Tutorial 2x Conditional Statements for XenForo 2 - Các câu lệnh điều kiện cho XenForo 2 (Phần 2)

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Conditional Statements for XenForo 2 - Các câu lệnh điều kiện cho XenForo 2 (Phần 2)

Bài viết này sẽ tiếp tục bài viết trước, mời các bạn tham khảo.

28. Cách ẩn nội dung tin nhắn trong một cuộc trò chuyện:
Mã:
<xf:if is="$template != 'conversation_view'">
  Hide content..
</xf:if>

29. Cách chỉ hiển thị nội dung trong danh sách cuộc trò chuyện:
Mã:
<xf:if is="$template == 'conversation_list'">
  Show content..
</xf:if>

30. Cách chỉ ẩn nội dung trên danh sách cuộc trò chuyện:
Mã:
<xf:if is="$template != 'conversation_list'">
  Hide content..
</xf:if>

31. Cách chỉ hiển thị các tài nguyên trên trang chủ:
Mã:
<xf:if is="$template == 'xfrm_overview'">
  Show content..
</xf:if>

32. Cách chỉ ẩn các tài nguyên trên trang chủ:
Mã:
<xf:if is="$template != 'xfrm_overview'">
  Hide content..
</xf:if>

33. Cách chỉ nội dung hiển thị khi xem nội dung nguồn:
Mã:
<xf:if is="$template == 'xfrm_resource_view'">
  Show content..
</xf:if>

34. Cách chỉ ẩn nội dung khi xem nội dung nguồn:
Mã:
<xf:if is="$template != 'xfrm_resource_view'">
  Hide content..
</xf:if>

35. Cách hiển thị nội dung khi thread được hiển thị:
Mã:
<xf:if is="$template == 'thread_view'">
  Show content..
</xf:if>

36. Cách ẩn nội dung khi thread được hiển thị:
Mã:
<xf:if is="$template !='thread_view'">
  Hide content..
</xf:if>

37. Cách hiển thị nội dung trong danh sách chủ đề:
Mã:
<xf:if is="$template =='forum_view'">
  Show content..
</xf:if>

38. Cách ẩn nội dung trong danh sách chủ đề:
Mã:
<xf:if is="$template != 'forum_view'">
  Hide content..
</xf:if>

39. Cách hiển thị nội dung trong Discouraged Users:
Mã:
<xf:if is="{$xf.visitor.Option.is_discouraged}">
   Show content...
</xf:if>

40. Cách hiển thị nội dung chỉ cho những người dùng có Gravatar:
Mã:
<xf:if is="{$xf.visitor.gravatar}">
 Show content...
</xf:if>

41. Cách hiển thị nội dung cho staff:
Mã:
<xf:if is="{$xf.visitor.is_staff}">
  Show content...
</xf:if>

42. Cách hiển thị nội dung chỉ dành cho những người dùng chưa xác nhận địa chỉ email:
Mã:
<xf:if is="{$xf.visitor.isAwaitingEmailConfirmation()}">
 Show content...
</xf:if>

43. Cách hiển thị nội dung trong nhiều diễn đàn:
Mã:
<xf:if is="in_array({$forum.node_id}, [X,Y,Z])">
         Show content..
</xf:if>

44. Cách ẩn nội dung trong nhiều diễn đàn:
Mã:
<xf:if is="in_array($forum.node_id, [x,y,z])">
         Hide content..
</xf:if>

45. Cách hiển thị nội dung trong một diễn đàn cụ thể:
Mã:
<xf:if is="$forum.node_id == x">
        Show content..
</xf:if>

46. Cách ẩn nội dung trong một diễn đàn cụ thể:
Mã:
<xf:if is="$forum.node_id != 3">
        Hide content..
</xf:if>

47. Cách hiển thị một banner chỉ dưới bài viết đầu tiên của mỗi trang của một chủ đề:
Mã:
<xf:if is="{$post.position} % {$xf.options.messagesPerPage} == 1">
    Show content..
</xf:if>

48. Cách hiển thị một banner chỉ bên trong bài đăng đầu tiên của mỗi trang của một chủ đề:
Mã:
<xf:if is="{$post.position} % {$xf.options.messagesPerPage} == 0">
        Show content..
</xf:if>

49. Field location được chỉ định:
Mã:
<xf:if is="{$xf.visitor.location}">
  Show content...
</xf:if>

50. Field website được chỉ định:
Mã:
<xf:if is="{$xf.visitor.website}">
  Show content...
</xf:if>

51. Chữ ký được chỉ định:
Mã:
<xf:if is="{$xf.visitor.signature}">
  Show content...
</xf:if>

52. Người dùng đã kích hoạt
Mã:
<xf:if is="{$xf.visitor.user_state} == 'valid'">
  Show content...
</xf:if>

53. Đang chờ xác nhận qua email (sau khi chỉnh sửa):
Mã:
<xf:if is="{$xf.visitor.user_state} == 'email_confirm_edit'">
  Show content...
</xf:if>

54. Email không hợp lệ
Mã:
<xf:if is="{$xf.visitor.user_state} == 'email_bounce'">
  Show content...
</xf:if>

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Cngaf

Private
Tham gia
02/05/2022
Bài viết
2
Được Like
1
cho em hỏi là có câu điều kiện nào chỉ hiển thị cho bản thân không ạ?
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom