badges

 1. PVS

  Addon 2x [VersoBit] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2 2.0.0p1

  [VersoBit] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2 2.0.0p1 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Tính năng Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người dùng theo cách thủ công. Hiển thị huy hiệu...
 2. PVS

  Tutorial 2x Move staff links to dropdown menu (with badges) - Di chuyển liên kết Staff vào menu dropdown cho XF2

  Move staff links to dropdown menu (with badges) - Di chuyển liên kết Staff vào menu dropdown cho XF2 Thay vì thêm thanh màu xám vào đầu trang với các liên kết staff, mod này sẽ thêm các liên kết Admin/Reports/Approval vào menu thả xuống trong điều hướng trang web của bạn và ẩn thanh staff ban...
 3. PVS

  Addon 2x Badges - Phù hiệu cho XenForo 2

  Badges - Phù hiệu cho XenForo 2 1.0.6 XenForo có một hệ thống "trophy". Bạn có thể sử dụng các trophy để trao giải cho người dùng để làm những điều tuyệt vời. Nhưng trophy là bình thường và nhàm chán. Mọi người đều có thể nhận được :( Phù hiệu ... giống như vậy hơn! Đây là điều mà người dùng...
Top Bottom