Addon 2x [MMO] Hide BbCode by Resource - BBcode ẩn bằng tài nguyên cho XenForo 2 2.2.1

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
[MMO] Hide BbCode by Resource - BBcode ẩn bằng tài nguyên cho XenForo 2 2.2.1

Add-on này thêm thẻ theo số lượng tài nguyên người dùng.
Để add-on hoạt động cần:
  • XF 2.1.8
  • [MMO] Hide Bb-Code Content System
  • XenForo Resource Manager
1588534114801.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • MMO-HideByResource-2.2.1.zip
    13.5 KB · Lượt xem: 11

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom