content

 1. PVS

  Addon 2x [FF] [OzzModz] Content Badges Daily Limit - Giới hạn huy hiệu nội dung hàng ngày cho XenForo 2.2 2.0.0

  [FF] [OzzModz] Content Badges Daily Limit - Giới hạn huy hiệu nội dung hàng ngày cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm quyền mới cho nhóm người dùng để cho phép giới hạn số huy hiệu được trao hàng ngày ở mức tối đa. Sẽ đưa ra lỗi (cụm từ có thể tùy chỉnh) nếu đạt đến giới hạn. Chúc các bạn thành...
 2. PVS

  Addon 2x Content Title Edit History - Lịch sử chỉnh sửa nội dung tiêu đề cho XenForo 2 2.4.1

  Content Title Edit History - Lịch sử chỉnh sửa nội dung tiêu đề cho XenForo 2 2.4.1 Đưa chỉnh sửa tiêu đề vào hệ thống Edit History của XenForo. Nội dung được hỗ trợ Chủ đề (Threads) - Set quyền "Manage any thread" để xem lịch sử chỉnh sửa tiêu đề. Tài nguyên (Resources) - Set quyền "Edit any...
 3. PVS

  Addon 2x Content Title Edit History - Lịch sử chỉnh sửa nội dung tiêu đề cho XenForo 2 2.4.0

  Content Title Edit History - Lịch sử chỉnh sửa nội dung tiêu đề cho XenForo 2 2.4.0 Đưa chỉnh sửa tiêu đề vào hệ thống Edit History của XenForo. Nội dung được hỗ trợ Chủ đề (Threads) - Set quyền "Manage any thread" để xem lịch sử chỉnh sửa tiêu đề. Tài nguyên (Resources) - Set quyền "Edit any...
 4. PVS

  Addon 2x [021] Paid content - Nội dung trả phí cho XenForo 2.2 1.3.1

  [021] Paid content - Nội dung trả phí cho XenForo 2.2 1.3.1 Với add-on này, bạn sẽ có thể kiếm tiền từ diễn đàn có nội dung độc đáo của mình. Nó hoạt động rất đơn giản: bạn cần đặt nội dung bạn muốn ẩn (liên kết tải xuống, thông tin quan trọng, dự đoán trận đấu, v.v.) dưới thẻ HIDDEN, đặt giá...
 5. PVS

  Addon 2x Ultimate Content Display - Nâng cao nội dung hiển thị cho XenForo 2 1.1.3

  Ultimate Content Display - Nâng cao nội dung hiển thị cho XenForo 2 1.1.3 Thực hiện một số thay đổi bổ sung để hiển thị nội dung quan trọng trên diễn đàn của bạn. Trong vài bước bạn có thể thực hiện điều này: Nhờ plugin này, bạn có thể: thiết lập nền hình ảnh thiết lập chuyên mục thiết lập...
 6. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Latest Content Live Updates - Nội dung cập nhật trực tiếp mới nhất XenForo 2 2.0.1 Patch Level 1

  [OzzModz] Latest Content Live Updates - Nội dung cập nhật trực tiếp mới nhất XenForo 2 2.0.1 Patch Level 1 Ngừng nhấn làm mới với nội dung cập nhật trực tiếp mới nhất! Cung cấp nguồn cấp dữ liệu trực tiếp về hoạt động cộng đồng của bạn và tạo nguồn cấp dữ liệu tin tức được quản lý cho các thành...
 7. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Content Creation Limits - Giới hạn tạo nội dung XenForo 2 2.0.0 Patch Level 2

  [OzzModz] Content Creation Limits - Giới hạn tạo nội dung XenForo 2 2.0.0 Patch Level 2 Kiểm soát tần suất của bài đăng và các nội dung khác là một phần quan trọng để đảm bảo hiệu suất tốt, giảm spam và giảm thiểu các bài đăng trùng lặp. Với các kiểm soát tần suất chi tiết này, bạn có thể thiết...
 8. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Censored Words Content Approval - Phê duyệt nội dung từ ngữ bị kiểm duyệt cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 1

  [OzzModz] Censored Words Content Approval - Phê duyệt nội dung từ ngữ bị kiểm duyệt cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 1 Gửi nội dung có từ ngữ bị kiểm duyệt đến hàng đợi phê duyệt Tính năng: Di chuyển nội dung mới và cũ (công cụ xây dựng lại) để phê duyệt nếu tin nhắn chứa các từ ngữ bị kiểm...
 9. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Scheduled Content - Lên lịch nội dung XenForo 2.2 2.1.2 Patch Level 2

  [OzzModz] Scheduled Content - Lên lịch nội dung XenForo 2.2 2.1.2 Patch Level 2 Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Mô tả: Xuất bản nội dung theo lịch trình Tính năng: Tự động xuất bản nội dung sau ngày đã chọn (nội dung sẽ không hiển thị với người dùng nếu không được phép cho đến khi này) Thông báo về...
 10. PVS

  Addon 2x Slions - Table Of Content - Mục lục cho XenForo 2.2 2.2.13 RC 4

  Slions - Table Of Content - Mục lục cho XenForo 2.2 2.2.13 RC 4 Cung cấp các BB code sau: TOC: Dành cho vị trí bảng nội dung. H1, H2, H3, H4, H5, H6: Dành cho nhiều cấp độ tiêu đề khác nhau. Các nút soạn thảo tiêu đề và mục lục. Hỗ trợ trình soạn thảo WYSIWYG. Hỗ trợ anchor được đặt tên để...
 11. PVS

  Addon 2x Slions - Table Of Content - Mục lục cho XenForo 2.2 2.2.13 RC 3

  Slions - Table Of Content - Mục lục cho XenForo 2.2 2.2.13 RC 3 Cung cấp các BB code sau: TOC: Dành cho vị trí bảng nội dung. H1, H2, H3, H4, H5, H6: Dành cho nhiều cấp độ tiêu đề khác nhau. Các nút soạn thảo tiêu đề và mục lục. Hỗ trợ trình soạn thảo WYSIWYG. Hỗ trợ anchor được đặt tên để...
 12. PVS

  Addon 2x Slions - Table Of Content - Mục lục cho XenForo 2.2 2.2.13 RC 2

  Slions - Table Of Content - Mục lục cho XenForo 2.2 2.2.13 RC 2 Cung cấp các BB code sau: TOC: Dành cho vị trí bảng nội dung. H1, H2, H3, H4, H5, H6: Dành cho nhiều cấp độ tiêu đề khác nhau. Các nút soạn thảo tiêu đề và mục lục. Hỗ trợ trình soạn thảo WYSIWYG. Hỗ trợ anchor được đặt tên để...
 13. PVS

  Addon 2x Slions - Table Of Content - Mục lục cho XenForo 2.2 2.2.13 RC 1

  Slions - Table Of Content - Mục lục cho XenForo 2.2 2.2.13 RC 1 Cung cấp các BB code sau: TOC: Dành cho vị trí bảng nội dung. H1, H2, H3, H4, H5, H6: Dành cho nhiều cấp độ tiêu đề khác nhau. Các nút soạn thảo tiêu đề và mục lục. Hỗ trợ trình soạn thảo WYSIWYG. Hỗ trợ anchor được đặt tên để...
 14. PVS

  Addon 2x Slions - Table Of Content - Mục lục cho XenForo 2.2 2.2.13

  Slions - Table Of Content - Mục lục cho XenForo 2.2 2.2.13 Sử dụng như sau: Quick line of introduction. H1 Text - Some long header for the sake of it H2 Text H3 Text H4 Text H5 Text H6 Text H5.1 Text H3.1 Text H4.1 Text Lala H1.1 Text Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 15. PVS

  Addon 2x Copying Content - Sao chép nội dung cho XenForo 2 2.0.1 Patch Level 1

  Copying Content - Sao chép nội dung cho XenForo 2 2.0.1 Patch Level 1 Add-on cung cấp khả năng bảo vệ đơn giản chống lại việc sao chép-dán (Nếu muốn, mọi thứ đều có thể được sao chép). Những đặc điểm chính: Thêm liên kết nguồn vào văn bản đã sao chép Cảnh báo khi văn bản được sao chép Tắt...
 16. PVS

  Addon 2x Submit content without approval - Gửi nội dung mà không cần phê duyệt cho XenForo 2 1.0

  Submit content without approval - Gửi nội dung mà không cần phê duyệt cho XenForo 2 1.0 Cho phép loại trừ các diễn đàn khỏi nội dung Sumit mà không cần phê duyệt. Add-on này có thể được sử dụng trên các diễn đàn có tùy chọn "Gửi nội dung mà không cần phê duyệt" được đặt thành No, nhưng muốn...
 17. PVS

  Addon 2x Search bbcode content - Tìm kiếm nội dung bbcode cho XenForo 2 1.0

  Search bbcode content - Tìm kiếm nội dung bbcode cho XenForo 2 1.0 Tìm kiếm nội dung bbcode. Cho phép tìm kiếm các ký tự cụ thể có trong bbcode. Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu bằng searchbbcodecontent_ để thuận tiện cho bạn. Cách sử dụng: Cập nhật trang Options cho tìm kiếm bạn muốn...
 18. PVS

  Addon 2x [DCom] Live Content - Nội dung trực tiếp cho XenForo 2 2.4.3

  [DCom] Live Content - Nội dung trực tiếp cho XenForo 2 2.4.3 Giao tiếp trong các chủ đề và thư từ cá nhân mà không cần tải lại trang. Chuyển đổi giữa các trang thông qua AJAX. Có hai phong cách thư từ cá nhân để lựa chọn. Cảnh báo âm thanh có thể tùy chỉnh. Hỗ trợ [DCom] Auto Merge Double Post...
 19. PVS

  Addon 2x [tl] Schedule Content for XF 2.x - Lên lịch nội dung cho XenForo 2 2.2.0

  [tl] Schedule Content for XF 2.x - Lên lịch nội dung cho XenForo 2 2.2.0 Add-on này cho phép người dùng có thể đặt bài đăng theo lịch trình. Khi một chủ đề được lên lịch, hiển thị chỉ cho admin, mod và chủ sở hữu chủ đề có thể xem - Admin hoặc Mod (những người được set quyền) có thể ngừng lên...
 20. PVS

  Addon 2x New content email - Email nội dung mới XenForo 2 1.1

  New content email - Email nội dung mới XenForo 2 1.1 Gửi email cho nhân viên khi nội dung mới được tạo trong các diễn đàn đã chọn. Add-on này lý tưởng để thông báo cho người kiểm duyệt khi nội dung mới được tạo trong các diễn đàn nhất định. Người kiểm duyệt có thể đảm bảo nội dung đáp ứng các...
Top Bottom