn giản tạo rss cho Category. Liên kết rss cho Category: http://domain.com/categories/your_category/index.rss Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon Separate Sticky and Normal Threads - Tách biệt chủ đề dán và chủ đề thường (XF +1.2)

  Separate Sticky and Normal Threads - Tách biệt chủ đề dán và chủ đề thường (XF +1.2) 1.0.1 Add-on này dựa vào add-on Separate Sticky and Normal Threads. Vì vậy khi Addon-ID đã thay đổi, vui lòng gỡ cài đặt phiên bản trước đó trước khi cài đặt phiên bản này. Phrase seperator_normal_threads...
 4. PVS

  Addon Auth Captcha - Xác thực Captcha

  Auth Captcha - Xác thực Captcha 1.0.2 Đăng ký thông qua FaceBook/Google/Twitter thường bị bỏ quên bởi nhiều kỹ thuật phòng chống spam, làm cho nó trở thành mục tiêu dễ dàng cho các chương trình. Add-on này sẽ thêm cơ chế CAPTCHA hiện tại của bạn vào trang đăng ký FaceBook/Google/Twitter. Bạn...
 5. PVS

  Addon Any Spam API - Tùy chỉnh API Spam bất kỳ

  Any Spam API - Tùy chỉnh API Spam bất kỳ 1.0.8 Add-on này cho phép bạn xác định bất kỳ API chống spam nào bạn muốn sử dụng để xây dựng các quy tắc được áp dụng cho API phản hồi và xác định logic cho các quy tắc. Ngoài việc cung cấp tính năng bảo vệ độc lập, các tiện ích TAC khác (ví dụ: Fool...
 6. PVS

  Addon Delete Posts Guests - Xóa bài viết của khách

  Delete Posts Guests - Xóa bài viết của khách 1.0 Cho phép xóa bài viết của khách. Nếu người dùng bị xóa và các bài viết của họ vẫn còn thì họ sẽ được gọi là khách. Add-on này cho phép xóa các bài viết của khách. Trang Delete Posts Guests Search Trang Delete Posts Guests Confirm User...
 7. PVS

  Addon Delete Posts Keywords - Xóa bài viết dựa vào từ khóa

  Delete Posts Keywords - Xóa bài viết dựa vào từ khóa 1.0 Cho phép xóa các bài viết dựa vào từ khoá nhập vào. Trang Delete Posts Keywords Search Trang Delete Posts Keywords Confirm User group permissions Tính năng: Xóa tất cả các bài viết có chứa từ khoá đã nhập. Hạn chế số lượng bài...
 8. PVS

  Addon Mobile Push Notifications for XenForo - Thông báo đẩy trên di động cho XenForo

  Mobile Push Notifications for XenForo - Thông báo đẩy trên di động cho XenForo 1.0.5 Web đang thay đổi nhanh chóng. Mọi người có nhiều lựa chọn hơn để chia sẻ nội dung trực tuyến với mạng xã hội. Một diễn đàn cũng như là một nền tảng cho bây giờ và hơn bao giờ hết, để đưa khách trở lại diễn đàn...
 9. PVS

  Addon Add Resource Icon image in Search - Thêm hình ảnh biểu tượng tài nguyên vào tìm kiếm

  Add Resource Icon image in Search - Thêm hình ảnh biểu tượng tài nguyên vào tìm kiếm 1.0 Addon này bổ sung biểu tượng tài nguyên vào trong tìm kiếm xenforo thay vì avatar trong tìm kiếm xenforo...! Tóm tắt về tính năng: Biểu tượng tài nguyên trong Tìm kiếm Thiết lập kích thước 250x150 Xếp...
 10. PVS

  Addon Delete Quoted Posts - Xóa trích dẫn bài viết

  Delete Quoted Posts - Xóa trích dẫn bài viết 1.0 Xóa tất cả các bài viết và chủ đề có trích dẫn của tên người dùng đã chọn. Trang Delete Quoted Posts Search Trang Delete Quoted Posts Confirm User group permissions Tính năng: Xóa tất cả các bài viết và chủ đề có trích dẫn của người dùng...
 11. PVS

  Addon Thread Likes Move - Di chuyển chủ đề dựa vào lượt thích

  Thread Likes Move - Di chuyển chủ đề dựa vào lượt thích 1.0 Tự động di chuyển các chủ đề từ một diễn đàn nguồn sang một diễn đàn đích dựa trên số lượt thích. Trang Options Tính năng: Chủ đề được sticky sẽ không bị di chuyển. Tùy chọn để bỏ qua chủ đề cũ. Chạy tự động mỗi giờ một lần bằng...
 12. PVS

  Addon Auto Move - Tự động di chuyển

  Auto Move - Tự động di chuyển 1.0 Tự động di chuyển các chủ đề trong các diễn đàn được lựa chọn. Trang Options cho phép đặt thời hạn của chủ đề và các diễn đàn sẽ được thực hiện. Add-on này rất hữu ích để tự động di chuyển các chủ đề cũ trong các diễn đàn được phân loại tới một diễn đàn lưu...
 13. PVS

  Addon Conversation Search - Tìm kiếm cuộc trò chuyện

  Conversation Search - Tìm kiếm cuộc trò chuyện 1.1 Add-on Conversation Search sẽ cho phép các thành viên nhanh chóng tìm các cuộc trò chuyện trong hộp thư đến của họ. Liên kết trong navigation bar Input form Trang kết quả Trang options Tính năng: Tìm kiếm bất kỳ kết hợp tên, tiêu...
 14. PVS

  Addon Sticky All Pages - Hiển thị chủ đề dán trong tất cả các trang

  Sticky All Pages - Hiển thị chủ đề dán trong tất cả các trang 1.0 Tạo các chủ đề dán trên tất cả các trang. Thông thường các đề tài dán chỉ hiển thị trên trang đầu tiên. Sticky thread trên trang 1 Sticky thread trên trang 2 Cài đặt: Tải về stickyallpages_v1.0.zip và giải nén ra. Tải lên...
 15. PVS

  Addon Show Editing Moderator Username - Hiển thị Username của Moderator đã chỉnh sửa bài viết

  Show Editing Moderator Username - Hiển thị Username của Moderator đã chỉnh sửa bài viết 1.0.0 Add-on này bổ sung thêm chức năng hiển thị tên người dùng của Moderator trong chú thích "last edited by". Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 16. PVS

  Addon 2x No Gif Avatar - Không cho phép đặt ảnh Gif làm ảnh đại diện

  No Gif Avatar - Không cho phép đặt ảnh Gif làm ảnh đại diện 2.2.0 Add-on này sẽ cung cấp thêm một permission không cho phép sử dụng ảnh GIF làm ảnh đại diện cho các nhóm người dùng nhất định. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 17. PVS

  Addon Kiểm tra chủ đề liên quan trước khi đăng một bài viết mới

  Check for similar thread before posting a new one - Kiểm tra chủ đề liên quan trước khi đăng một bài viết mới 1.0 Tính năng: - Đưa ra một hoặc nhiều chủ đề tương tự với tiêu đề bạn nhập vào - Di chuột qua tiêu đề và cho phép xem trước một chút về nội dung của chủ đề - Không cần chỉnh sửa bất cứ...
 18. PVS

  Addon 2x Text logo - Tạo logo bằng văn bản cho XenForo 2

  Text logo - Tạo logo bằng văn bản cho XenForo 2 1.0.0 Beta 5 Add-on này sẽ thay thế logo đồ họa bằng một văn bản. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 19. PVS

  Language Polish Translation for Join User Group - Bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on Join User Group

  Polish Translation for Join User Group - Bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on Join User Group 1.0 Đây là bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on Join User Group, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Join User Group trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ba Lan Sao lưu tập tin ngôn...
 20. PVS

  Addon Post Guard - Bảo vệ bài viết

  Post Guard - Bảo vệ bài viết 1.1.4 XenForo ngăn người dùng tạo bài viết không có nội dung. Tuy nhiên, có thể có các loại bài viết không hợp lệ khác mà bạn muốn ngăn chặn. Mô tả Add-on này cho phép bạn chỉ định các bài viết không hợp lệ bằng cách sử dụng các biểu thức thông thường hoặc "post...
Top Bottom