analytics

  1. PVS

    Addon 2x Matomo Analytics - Thêm Matomo Analytics vào XenForo 2

    Matomo Analytics - Thêm Matomo Analytics vào XenForo 2 1.1.0 Với sửa đổi template đơn giản này, bạn có thể dễ dàng thêm code theo dõi Matomo (trước đây là Piwik) trong một tempalte. Bạn có thể làm tất cả điều này bằng cách chỉnh sửa trực tiếp template hoặc cài đặt bản add-on sửa đổi template...
  2. PVS

    Hướng dẫn Tìm hiểu tổng quan về Google Analytics

    Tìm hiểu tổng quan về Google Analytics Với những ai đã biết về Google Analytics thì phải công nhận một điều rằng Google quá mạnh và công nghệ của họ thật sự đáng kinh ngạc. Còn với ai chưa biết về Google Analytics thì đây là công cụ miễn phí của Google dành cho Webmaster. Mục đích chủ yếu của...
Top Bottom