Tutorial 2x Conditional Statements for XenForo 2 - Các câu lệnh điều kiện cho XenForo 2 (Phần 2)

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Conditional Statements for XenForo 2 - Các câu lệnh điều kiện cho XenForo 2 (Phần 2)

Bài viết này sẽ tiếp tục bài viết trước, mời các bạn tham khảo.

28. Cách ẩn nội dung tin nhắn trong một cuộc trò chuyện:
Mã:
<xf:if is="$template != 'conversation_view'">
  Hide content..
</xf:if>

29. Cách chỉ hiển thị nội dung trong danh sách cuộc trò chuyện:
Mã:
<xf:if is="$template == 'conversation_list'">
  Show content..
</xf:if>

30. Cách chỉ ẩn nội dung trên danh sách cuộc trò chuyện:
Mã:
<xf:if is="$template != 'conversation_list'">
  Hide content..
</xf:if>

31. Cách chỉ hiển thị các tài nguyên trên trang chủ:
Mã:
<xf:if is="$template == 'xfrm_overview'">
  Show content..
</xf:if>

32. Cách chỉ ẩn các tài nguyên trên trang chủ:
Mã:
<xf:if is="$template != 'xfrm_overview'">
  Hide content..
</xf:if>

33. Cách chỉ nội dung hiển thị khi xem nội dung nguồn:
Mã:
<xf:if is="$template == 'xfrm_resource_view'">
  Show content..
</xf:if>

34. Cách chỉ ẩn nội dung khi xem nội dung nguồn:
Mã:
<xf:if is="$template != 'xfrm_resource_view'">
  Hide content..
</xf:if>

35. Cách hiển thị nội dung khi thread được hiển thị:
Mã:
<xf:if is="$template == 'thread_view'">
  Show content..
</xf:if>

36. Cách ẩn nội dung khi thread được hiển thị:
Mã:
<xf:if is="$template !='thread_view'">
  Hide content..
</xf:if>

37. Cách hiển thị nội dung trong danh sách chủ đề:
Mã:
<xf:if is="$template =='forum_view'">
  Show content..
</xf:if>

38. Cách ẩn nội dung trong danh sách chủ đề:
Mã:
<xf:if is="$template != 'forum_view'">
  Hide content..
</xf:if>

39. Cách hiển thị nội dung trong Discouraged Users:
Mã:
<xf:if is="{$xf.visitor.Option.is_discouraged}">
   Show content...
</xf:if>

40. Cách hiển thị nội dung chỉ cho những người dùng có Gravatar:
Mã:
<xf:if is="{$xf.visitor.gravatar}">
 Show content...
</xf:if>

41. Cách hiển thị nội dung cho staff:
Mã:
<xf:if is="{$xf.visitor.is_staff}">
  Show content...
</xf:if>

42. Cách hiển thị nội dung chỉ dành cho những người dùng chưa xác nhận địa chỉ email:
Mã:
<xf:if is="{$xf.visitor.isAwaitingEmailConfirmation()}">
 Show content...
</xf:if>

43. Cách hiển thị nội dung trong nhiều diễn đàn:
Mã:
<xf:if is="in_array({$forum.node_id}, [X,Y,Z])">
         Show content..
</xf:if>

44. Cách ẩn nội dung trong nhiều diễn đàn:
Mã:
<xf:if is="in_array($forum.node_id, [x,y,z])">
         Hide content..
</xf:if>

45. Cách hiển thị nội dung trong một diễn đàn cụ thể:
Mã:
<xf:if is="$forum.node_id == x">
        Show content..
</xf:if>

46. Cách ẩn nội dung trong một diễn đàn cụ thể:
Mã:
<xf:if is="$forum.node_id != 3">
        Hide content..
</xf:if>

47. Cách hiển thị một banner chỉ dưới bài viết đầu tiên của mỗi trang của một chủ đề:
Mã:
<xf:if is="{$post.position} % {$xf.options.messagesPerPage} == 1">
    Show content..
</xf:if>

48. Cách hiển thị một banner chỉ bên trong bài đăng đầu tiên của mỗi trang của một chủ đề:
Mã:
<xf:if is="{$post.position} % {$xf.options.messagesPerPage} == 0">
        Show content..
</xf:if>

49. Field location được chỉ định:
Mã:
<xf:if is="{$xf.visitor.location}">
  Show content...
</xf:if>

50. Field website được chỉ định:
Mã:
<xf:if is="{$xf.visitor.website}">
  Show content...
</xf:if>

51. Chữ ký được chỉ định:
Mã:
<xf:if is="{$xf.visitor.signature}">
  Show content...
</xf:if>

52. Người dùng đã kích hoạt
Mã:
<xf:if is="{$xf.visitor.user_state} == 'valid'">
  Show content...
</xf:if>

53. Đang chờ xác nhận qua email (sau khi chỉnh sửa):
Mã:
<xf:if is="{$xf.visitor.user_state} == 'email_confirm_edit'">
  Show content...
</xf:if>

54. Email không hợp lệ
Mã:
<xf:if is="{$xf.visitor.user_state} == 'email_bounce'">
  Show content...
</xf:if>

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top