bb code

 1. PVS

  Addon 2x Editor & BB Code Manager - Quản lý trình soạn thảo cho XenForo 2.2 2.0.1 Patch Level 1

  Editor & BB Code Manager - Quản lý trình soạn thảo cho XenForo 2.2 2.0.1 Patch Level 1 Hoàn toàn tùy chỉnh phiên bản XenForo Froala của bạn. Thay đổi bố cục thanh công cụ của bạn, bật và tắt BB Code, sử dụng bảng mới và BB Code màu nền, cung cấp phông chữ mới thú vị cho người dùng từ máy chủ...
 2. PVS

  Addon 2x Thread & Post BB Code for XF2 - BB Code chủ đề & bài viết cho XenForo 2 2.4.0

  Thread & Post BB Code for XF2 - BB Code chủ đề & bài viết cho XenForo 2 2.4.0 Bbcode để tạo URL thân thiện cho các bài viết hoặc chủ đề từ ID. Việc sử dụng chính trong XF1.x là để tạo ra URL ổn định cho liên kết khi đối mặt với sự kiểm duyệt. Add-on này là để cho phép di chuyển việc sử dụng...
 3. PVS

  Addon 2x [OzzModz] BB Code: Thread List Alphabetical - BB Code: Danh sách chủ đề theo thứ tự chữ cái cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] BB Code: Thread List Alphabetical - BB Code: Danh sách chủ đề theo thứ tự chữ cái cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm BB-code để hiển thị danh sách chủ đề được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trong ID node được chỉ định hoặc diễn đàn hiện tại. Yêu cầu: XF 2.2+ Chúc các bạn thành công...
 4. PVS

  Addon 2x Editor & BB Code Manager - Quản lý trình soạn thảo cho XenForo 2.2 2.0.1

  Editor & BB Code Manager - Quản lý trình soạn thảo cho XenForo 2.2 2.0.1 Hoàn toàn tùy chỉnh phiên bản XenForo Froala của bạn. Thay đổi bố cục thanh công cụ của bạn, bật và tắt BB Code, sử dụng bảng mới và BB Code màu nền, cung cấp phông chữ mới thú vị cho người dùng từ máy chủ của riêng bạn...
 5. PVS

  Addon 2x [Xen-Soluce] Hide BB Code - BB Code ẩn cho XenForo 2 2.0.1

  [Xen-Soluce] Hide BB Code - BB Code ẩn cho XenForo 2 2.0.1 Add-on này cho phép bạn thêm BB Code [HIDE] và hơn thế nữa vào diễn đàn của mình. Tóm tắt tính năng : Tùy chọn : Chọn trình soạn thảo/văn bản: Hàng trình soạn thảo Hàng văn bản Chọn kiểu ẩn: Trả lời Thanks Có thể bỏ qua tất cả...
 6. PVS

  Addon 2x [OGRU] DataTables BB Code converter - Bộ chuyển đổi BB Code DataTables XenForo 2.2 1.0.0 Beta

  [OGRU] DataTables BB Code converter - Bộ chuyển đổi BB Code DataTables XenForo 2.2 1.0.0 Beta Tài nguyên này có thể chuyển đổi [TH] DataTables BB Code cũ sang bảng XenForo 2.x gốc. Nó có thể hữu ích cho việc di chuyển từ XenForo 1.5 sang XenForo 2.x Cách sử dụng: Tạo bản sao lưu mới của cơ sở...
 7. PVS

  Addon 2x [OGRU] DataTables BB Code converter - Bộ chuyển đổi BB Code DataTables XenForo 2.2 1.0.0 Alpha

  [OGRU] DataTables BB Code converter - Bộ chuyển đổi BB Code DataTables XenForo 2.2 1.0.0 Alpha Tài nguyên này có thể chuyển đổi [TH] DataTables BB Code cũ sang bảng XenForo 2.x gốc. Nó có thể hữu ích cho việc di chuyển từ XenForo 1.5 sang XenForo 2.x Cách sử dụng: Tạo bản sao lưu mới của cơ...
 8. PVS

  Addon 2x [CSCN] Roman Numeral Chord BB Code Support - Hỗ trợ BB code Hợp âm số La Mã XenForo 2.2 1.0.2

  [CSCN] Roman Numeral Chord BB Code Support - Hỗ trợ BB code Hợp âm số La Mã XenForo 2.2 1.0.2 LƯU Ý: Bạn phải thêm các nút BBCode theo cách thủ công vào các thanh công cụ của trình soạn thảo thông qua AdminCP. Với add-on này được cài đặt, diễn đàn XenForo có thể cho phép người dùng nhập nội...
 9. PVS

  Addon 2x Editor & BB Code Manager - Quản lý trình soạn thảo cho XenForo 2.2 2.0.0

  Editor & BB Code Manager - Quản lý trình soạn thảo cho XenForo 2.2 2.0.0 Hoàn toàn tùy chỉnh phiên bản XenForo Froala của bạn. Thay đổi bố cục thanh công cụ của bạn, bật và tắt BB Code, sử dụng bảng mới và BB Code màu nền, cung cấp phông chữ mới thú vị cho người dùng từ máy chủ của riêng bạn...
 10. PVS

  Addon 2x Editor & BB Code Manager - Quản lý trình soạn thảo cho XenForo 2.2 2.0.0 Release Candidate 2

  Editor & BB Code Manager - Quản lý trình soạn thảo cho XenForo 2.2 2.0.0 Release Candidate 2 Hoàn toàn tùy chỉnh phiên bản XenForo Froala của bạn. Thay đổi bố cục thanh công cụ của bạn, bật và tắt BB Code, sử dụng bảng mới và BB Code màu nền, cung cấp phông chữ mới thú vị cho người dùng từ máy...
 11. PVS

  Addon 2x Editor & BB Code Manager - Quản lý trình soạn thảo cho XenForo 2.2 2.0.0 Release Candidate 1

  Editor & BB Code Manager - Quản lý trình soạn thảo cho XenForo 2.2 2.0.0 Release Candidate 1 Hoàn toàn tùy chỉnh phiên bản XenForo Froala của bạn. Thay đổi bố cục thanh công cụ của bạn, bật và tắt BB Code, sử dụng bảng mới và BB Code màu nền, cung cấp phông chữ mới thú vị cho người dùng từ máy...
 12. PVS

  Addon 2x Editor & BB Code Manager - Quản lý trình soạn thảo cho XenForo 2.2 2.0.0 Beta 2

  Editor & BB Code Manager - Quản lý trình soạn thảo cho XenForo 2.2 2.0.0 Beta 2 Hoàn toàn tùy chỉnh phiên bản XenForo Froala của bạn. Thay đổi bố cục thanh công cụ của bạn, bật và tắt BB Code, sử dụng bảng mới và BB Code màu nền, cung cấp phông chữ mới thú vị cho người dùng từ máy chủ của riêng...
 13. PVS

  Addon 2x Editor & BB Code Manager - Quản lý trình soạn thảo cho XenForo 2.2 2.0.0 Beta 1

  Editor & BB Code Manager - Quản lý trình soạn thảo cho XenForo 2.2 2.0.0 Beta 1 Hoàn toàn tùy chỉnh phiên bản XenForo Froala của bạn. Thay đổi bố cục thanh công cụ của bạn, bật và tắt BB Code, sử dụng bảng mới và BB Code màu nền, cung cấp phông chữ mới thú vị cho người dùng từ máy chủ của riêng...
 14. PVS

  Addon 2x Thread & Post BB Code for XF2 - BB Code chủ đề & bài viết cho XenForo 2 2.3.0

  Thread & Post BB Code for XF2 - BB Code chủ đề & bài viết cho XenForo 2 2.3.0 Bbcode để tạo URL thân thiện cho các bài viết hoặc chủ đề từ ID. Việc sử dụng chính trong XF1.x là để tạo ra URL ổn định cho liên kết khi đối mặt với sự kiểm duyệt. Add-on này là để cho phép di chuyển việc sử dụng...
 15. PVS

  Addon 2x [MMO] Justify Bb Code - Thêm BBcode canh đều 2 bên cho XenForo 2

  [MMO] Justify Bb Code - Thêm BBcode canh đều 2 bên cho XenForo 2 2.0.1 Add-on này thêm bbcode canh đều 2 bên cho XenForo. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 16. PVS

  Addon 2x BB Code YouTube - Thêm BB Code YouTube cho XenForo 2

  BB Code YouTube - Thêm BB Code YouTube cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này cho phép bạn thêm BB Code [YTID] vào diễn đàn của mình. Tính năng: Style properties : Layout : Full Default Theme : Dark Light Count : Default Hidden Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 17. PVS

  Addon 2x Archive.org BB Code Media Site - Thêm BB Code Media Site Archive.org vào XenForo 2

  Archive.org BB Code Media Site - Thêm BB Code Media Site Archive.org vào XenForo 2 2.0.0 Bây giờ bạn có thể nhúng Audio, Video, PDF Book, Game (có thể là một số loại khác) từ Archive.org vào diễn đàn của bạn. Chỉ cần nhúng URL vào trong chủ đề. Cách dùng: Audio...
 18. PVS

  Addon 2x Tune.pk Mediasite BB Code - BB Code nhúng Tune.pk vào XenForo 2

  Tune.pk Mediasite BB Code - BB Code nhúng Tune.pk vào XenForo 2 2.0.0 Add-on hỗ trợ nhúng Tune.pk vào XenForo 2. Chỉ cần dán liên kết video Tune.pk vào bài viết, tức là: https://tune.pk/video/6990772/places-to-visit-in-sindh Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 19. PVS

  Addon Embedded Scribd Documents Mediasite BB Code - Mediasite BB Code nhúng Scribd Documents vào XenForo

  Embedded Scribd Documents Mediasite BB Code - Mediasite BB Code nhúng Scribd Documents vào XenForo 1.0.0 Bạn có thể nhúng tất cả các tài liệu scribd vào diễn đàn của bạn thông qua Mediasite BB Code. Cách dùng: Chỉ cần sao chép/dán bất kỳ mã chia sẻ tài liệu nào có dạng như dưới đây...
 20. PVS

  Addon 2x Embedded Scribd Documents Mediasite BB Code - Mediasite BBCode nhúng Scribd Documents vào XenForo 2

  Embedded Scribd Documents Mediasite BB Code - Mediasite BBCode nhúng Scribd Documents vào XenForo 2 2.0.0 Bạn có thể nhúng tất cả các tài liệu scribd vào diễn đàn của bạn thông qua Mediasite BB Code. Cách dùng: Chỉ cần sao chép/dán bất kỳ mã chia sẻ tài liệu nào có dạng như dưới đây...
Top Bottom