Addon 2x Submit content without approval - Gửi nội dung mà không cần phê duyệt cho XenForo 2 1.0

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,613
Được Like
12,668
Submit content without approval - Gửi nội dung mà không cần phê duyệt cho XenForo 2 1.0

Cho phép loại trừ các diễn đàn khỏi nội dung Sumit mà không cần phê duyệt.

Add-on này có thể được sử dụng trên các diễn đàn có tùy chọn "Gửi nội dung mà không cần phê duyệt" được đặt thành No, nhưng muốn loại trừ một hoặc nhiều diễn đàn để cho phép gửi nội dung mà không cần kiểm duyệt.

pic001.jpg

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • Andy-SubmitContentWithoutApproval-1.0.zip
    15.3 KB · Lượt xem: 13

Top Bottom