dien dan

 1. PVS

  Hướng dẫn Bảo mật cho diễn đàn Xenforo của bạn

  Bảo mật cho diễn đàn Xenforo của bạn Hướng dẫn này sẽ cho bạn thấy cách làm thế nào để đảm bảo cho diễn đàn XF của bạn. Mọi TIPS là quan trọng đối với bảo mật diễn đàn XenForo của bạn 1) Có được phiên bản mới nhất của XenForo 2) Đặt một tập tin .htaccess trong thư mục library của bạn để bảo...
 2. PVS

  Other Create Thread From Forums List - Nút tạo chủ đề từ Forums List

  Create Thread From Forums List - Nút tạo chủ đề từ Forums List 1.0.2 Thêm một biểu tượng bên cạnh tên của mỗi diễn đàn cho phép bạn tạo chủ đề trong diễn đàn mà không cần mở nó và nhấp vào nút "Đăng chủ đề mới". Tùy chọn: Bao gồm Font Awesome Tạo chủ đề mới cho Parent Forum Tạo chủ đề mới...
 3. PVS

  Addon Resources on ForumHome - Tài nguyên trên trang chủ diễn đàn (ThemesCorp)

  Resources on ForumHome - Tài nguyên trên trang chủ diễn đàn (ThemesCorp) 1.0.1 Add-on này cho phép bạn tạo ra một block để hiển thị các tài nguyên RM! Add-on này cho phép bạn xem một block hiển thị các cột khác nhau dựa trên các tiêu chí cụ thể. (categories, most popular resources, top...
 4. PVS

  Addon Limit Posts to Enter Forums - Giới hạn bài viết để vào diễn đàn

  Limit Posts to Enter Forums - Giới hạn bài viết để vào diễn đàn 1.0.1 Tiện ích này sẽ cho phép bạn thiết lập một số lượng bài viết trên diễn đàn cho mỗi diễn đàn cơ sở cho các thành viên của mình để vào. Thành viên có số bài viết ít hơn số lượng mà bạn đặt ra sẽ thấy những số lượng bài viết của...
 5. PVS

  Addon Remove Breadcrumb on Forum List - Loại bỏ Breadcrumb trên Forum List

  Remove Breadcrumb on Forum List - Loại bỏ Breadcrumb trên Forum List 1.0.0 Mô tả: Add-on này loại bỏ breadcrumb trên forum list (trên và dưới) để có thể nhận thêm được một ít không gian. Một số người dùng nghĩ rằng đây không phải là thứ cần thiết trên trang chính của diễn đàn. Ảnh chụp màn...
Top Bottom