daily

 1. PVS

  Addon 2x Daily Reaction Limit - Giới hạn reaction hàng ngày cho XenForo 2 1.0.5

  Daily Reaction Limit - Giới hạn reaction hàng ngày cho XenForo 2 1.0.5 Add-on này cho phép giới hạn số lượng reaction mà người dùng có thể đưa ra hàng ngày. Yêu cầu PHP 7.3.0+ Tùy chọn Nhóm Tên Mô tả Daily Reaction Limit Reaction limit type Chọn loại reaction giới hạn sẽ được cung cấp...
 2. PVS

  Addon 2x [FF] [OzzModz] Content Badges Daily Limit - Giới hạn huy hiệu nội dung hàng ngày cho XenForo 2.2 2.0.0

  [FF] [OzzModz] Content Badges Daily Limit - Giới hạn huy hiệu nội dung hàng ngày cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm quyền mới cho nhóm người dùng để cho phép giới hạn số huy hiệu được trao hàng ngày ở mức tối đa. Sẽ đưa ra lỗi (cụm từ có thể tùy chỉnh) nếu đạt đến giới hạn. Chúc các bạn thành...
 3. PVS

  Addon 2x Daily Statistics - Thống kê hàng ngày cho XenForo 2 2.2.0

  Daily Statistics - Thống kê hàng ngày cho XenForo 2 2.2.0 Add-on này sẽ cung cấp một số thống kê cơ bản trong ACP/front-page. Thống kê bài viết Thống kê chủ đề Thống kê người dùng Thống kê tài nguyên Bạn cũng có thể đưa các số liệu thống kê cơ bản vào block thống kê diễn đàn: Chọn số liệu...
 4. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.5.0

  [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.5.0 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Các tính năng Thêm widget "Mục tiêu hàng ngày" vào diễn đàn của bạn Mục tiêu bài viết Có thể...
 5. PVS

  Addon 2x Daily Digest - Tóm tắt hàng ngày cho XenForo 2 1.7

  Daily Digest - Tóm tắt hàng ngày cho XenForo 2 1.7 Gửi email cho các thành viên của bạn mỗi ngày hiển thị các chủ đề phổ biến nhất. Add-on này rất hữu ích trên các diễn đàn nhỏ, nơi các thành viên không đăng nhập thường xuyên, nhưng việc nhận thông tin về các chủ đề mới kịp thời là rất quan...
 6. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.4.3

  [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.4.3 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Các tính năng Thêm widget "Mục tiêu hàng ngày" vào diễn đàn của bạn Mục tiêu bài viết Có thể...
 7. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.4.2

  [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.4.2 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Các tính năng Thêm widget "Mục tiêu hàng ngày" vào diễn đàn của bạn Mục tiêu bài viết Có thể...
 8. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.4.1

  [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.4.1 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Các tính năng Thêm widget "Mục tiêu hàng ngày" vào diễn đàn của bạn Mục tiêu bài viết Có thể...
 9. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.3.0

  [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.3.0 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Các tính năng Thêm tiện ích "Mục tiêu hàng ngày" vào diễn đàn của bạn Mục tiêu bài viết Mục...
 10. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.2.0

  [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.2.0 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Kể từ 1.5.0, addon...
 11. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.1.3.1

  [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.1.3.1 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Kể từ 1.5.0...
 12. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.1.2

  [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.1.2 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Kể từ 1.5.0, addon...
 13. PVS

  Addon 2x Daily Statistics - Thống kê hàng ngày cho XenForo 2 2.1.0

  Daily Statistics - Thống kê hàng ngày cho XenForo 2 2.1.0 Add-on này sẽ cung cấp một số thống kê cơ bản trong ACP/front-page. Thống kê bài viết Thống kê chủ đề Thống kê người dùng Thống kê tài nguyên Bạn cũng có thể đưa các số liệu thống kê cơ bản vào block thống kê diễn đàn: Chọn số...
 14. PVS

  Addon 2x Daily Reaction Limit - Giới hạn reaction hàng ngày cho XenForo 2 1.0.4

  Daily Reaction Limit - Giới hạn reaction hàng ngày cho XenForo 2 1.0.4 Add-on này cho phép giới hạn số lượng reaction mà người dùng có thể đưa ra hàng ngày. Yêu cầu PHP 7.3.0+ Tùy chọn Nhóm Tên Mô tả Daily Reaction Limit Reaction limit type Chọn loại reaction giới hạn sẽ được cung cấp...
 15. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.1.0

  [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.1.0 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Kể từ 1.5.0, addon...
 16. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.0.0

  [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.0.0 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Kể từ 1.5.0, addon...
 17. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.6.5

  [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.6.5 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Kể từ 1.5.0, addon...
 18. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Daily Doodle Alternating Logo - Doodle hàng ngày luân phiên Logo cho XenForo 2 2.0.5

  [OzzModz] Daily Doodle Alternating Logo - Doodle hàng ngày luân phiên Logo cho XenForo 2 2.0.5 Hầu hết mọi người đều biết rằng Google thay đổi logo của mình vào những ngày cụ thể để tôn vinh các ngày lễ, sinh nhật hoặc các sự kiện đáng chú ý khác. Họ gọi những logo tạm thời này là "Google...
 19. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.6.4

  [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.6.4 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Kể từ 1.5.0, addon...
 20. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.6.3

  [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.6.3 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Kể từ 1.5.0, addon...
Top Bottom