Addon 2x [Xen-Soluce] Hide BB Code - BB Code ẩn cho XenForo 2 2.0.1

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
[Xen-Soluce] Hide BB Code - BB Code ẩn cho XenForo 2 2.0.1

Add-on này cho phép bạn thêm BB Code [HIDE] và hơn thế nữa vào diễn đàn của mình.

Tóm tắt tính năng :
 • Tùy chọn :
  • Chọn trình soạn thảo/văn bản:
   • Hàng trình soạn thảo
   • Hàng văn bản
  • Chọn kiểu ẩn:
   • Trả lời
   • Thanks
  • Có thể bỏ qua tất cả các ẩn
  • Có thể sử dụng tất cả các ẩn
 • Quyền:
  • Có thể bỏ qua ẩn [HIDE]
  • Có thể bỏ qua ẩn thanks [HIDETHANKS]
  • Có thể bỏ qua ẩn trả lời [HIDEREPLY]
  • Có thể bỏ qua ẩn trả lời hoặc thanks [HIDEREPLYTHANKS]
  • Có thể bỏ qua ẩn trả lời và thanks [HIDEREPLYANDTHANKS]
  • Có thể bỏ qua ẩn phản ứng [HIDEREACT]
  • Có thể bỏ qua ẩn phản ứng hoặc trả lời [HIDEREACTREPLY]
  • Có thể bỏ qua ẩn phản ứng và trả lời [HIDEREACTANDREPLY]
  • Có thể sử dụng ẩn [HIDE]
  • Có thể sử dụng ẩn thanks [HIDETHANKS]
  • Có thể sử dụng ẩn trả lời [HIDEREPLY]
  • Có thể sử dụng ẩn trả lời hoặc thanks [HIDEREPLYTHANKS]
  • Có thể sử dụng ẩn trả lời và thanks [HIDEREPLYANDTHANKS]
  • Có thể sử dụng ẩn phản ứng [HIDEREACT]
  • Có thể sử dụng ẩn phản ứng hoặc trả lời [HIDEREACTREPLY]
  • Có thể sử dụng ẩn và trả lời [HIDEREACTANDREPLY]
 • BB Code:
  • [HIDE]
  • [HIDETHANKS]
  • [HIDEREPLY]
  • [HIDEREPLYTHANKS]
  • [HIDEREPLYANDTHANKS]
  • [HIDEREACT]
  • [HIDEREACTREPLY]
  • [HIDEREACTANDREPLY]
xs_hide_bb_code.pngxs_hide_bb_code_help.pngxs_hide_bb_code_help_next.pngxs_hide_create_thread.pngxs_hide_dropdown.pngxs_hide_editor_row.pngxs_hide_error.pngxs_hide_guests_notice.pngxs_hide_permission_bypass.pngxs_hide_permission_use.pngxs_hide_settings.pngxs_hide_text_row.pngxs_hide_view.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

 • XenSoluce-HideBbCode-2.0.1.zip
  37.8 KB · Lượt xem: 42

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mobile: 0906081284

Zalo: 0988488096

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom