badge

 1. PVS

  Addon 2x [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.3.0 Beta 2

  [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.3.0 Beta 2 Add-on cho phép bạn xác minh người dùng. Khi chỉnh sửa người dùng, hãy đặt một đánh dấu. Một dấu kiểm hoạt động trên khắp diễn đàn nơi có biệt danh của người dùng đã được xác minh. Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 2. PVS

  Addon 2x [TG] Verified Badge - Huy hiệu đã được xác minh cho XenForo 2 1.0.2

  [TG] Verified Badge - Huy hiệu đã được xác minh cho XenForo 2 1.0.2 Thêm khả năng thêm biểu tượng FA vào cơ sở tên người dùng trên các nhóm của họ. Nó hoạt động trong các bài viết, hồ sơ, ... Màu của biểu tượng sẽ thích ứng với màu của tên người dùng. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 3. PVS

  Addon 2x [TG] Verified Badge - Huy hiệu đã được xác minh cho XenForo 2 1.0.0

  [TG] Verified Badge - Huy hiệu đã được xác minh cho XenForo 2 1.0.0 Thêm khả năng thêm biểu tượng FA vào cơ sở tên người dùng trên các nhóm của họ. Nó hoạt động trong các bài viết, hồ sơ, ... Màu của biểu tượng sẽ thích ứng với màu của tên người dùng. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 4. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Verification Badge - Huy hiệu xác minh XenForo 2 2.2.1

  [OzzModz] Verification Badge - Huy hiệu xác minh XenForo 2 2.2.1 Sử dụng add-on này, bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ người dùng nào từ ACP và chỉ cần sử dụng checkbox đánh dấu người dùng là đã xác minh. Bạn cũng có thể cho phép người dùng yêu cầu huy hiệu xác minh và quản lý các yêu cầu của họ...
 5. PVS

  Addon 2x [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.2.1

  [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.2.1 Add-on cho phép bạn xác minh người dùng. Khi chỉnh sửa người dùng, hãy đặt một đánh dấu. Một dấu kiểm hoạt động trên khắp diễn đàn nơi có biệt danh của người dùng đã được xác minh. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 6. PVS

  Addon 2x [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.2.0

  [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.2.0 Add-on cho phép bạn xác minh người dùng. Khi chỉnh sửa người dùng, hãy đặt một đánh dấu. Một dấu kiểm hoạt động trên khắp diễn đàn nơi có biệt danh của người dùng đã được xác minh. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 7. PVS

  Addon 2x [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.0.3

  [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.0.3 Add-on cho phép bạn xác minh người dùng. Khi chỉnh sửa người dùng, hãy đặt một đánh dấu. Một dấu kiểm hoạt động trên khắp diễn đàn nơi có biệt danh của người dùng đã được xác minh. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 8. PVS

  Addon 2x [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã được xác minh cho XenForo 2

  [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã được xác minh cho XenForo 2 2.0.3 Add-on cho phép bạn xác minh người dùng. Khi chỉnh sửa, quản trị viên có đặt cờ người dùng đã được xác minh hay không. Một checkmark hoạt động trên khắp diễn đàn, nơi có một biệt danh người dùng được xác minh...
 9. PVS

  Addon 2x [CZ] Favicon Notification Badge - Huy hiệu thông báo Favicon cho XenForo 2

  [CZ] Favicon Notification Badge - Huy hiệu thông báo Favicon cho XenForo 2 1.0.1 PL1 Thêm huy hiệu vào favicon của Xenforo bằng favico.js từ Miroslav Magda. Tính năng: có thể chọn các tùy chọn sau: Position (Vị trí) Animation (Hoạt ảnh) Badge-type (Loại huy hiệu) Cũng có thể thay đổi màu...
 10. PVS

  Tutorial 2x Cách thêm huy hiệu/banner nhóm tùy chỉnh vào User Info XenForo 2

  Cách thêm huy hiệu/banner nhóm tùy chỉnh vào User Info XenForo 2 Hiển thị hình ảnh với "User banner text" trong "User info. Bước 1: Vào: AdminCP > Appearance > Templates > "extra.less" Mở template và thêm code sau (Gọi bất cứ điều gì bạn muốn.) Trong ví dụ ở đây, mình gọi nó là...
 11. PVS

  Addon 2x Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2

  Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.0.2 Add-on cho phép bạn xác minh người dùng. Khi chỉnh sửa người dùng, hãy đặt một đánh dấu. Một dấu kiểm hoạt động trên khắp diễn đàn nơi có biệt danh của người dùng đã được xác minh. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 12. PVS

  Tutorial 2x Cách thêm Custom Group Badge / Banner vào User Info cho XenForo 2

  Cách thêm Custom Group Badge / Banner vào User Info cho XenForo 2 Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm Custom Group Badge / Banner vào User Info cho XenForo 2. Tùy chọn #1 - Sử dụng "User banner text" Vào: AdminCP > Appearance > Templates > extra.less Thêm đoạn code sau (Đặt tên bất...
 13. PVS

  Tutorial 2x Cách thêm Custom Group Badge/Banner vào User Info cho XenForo 2

  Cách thêm Custom Group Badge/Banner vào User Info cho XenForo 2 Demo: Vào: AdminCP > Appearance > Templates > extra.less Mở tập tin và thêm code này (gọi bất cứ điều gì bạn muốn.Trong ví dụ ở đây, mình gọi nó là ".mybadge"): .mybadge { background-image...
 14. PVS

  Addon 2x Navigation Badge - Thêm biểu hiện vào thanh Navigation cho XenForo 2

  Navigation Badge - Thêm biểu hiện vào thanh Navigation cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này giải quyết vấn đề biểu hiện/bộ đếm trong thanh điều hướng của bạn. XenForo 2.x có trình quản lý điều hướng, nơi bạn có thể tạo bất kỳ tab/menu phụ nào, tuy nhiên, nó cho phép đưa thêm một số biểu hiện vào...
 15. PVS

  Addon Google+ Badges - Phù hiệu Google+

  Google+ Badges - Phù hiệu Google+ 1.0.2 Add-on này sẽ bổ sung thêm 3 Custom User Fields vào trang web của bạn: Google+ Profile URL Google+ Page URL Google+ Community URL Và khi điền, thì sau đó nó sẽ hiển thị một phù hiệu đẹp trong hồ sơ cá nhân dưới avatar của người dùng. Tất cả mọi thứ liên...
Top Bottom