dieu kien

 1. PVS

  Tutorial 2x Donation requisites for resource authors - Điều kiện cần thiết để đóng góp cho các tác giả tài nguyên XenForo 2

  Donation requisites for resource authors - Điều kiện cần thiết để đóng góp cho các tác giả tài nguyên XenForo 2 Bạn có thích tài nguyên của các tác giả trên diễn đàn của bạn không? Bạn yêu những người làm nội dung riêng, vì vậy bạn có thể điền họ một lần vào cài đặt tài khoản và hiển thị họ...
 2. PVS

  Tutorial 2x Conditional Statements for XenForo 2 - Các câu lệnh điều kiện cho XenForo 2 (Phần 2)

  Conditional Statements for XenForo 2 - Các câu lệnh điều kiện cho XenForo 2 (Phần 2) Bài viết này sẽ tiếp tục bài viết trước, mời các bạn tham khảo. 28. Cách ẩn nội dung tin nhắn trong một cuộc trò chuyện: <xf:if is="$template != 'conversation_view'"> Hide content.. </xf:if> 29. Cách chỉ...
 3. PVS

  Tutorial 2x Conditional Statements for XenForo 2 - Các câu lệnh điều kiện cho XenForo 2 (Phần 1)

  Conditional Statements for XenForo 2 - Các câu lệnh điều kiện cho XenForo 2 (Phần 1) Các câu lệnh điều kiện có thể được mở rộng bằng cách sử dụng các toán tử khai báo điều kiện AND, OR và sử dụng xf:if, xf:else, xf:elseif. Nếu có bất kỳ câu lệnh có điều kiện nào bạn muốn thêm, vui lòng thêm nó...
Top Bottom