Addon 2x [MMO] Hide BbCode by Resource - BBcode ẩn bằng tài nguyên cho XenForo 2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
[MMO] Hide BbCode by Resource - BBcode ẩn bằng tài nguyên cho XenForo 2 2.2.0

Add-on này thêm thẻ theo số lượng tài nguyên người dùng.
Để add-on hoạt động cần:
  • XF 2.1.8
  • [MMO] Hide Bb-Code Content System
  • XenForo Resource Manager
1588534114801.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • MMO-HideByResource-2.1.0.zip
    12.6 KB · Lượt xem: 21
  • MMO-HideByResource-2.2.0.zip
    13 KB · Lượt xem: 26

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top