Tutorial 2x Conditional Statements for XenForo 2 - Các câu lệnh điều kiện cho XenForo 2 (Phần 1)

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Conditional Statements for XenForo 2 - Các câu lệnh điều kiện cho XenForo 2 (Phần 1)

Các câu lệnh điều kiện có thể được mở rộng bằng cách sử dụng các toán tử khai báo điều kiện AND, OR và sử dụng xf:if, xf:else, xf:elseif.

Nếu có bất kỳ câu lệnh có điều kiện nào bạn muốn thêm, vui lòng thêm nó dưới dạng một message và bài viết sẽ được cập nhật.

1. Cách để hiển thị nội dung cho Administrator:
Mã:
<xf:if is="$xf.visitor.is_admin">
  Show content...
</xf:if>

2. Cách để hiển thị nội dung cho Moderator:
Mã:
<xf:if is="$xf.visitor.is_moderator">
 Show content...
</xf:if>

3. Cách để hiển thị nội dung cho cả Administrator và Moderator:
Mã:
<xf:if is="$xf.visitor.is_admin OR $xf.visitor.is_moderator">
  Show content...
</xf:if>

4. Cách để hiển thị nội dung cho thành viên:
Mã:
<xf:if is="$xf.visitor.user_id">
 Show content...
</xf:if>

5. Cách để hiển thị nội dung nếu không phải là thành viên:
Mã:
<xf:if is="!$xf.visitor.user_id">
  Show content...
</xf:if>

6. Cách hiển thị nội dung khác nhau cho thành viên và khách:
Mã:
<xf:if is="!$xf.visitor.user_id">
 Show only members
<xf:else />
Show only guests
</xf:if>

7. Cách hiển thị nội dung cho các thành viên bị cấm:
Mã:
<xf:if is="$user.is_banned">
 Show content...
</xf:if>

8. Cách hiển thị nội dung cho người dùng, nếu người dùng có số lượt thích là lớn hơn x lượt:
Mã:
<xf:if is="$user.like_count|number > x">
  Show content...
</xf:if>

9. Cách hiển thị nội dung cho người dùng, nếu người dùng có lượng tin nhắn lớn hơn x tin:
Mã:
xf:if is="{$xf.visitor.message_count|number} > X">
  Show content...
</xf:if>

10. Cách hiển thị nội dung cho người dùng, nếu người dùng có số point lớn hơn x point:
Mã:
<xf:if is="$user.trophy_points|number > x">
 Show content...
</xf:if>

11. Cách hiển thị nội dung cho người dùng cụ thể:
Mã:
<xf:if is="$xf.visitor.user_id == x">
  Show content...
</xf:if>

12. Cách hiển thị nội dung cho nhiều hơn một thành viên:
Mã:
<xf:if is="in_array($xf.visitor.user_id, [x, x, x, x])">
  Show content...
</xf:if>

13. Cách hiển thị nội dung cho nhiều nhóm người dùng:
Mã:
<xf:if is="{{$xf.visitor.isMemberOf([x, y])}}">
  Show content...
</xf:if>

--- 13.a Chỉ hiển thị nội dung cho một nhóm người dùng
Mã:
<xf:if is="{{$xf.visitor.isMemberOf(x)}}">
  Show content...
</xf:if>

14. Cách để ẩn nội dung cho nhiều nhóm người dùng:
Mã:
<xf:if is="{{!$xf.visitor.isMemberOf([x, y])}}">
   Hide content...
</xf:if>

--- 14.a Ẩn nội dung cho chỉ một nhóm người dùng
Mã:
<xf:if is="{{!$xf.visitor.isMemberOf(x)}}">
        Hide content...
</xf:if>

15. Cách hiển thị nội dung sau bài viết đầu tiên trong một chủ đề:
Mã:
<xf:if is="$post.position % $xf.options.messagesPerPage == 0">
  Show content...
</xf:if>

---15.a Cách hiển thị nội dung sau bài viết x trên mỗi trang trong một chủ đề
Mã:
<xf:if is="$post.position % $xf.options.messagesPerPage == x">
  Show content...
</xf:if>

16. Cách hiển thị nội dung trên các trang với sidebar:
Mã:
<xf:if is="$sidebar">
  Show content...
</xf:if>

17. Cách hiển thị nội dung chỉ ở trang chủ:
Mã:
<xf:if is="$template == 'forum_list'">
   Show content...
</xf:if>

18. Cách ẩn nội dung chỉ ở trang chủ:
Mã:
<xf:if is="$template !== 'forum_list'">
  Hide content...
</xf:if>

19. Cách hiển thị nội dung chỉ khi tạo một chủ đề:
Mã:
<xf:if is="$template == 'forum_post_thread'">
  Show content...
</xf:if

20. Cách ẩn nội dung chỉ khi tạo một chủ đề:
Mã:
<xf:if is="$template != 'forum_post_thread'">
  Hide content..
</xf:if>

21. Cách hiển thị nội dung chỉ khi tạo tài nguyên:
Mã:
<xf:if is="$template == 'xfrm_category_add_resource'">
  Show content..
</xf:if>

22. Cách ẩn nội dung chỉ khi tạo tài nguyên:
Mã:
<xf:if is="$template != 'xfrm_category_add_resource'">
  Hide content..
</xf:if>

23. Cách hiển thị nội dung khi xem trang tìm kiếm:
Mã:
<xf:if is="$template == 'search_form'">
  Show content..
</xf:if>

24. Cách ẩn nội dung khi xem trang tìm kiếm:
Mã:
<xf:if is="$template != 'search_form'">
  Hide content..
</xf:if>

25. Cách hiển thị nội dung trong what's new?
Mã:
<xf:if is="$template == 'whats_new'">
  Show content..
 </xf:if>

26. Cách ẩn nội dung trong what's new?
Mã:
<xf:if is="$template != 'whats_new'">
   Hide content..
</xf:if>

27. Cách hiển thị nội dung tin nhắn trong một cuộc trò chuyện?
Mã:
<xf:if is="$template == 'conversation_view'">
  Show content..
</xf:if>

Các bạn đón xem tiếp ở phần 2 nhé.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

hacobi1102

MasterCorporal
Tham gia
10/03/2016
Bài viết
356
Được Like
166
Thử mấy cái forum_list thread_view mà không thấy hoạt động chèn trong helper_js_global :(
 
Sửa lần cuối:

blackmagic

Private
Tham gia
22/06/2020
Bài viết
7
Được Like
2
I want to hide a certain category ...
I'm trying this code:

PHP:
<xf:if is="{{!$xf.visitor.isMemberOf(1)}}">

      <xf:if is="{$node.style_id} ==1" /></xf:if>
But it does not happen ... Could you help?
 

mrlangthang

Private
Tham gia
02/09/2022
Bài viết
8
Được Like
0
Câu lệnh cho người dùng có thể sửa thread là thế nào các bạn nhỉ?
 

muabandalat

Private
Tham gia
05/04/2020
Bài viết
46
Được Like
8
cho mình hỏi bạn có code hiển thị yêu cầu này không ? : chỉ thành viên là người tạo chủ đề mới được thấy nội dung, thành viên khác hoặc khách sẽ không thấy
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mobile: 0906081284

Zalo: 0988488096

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom