Addon 2x [Xen-Soluce] Hide BB Code - BB Code ẩn cho XenForo 2 2.0.1

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
15,250
Được Like
11,672
[Xen-Soluce] Hide BB Code - BB Code ẩn cho XenForo 2 2.0.1

Add-on này cho phép bạn thêm BB Code [HIDE] và hơn thế nữa vào diễn đàn của mình.

Tóm tắt tính năng :
 • Tùy chọn :
  • Chọn trình soạn thảo/văn bản:
   • Hàng trình soạn thảo
   • Hàng văn bản
  • Chọn kiểu ẩn:
   • Trả lời
   • Thanks
  • Có thể bỏ qua tất cả các ẩn
  • Có thể sử dụng tất cả các ẩn
 • Quyền:
  • Có thể bỏ qua ẩn [HIDE]
  • Có thể bỏ qua ẩn thanks [HIDETHANKS]
  • Có thể bỏ qua ẩn trả lời [HIDEREPLY]
  • Có thể bỏ qua ẩn trả lời hoặc thanks [HIDEREPLYTHANKS]
  • Có thể bỏ qua ẩn trả lời và thanks [HIDEREPLYANDTHANKS]
  • Có thể bỏ qua ẩn phản ứng [HIDEREACT]
  • Có thể bỏ qua ẩn phản ứng hoặc trả lời [HIDEREACTREPLY]
  • Có thể bỏ qua ẩn phản ứng và trả lời [HIDEREACTANDREPLY]
  • Có thể sử dụng ẩn [HIDE]
  • Có thể sử dụng ẩn thanks [HIDETHANKS]
  • Có thể sử dụng ẩn trả lời [HIDEREPLY]
  • Có thể sử dụng ẩn trả lời hoặc thanks [HIDEREPLYTHANKS]
  • Có thể sử dụng ẩn trả lời và thanks [HIDEREPLYANDTHANKS]
  • Có thể sử dụng ẩn phản ứng [HIDEREACT]
  • Có thể sử dụng ẩn phản ứng hoặc trả lời [HIDEREACTREPLY]
  • Có thể sử dụng ẩn và trả lời [HIDEREACTANDREPLY]
 • BB Code:
  • [HIDE]
  • [HIDETHANKS]
  • [HIDEREPLY]
  • [HIDEREPLYTHANKS]
  • [HIDEREPLYANDTHANKS]
  • [HIDEREACT]
  • [HIDEREACTREPLY]
  • [HIDEREACTANDREPLY]
xs_hide_bb_code.pngxs_hide_bb_code_help.pngxs_hide_bb_code_help_next.pngxs_hide_create_thread.pngxs_hide_dropdown.pngxs_hide_editor_row.pngxs_hide_error.pngxs_hide_guests_notice.pngxs_hide_permission_bypass.pngxs_hide_permission_use.pngxs_hide_settings.pngxs_hide_text_row.pngxs_hide_view.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

 • XenSoluce-HideBbCode-2.0.1.zip
  37.8 KB · Lượt xem: 26

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom