avatar

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Remove Avatar From Quick Reply Editor - Loại bỏ Avatar khỏi trình soạn thảo trả lời nhanh XenForo 2 2.0.0

  [OzzModz] Remove Avatar From Quick Reply Editor - Loại bỏ Avatar khỏi trình soạn thảo trả lời nhanh XenForo 2 2.0.0 Addon nhỏ xóa Avatar của người dùng khỏi trình soạn thảo trả lời nhanh. Trước Sau Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x [MV] Avatar On Registration - Hình đại diện khi đăng ký cho XenForo 2

  [MV] Avatar On Registration - Hình đại diện khi đăng ký cho XenForo 2 2.0.0 Add-on thêm khả năng đặt hình đại diện người dùng trong quá trình đăng ký. Tính năng: Đặt hình đại diện khi đăng ký Bắt buộc đặt hình đại diện khi đăng ký Options...
 3. PVS

  Addon 2x Upload Avatar From URL - Tải lên hình đại diện từ URL cho XenForo 2

  Upload Avatar From URL - Tải lên hình đại diện từ URL cho XenForo 2 1.0.2 Add-on này cho phép người dùng có quyền tải lên hình đại diện từ URL. Yêu cầu: PHP 7.3+ Permissions: Upload an avatar from URL (Tải lên hình đại diện từ URL) Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Addon 2x [Xen-Soluce] Avatar Gallery - Thư viện ảnh đại diện cho XenForo 2

  [Xen-Soluce] Avatar Gallery - Thư viện ảnh đại diện cho XenForo 2 2.1.4 Add-on này cho phép bạn cung cấp cho người dùng của mình một bộ sưu tập các avatar được chọn trước để sử dụng. Tóm tắt tính năng: Options : Kích hoạt Kích hoạt cho trang đăng ký : Bắt buộc Chúc các bạn thành...
 5. PVS

  Addon 2x [MV] Robohash Avatar - Ảnh đại diện Robohash cho XenForo 2

  [MV] Robohash Avatar - Ảnh đại diện Robohash cho XenForo 2 1.1.0 Thay thế avatar tiêu chuẩn XenForo bằng avatar Robohash. Trong các tùy chọn, bạn có thể chọn loại hình đại diện và hình nền. Nhìn vào các ví dụ về hình đại diện và hình nền trên trang web Robohash. Ví dụ về avatar của từng...
 6. PVS

  Addon 2x [OzzModz] New Thread Avatar - Avatar chủ đề mới cho XenForo 2

  [OzzModz] New Thread Avatar - Avatar chủ đề mới cho XenForo 2 2.0.1 Addon đơn giản thay đổi avatar người dùng thành văn bản chủ đề/avatar mới trên dòng đăng chủ đề. Trước khi cài add-on Sau khi cài add-on Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Other 2x [ITD] The Boss Avatar Set - Bộ ảnh đại diện The Boss cho XenForo 2

  [ITD] The Boss Avatar Set - Bộ ảnh đại diện The Boss cho XenForo 2 2.1.7 Một bộ 36 avatar kiểu Boss hoạt động với [Xen-Soluce] Avatar Gallery. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Addon 2x [CZ] Avatar Sizer - Kích thước ảnh đại diện XenForo 2

  [CZ] Avatar Sizer - Kích thước ảnh đại diện XenForo 2 1.0.0 Điều này sẽ cho phép bạn thay đổi kích thước avatar trong toàn bộ cài đặt XenForo của bạn. Điều này cũng sẽ cho phép bạn sử dụng hình ảnh đại diện không được vuông như cũ. Tính năng: Tùy chọn toàn trang Chọn nguồn hình ảnh sẽ được...
 9. PVS

  Other 2x [ITD] Pirates Avatar Set - Bộ ảnh đại diện cướp biển cho XenForo 2

  [ITD] Pirates Avatar Set - Bộ ảnh đại diện cướp biển cho XenForo 2 1.0.0 Một bộ gồm 10 loại ảnh đại điện kiểu cướp biển. Trước tiên, bạn phải cài đặt add-on [Xen-Soluce] Avatar Gallery. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 10. PVS

  Other 2x Zombatar - Ảnh đại diện Zombatar cho XenForo 2

  Zombatar - Ảnh đại diện Zombatar cho XenForo 2 1.0.0 Bộ 27 Avatar Zombatar được thiết lập cho [Xen-Soluce] Avatar Gallery Trước tiên, bạn phải cài đặt [Xen-Soluce] Avatar Gallery. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. PVS

  Other 2x Matryoshka Avatars - Ảnh đại diện Matryoshka cho XenForo 2

  Matryoshka Avatars - Ảnh đại diện Matryoshka cho XenForo 2 2.0.0 Bộ 6 Avatar Matryoshka được thiết lập cho [Xen-Soluce] Avatar Gallery Trước tiên, bạn phải cài đặt add-on [Xen-Soluce] Avatar Gallery. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 12. PVS

  Addon 2x [xFv] Avatar Toolbox - Hộp công cụ Avatar cho XenForo 2

  [xFv] Avatar Toolbox - Hộp công cụ Avatar cho XenForo 2 1.0.1 Cho phép bạn thay đổi hình dạng và kích thước của hình đại diện người dùng. 5 Kích thước Avatar để lựa chọn. 20 Hình dạng Avatar để lựa chọn. Kích hoạt hình đại diện động mà không cần Imagemagik. Hỗ trợ cho avatar rộng và cao...
 13. PVS

  Addon 2x [xFv] Members Online Avatar - Avatar thành viên trực tuyến cho XenForo 2

  [xFv] Members Online Avatar - Avatar thành viên trực tuyến cho XenForo 2 1.0.1 Thêm hình đại diện thay cho tên thành viên trong widget members online ở sidebar. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 14. PVS

  Addon 2x Gif Avatar Permissions - Quyền sử dụng Avatar dạng Gif cho XenForo 2

  Gif Avatar Permissions - Quyền sử dụng Avatar dạng Gif cho XenForo 2 2.0.0 Addon đơn giản này sẽ cho phép bạn thiết lập nhóm người dùng nào có quyền tải lên avatar dạng gif. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 15. PVS

  Addon 2x Remove last post avatars - Loại bỏ avatar bài viết cuối cùng cho XenForo 2

  Remove last post avatars - Loại bỏ avatar bài viết cuối cùng cho XenForo 2 1.0 Loại bỏ các avatar bài viết cuối cùng từ forum list và forum view. Trước Sau Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 16. PVS

  Addon 2x Allow User to Hide Avatars - Cho phép người dùng ẩn ảnh đại diện cho XenForo 2

  Allow User to Hide Avatars - Cho phép người dùng ẩn ảnh đại diện cho XenForo 2 1.1.1 Nếu bạn có quyền truy cập liên quan đến các avatar lớn hiển thị trên thread list có thể gây mất tập trung và chiếm không gian. Addon này cung cấp cho người dùng khả năng tắt chúng trong tùy chọn trang web của...
 17. PVS

  Addon 2x Avatar Gallery - Thư viện ảnh đại diện cho XenForo 2

  Avatar Gallery - Thư viện ảnh đại diện cho XenForo 2 1.0.1 Đây là một add-on rất đơn giản cho phép bạn cung cấp cho người dùng của mình một bộ sưu tập các avatar được chọn trước để sử dụng. Sau khi cài đặt add-on này, upload hình đại diện bộ sưu tập của bạn và kích hoạt Avatar Gallery trong tùy...
 18. PVS

  Addon 2x Mentions Mini Avatars - Ảnh đại diện nhỏ khi đề cập cho XenForo 2

  Mentions Mini Avatars - Ảnh đại diện nhỏ khi đề cập cho XenForo 2 2.0.0 Add-on này sẽ thêm ảnh đại diện ở bên trái khi có bất kỳ người dùng nào khác đề cập đến họ. Add-on này sử dụng hệ thống 'embed metadata' của XF2 để lưu trữ những người dùng được đề cập với mỗi thông báo. Đối với các...
 19. PVS

  Addon 2x Member online as Avatar - Thành viên trực tuyến dưới dạng Avatar cho XenForo 2

  Member online as Avatar - Thành viên trực tuyến dưới dạng Avatar cho XenForo 2 2.0.0 Add-on sẽ thay đổi văn bản của widget thành viên trực tuyến với avatar của họ. Tính năng có thể tắt thay đổi mà không cần vô hiệu hóa add-on có thể chọn kích thước avatar để hiển thị trong thành viên trực...
 20. PVS

  Addon 2x Special Avatar for Banned Members - Avatar đặc biệt cho thành viên bị cấm XenForo 2

  Special Avatar for Banned Members - Avatar đặc biệt cho thành viên bị cấm XenForo 2 1.0.1 Add-on hỗ trợ thay avatar riêng cho những thành viên bị cấm. Add-on đã bao gồm hình như trên ảnh. Nếu muốn thay thế, có thể thay tại đường dẫn: styles\bannedavatar Chúc các bạn thành công. Nguồn...
Top Bottom