bbcode

 1. PVS

  Addon 2x Search bbcode content - Tìm kiếm nội dung bbcode cho XenForo 2 1.0

  Search bbcode content - Tìm kiếm nội dung bbcode cho XenForo 2 1.0 Tìm kiếm nội dung bbcode. Cho phép tìm kiếm các ký tự cụ thể có trong bbcode. Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu bằng searchbbcodecontent_ để thuận tiện cho bạn. Cách sử dụng: Cập nhật trang Options cho tìm kiếm bạn muốn...
 2. PVS

  Addon 2x YouTube bbcode manager - Trình quản lý bbcode Youtube cho XenForo 2 1.0

  YouTube bbcode manager - Trình quản lý bbcode Youtube cho XenForo 2 1.0 Xóa các tùy chọn danh sách và thời gian khỏi bbcode media YouTube. Add-on này sẽ đảm bảo video YouTube sẽ luôn bắt đầu ở đầu video. Nó cũng sẽ đảm bảo rằng đó là một video YouTube duy nhất và không nằm trong danh sách...
 3. PVS

  Addon 2x [MMO] Hide BbCode by Resource - BBcode ẩn bằng tài nguyên cho XenForo 2 2.2.1

  [MMO] Hide BbCode by Resource - BBcode ẩn bằng tài nguyên cho XenForo 2 2.2.1 Add-on này thêm thẻ theo số lượng tài nguyên người dùng. Để add-on hoạt động cần: XF 2.1.8 [MMO] Hide Bb-Code Content System XenForo Resource Manager Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Addon 2x [MMO] Hide BbCode by Reputation - Ẩn BbCode bằng Reputation cho XenForo 2 2.2.2

  [MMO] Hide BbCode by Reputation - Ẩn BbCode bằng Reputation cho XenForo 2 2.2.2 Add-on này sẽ thêm tag theo số lượng danh tiếng của người dùng. Để add-on này hoạt động, bạn cần có: XF 2.1.8 [MMO] Hide Bb-Code Content System Reputation System Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Addon 2x Video - Thêm BBcode Video cho XenForo 2 1.7

  Video - Thêm BBcode Video cho XenForo 2 1.7 Thêm BBcode tùy chỉnh video. Cho phép thêm URL với phần mở rộng MP4 hoặc WEBM và khi lưu bài viết sẽ tự động thêm thẻ video và nhúng trình phát video. Tính năng: Sử dụng thẻ HTML <video>. Trình phát các tệp MP4 và WEBM. Sử dụng URL đầy đủ trong...
 6. PVS

  Addon 2x GPX viewer - Trình xem file GPX cho XenForo 2.2 2.3

  GPX viewer - Trình xem file GPX cho XenForo 2.2 2.3 Hiển thị tệp đính kèm GPX của Google map. Tính năng: Nút xem GPX tự động chèn vào tin nhắn. Tất cả phrase bắt đầu với gpxviewer_ để thuận tiện cho bạn. Thiết lập: Nhận key Google API của bạn bằng liên kết này...
 7. PVS

  Addon 2x [XFA] Embedded PDF II (BBCode) - Nhúng PDF (BBCode) vào XenForo 2 2.0.1

  [XFA] Embedded PDF II (BBCode) - Nhúng PDF (BBCode) vào XenForo 2 2.0.1 Bạn có thể nhúng tất cả các tệp PDF có thể đọc trực tuyến vào diễn đàn của bạn qua BB Code tùy chỉnh. Cách dùng: LƯU Ý: Liên kết PDF phải được kết thúc bằng [.pdf] Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Addon 2x Disallow image bbcode - Vô hiệu hoá bbcode hình ảnh cho XenForo 2 1.0

  Disallow image bbcode - Vô hiệu hoá bbcode hình ảnh cho XenForo 2 1.0 Vô hiệu hoá thẻ bbcode hình ảnh trong bài viết. Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu bằng disallowimagebbcode_ để thuận tiện cho bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 9. PVS

  Addon 2x Disallow bold bbcode - Vô hiệu hoá bbcode in đậm cho XenForo 2 1.0

  Disallow bold bbcode - Vô hiệu hoá bbcode in đậm cho XenForo 2 1.0 Không cho phép thẻ bbcode in đậm trong bài đăng. Nếu bạn gặp sự cố, người dùng luôn in đậm toàn bộ bài đăng của mình, add-on này sẽ không cho phép họ lưu một bài đăng như vậy. Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu bằng...
 10. PVS

  Addon 2x [MMO] Hide BbCode by Reputation - Ẩn BbCode bằng Reputation cho XenForo 2 2.2.1

  [MMO] Hide BbCode by Reputation - Ẩn BbCode bằng Reputation cho XenForo 2 2.2.1 Add-on này sẽ thêm tag theo số lượng danh tiếng của người dùng. Để add-on này hoạt động, bạn cần có: XF 2.1.8 [MMO] Hide Bb-Code Content System Reputation System Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. PVS

  Addon 2x [XenConcept] Hide BBCode - BBCode ẩn cho XenForo 2 2.0.9

  [XenConcept] Hide BBCode - BBCode ẩn cho XenForo 2 2.0.9 Addon này cung cấp cho người dùng khả năng ẩn nội dung của họ bằng BBCode. Addon này yêu cầu phiên bản 2.1 trở lên của XenForo. Tính năng: Sáu BBCode khác nhau để ẩn nội dung. Quyền của nhóm người dùng TAG MÔ TẢ [HIDE] Hiện...
 12. PVS

  Addon 2x [Foro.Agency] FontAwesome BbCode - Thêm BbCode FontAwesome cho XenForo 2 1.0.6

  [Foro.Agency] FontAwesome BbCode - Thêm BbCode FontAwesome cho XenForo 2 1.0.6 XenForo không hỗ trợ FontAwesome trong chủ đề, chữ ký và các thứ khác. Với addon này, bạn có thể tích hợp FontAwesome của riêng mình vào ứng dụng của bạn. [Foro.Agency] FontAwesome BbCode tích hợp một BbCode mới...
 13. PVS

  Addon 2x Video - Thêm BBcode Video cho XenForo 2 1.6

  Video - Thêm BBcode Video cho XenForo 2 1.6 Thêm BBcode tùy chỉnh video. Cho phép thêm URL với phần mở rộng MP4 hoặc WEBM và khi lưu bài viết sẽ tự động thêm thẻ video và nhúng trình phát video. Tính năng: Sử dụng thẻ HTML <video>. Trình phát các tệp MP4 và WEBM. Sử dụng URL đầy đủ trong...
 14. PVS

  Addon 2x Video - Thêm BBcode Video cho XenForo 2 1.5

  Video - Thêm BBcode Video cho XenForo 2 1.5 Thêm BBcode tùy chỉnh video. Cho phép thêm URL với phần mở rộng MP4 hoặc WEBM và khi lưu bài viết sẽ tự động thêm thẻ video và nhúng trình phát video. Tính năng: Sử dụng thẻ HTML <video>. Trình phát các tệp MP4 và WEBM. Sử dụng URL đầy đủ trong...
 15. PVS

  Addon 2x BBCode parser - Bộ phân tích cú pháp BBCode cho XenForo 2 1.2

  BBCode parser - Bộ phân tích cú pháp BBCode cho XenForo 2 1.2 Loại bỏ các thẻ BBCode không mong muốn khỏi tin nhắn. Khi một thành viên lưu một tin nhắn, add-on này sẽ xóa mọi thẻ không mong muốn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 16. PVS

  Addon 2x [XenConcept] Hide BBCode - BBCode ẩn cho XenForo 2 2.0.8 Patch 3

  [XenConcept] Hide BBCode - BBCode ẩn cho XenForo 2 2.0.8 Patch 3 Addon này cung cấp cho người dùng khả năng ẩn nội dung của họ bằng BBCode. Addon này yêu cầu phiên bản 2.1 trở lên của XenForo. Tính năng: Sáu BBCode khác nhau để ẩn nội dung. Quyền của nhóm người dùng TAG MÔ TẢ...
 17. PVS

  Addon 2x Advanced Bb Codes Pack - Gói Bb code nâng cao cho XenForo 2 1.9.6

  Advanced Bb Codes Pack - Gói Bb code nâng cao cho XenForo 2 1.9.6 Cải tiến trình soạn thảo Giải pháp thay thế cho các lỗi editor khác nhau (froala) xung quanh việc xử lý dòng mới. Cải thiện hỗ trợ sao chép và dán XenForo inline-spoilers, inline code blocks, quotes. Cải thiện hỗ trợ sao chép &...
 18. PVS

  Addon 2x Videodelivery - Thêm BBcode Videodelivery cho XenForo 2 1.0

  Videodelivery - Thêm BBcode Videodelivery cho XenForo 2 1.0 Tạo BB code media sites Videodelivery. Add-on này được sử dụng để tự động nhúng video Cloudflare Stream. Cách sử dụng: Sau khi tải video của bạn lên Cloudflare, hãy sao chép URL của video. URL mẫu...
 19. PVS

  Addon 2x Stitcher - Thêm BBcode Stitcher cho XenForo 2 1.1

  Stitcher - Thêm BBcode Stitcher cho XenForo 2 1.1 Tạo BB code media sites Stitcher. Add-on này được sử dụng để tự động nhúng các podcast của Stitcher. Cách sử dụng: Truy cập podcast của Stitcher. Nhấn vào nút chia sẻ. Sao chép phần URL của mã iframe. Dán URL vào một bài đăng và lưu. Chúc...
 20. PVS

  Addon 2x Wistia - BBcode Wistia cho XenForo 2 1.0

  Wistia - BBcode Wistia cho XenForo 2 1.0 Tạo BB code media site Wistia. Add-on này được sử dụng để tự động nhúng video và âm thanh của Wistia. Cách sử dụng: Chuyển đến video hoặc âm thanh Wistia. Bấm chia sẻ liên kết. Sao chép URL. Dán URL vào một bài đăng và lưu. Chúc các bạn thành công...
Top Bottom