dragonbyte

 1. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte eCommerce - Thêm Thương mại điện tử DragonByte cho XenForo 2 2.3.2

  [DBTech] DragonByte eCommerce - Thêm Thương mại điện tử DragonByte cho XenForo 2 2.3.2 DragonByte eCommerce là nhà bán lẻ kỹ thuật số tiên tiến cho XenForo, chứa các tính năng nâng cao như nhiều tầng giá, phiếu giảm giá và bán hàng tự động. Được tích hợp hoàn toàn với XenForo 2, DragonByte...
 2. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte Mail - Tích hợp DragonByte Mail cho XenForo 2 4.6.0b1

  [DBTech] DragonByte Mail - Tích hợp DragonByte Mail cho XenForo 2 4.6.0b1 DragonByte Mail là một mod danh sách gửi mail chuyên nghiệp với các tính năng quản lý đăng ký nâng cao. Ngoài ra, nó có một tính năng là làm nổi bật các chủ đề phổ biến nhất của bạn. Công dụng DragonByte Mail là giải...
 3. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte Shop - Tích hợp Shop cho XenForo 2 6.4.7

  [DBTech] DragonByte Shop - Tích hợp Shop cho XenForo 2 6.4.7 DragonByte Shop là mod cửa hàng tiên tiến nhất cho đến nay. Cung cấp cho bạn quyền kiểm soát chưa từng có đối với những mặt hàng bạn có thể bán, DragonByte Shop là bản mod hoàn hảo để đi cùng với hầu như bất kỳ điểm sửa đổi nào. Với...
 4. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte Security - Thêm bảo mật DragonByte cho XenForo 2 4.3.2

  [DBTech] DragonByte Security - Thêm bảo mật DragonByte cho XenForo 2 4.3.2 DragonByte luôn theo dõi diễn đàn của bạn ngay cả khi bạn không ở đó và có khả năng cảnh báo bạn về bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào. Công dụng DragonByte là sản phẩm lý tưởng cho các diễn đàn quan tâm đến bảo mật hoặc...
 5. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte Shop - Tích hợp Shop cho XenForo 2 6.2.2

  [DBTech] DragonByte Shop - Tích hợp Shop cho XenForo 2 6.2.2 DragonByte Shop là mod cửa hàng tiên tiến nhất cho đến nay. Cung cấp cho bạn quyền kiểm soát chưa từng có đối với những mặt hàng bạn có thể bán, DragonByte Shop là bản mod hoàn hảo để đi cùng với hầu như bất kỳ điểm sửa đổi nào. Với...
 6. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte Donate - Thêm DragonByte Donate cho XenForo 2 3.2.0

  [DBTech] DragonByte Donate - Thêm DragonByte Donate cho XenForo 2 3.2.0 DragonByte Donate là một mod quyên góp chuyên nghiệp, cho phép quản trị viên chấp nhận quyên góp từ bất kỳ bộ xử lý thanh toán nào bạn đã thêm vào XenForo 2. Công dụng DragonByte Donate là sản phẩm lý tưởng cho các diễn...
 7. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte Spam Clean - Dọn dẹp spam cho XenForo 2

  [DBTech] DragonByte Spam Clean - Dọn dẹp spam cho XenForo 2 1.2.0 Spam Clean từ DragonByte Tech là một bản sửa đổi được thiết kế để thêm các công cụ "Spam clean" được sử dụng trong giao diện người dùng vào form "Batch update users" trong AdminCP, vì vậy bạn có thể nhanh chóng xóa tất cả nội...
 8. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte Favicons - Thêm Favicon trước liên kết XenForo 2

  [DBTech] DragonByte Favicons - Thêm Favicon trước liên kết XenForo 2 1.1.0 DragonByte Favicons là một add-on nhỏ nhưng mạnh mẽ cho phép bạn hiển thị các favicon cho các liên kết được đăng trên diễn đàn của bạn bằng cách sử dụng BBCode. Biểu tượng trang web, hoặc "favicon", là các biểu tượng...
 9. PVS

  Addon 2x DragonByte Donate - Thêm DragonByte Donate cho XenForo 2

  DragonByte Donate - Thêm DragonByte Donate cho XenForo 2 3.1.0 DragonByte Donate là một mod quyên góp chuyên nghiệp, cho phép quản trị viên chấp nhận quyên góp từ bất kỳ bộ xử lý thanh toán nào bạn đã thêm vào XenForo 2. Công dụng DragonByte Donate là sản phẩm lý tưởng cho các diễn đàn muốn...
 10. PVS

  Addon 2x DragonByte eCommerce - Thêm Thương mại điện tử DragonByte cho XenForo 2

  DragonByte eCommerce - Thêm Thương mại điện tử DragonByte cho XenForo 2 2.1.0 DragonByte eCommerce là nhà bán lẻ kỹ thuật số tiên tiến cho XenForo, chứa các tính năng nâng cao như nhiều tầng giá, phiếu giảm giá và bán hàng tự động. Được tích hợp hoàn toàn với XenForo 2, DragonByte eCommerce...
 11. PVS

  Addon 2x DragonByte Security - Thêm bảo mật DragonByte cho XenForo 2

  DragonByte Security - Thêm bảo mật DragonByte cho XenForo 2 4.3.1 DragonByte luôn theo dõi diễn đàn của bạn ngay cả khi bạn không ở đó và có khả năng cảnh báo bạn về bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào. Công dụng DragonByte là sản phẩm lý tưởng cho các diễn đàn quan tâm đến bảo mật hoặc muốn được...
 12. PVS

  Addon 2x DragonByte Mail - Tích hợp DragonByte Mail cho XenForo 2

  DragonByte Mail - Tích hợp DragonByte Mail cho XenForo 2 4.3.6 DragonByte Mail là một mod danh sách gửi mail chuyên nghiệp với các tính năng quản lý đăng ký nâng cao. Ngoài ra, nó có một tính năng là làm nổi bật các chủ đề phổ biến nhất của bạn. Công dụng DragonByte Mail là giải pháp hoàn hảo...
 13. PVS

  Addon 2x DragonByte Credits - Tích hợp Tín dụng DragonByte cho XenForo 2

  DragonByte Credits - Tích hợp Tín dụng DragonByte cho XenForo 2 5.6.0 DragonByte Credits là một hệ thống tín dụng rất tiên tiến dành cho XenForo cung cấp chức năng nâng cao phù hợp cho hoạt động thông thường và các công cụ thương mại điện tử nghiêm túc. Các tính năng chính Tích hợp DragonByte...
 14. PVS

  Addon DragonByte Shout [Lite] - Shoutbox DragonByte [Bản rút gọn]

  DragonByte Shout [Lite] - Shoutbox DragonByte [Bản rút gọn] 7.2.0 DragonByte Shout là cách lý tưởng để giữ cho các thành viên trên diễn đàn của bạn trong khi họ chờ đợi trả lời cho bài viết của họ. Nó có thể được sử dụng trong nhiều cách khác nhau - như một phòng chat dành cho thành viên, cho...
 15. PVS

  Addon DragonByte Product Manager - Trình quản lý sản phẩm của DragonByte

  DragonByte Product Manager - Trình quản lý sản phẩm của DragonByte 2.0.0 Product Manager là người bạn đồng hành với các sản phẩm DragonByte hiện tại của bạn, cho phép bạn không chỉ có một tab AdminCP riêng biệt cho sản phẩm của DragonByte, nhưng cũng nhanh chóng và dễ dàng nhìn thấy nếu có bất...
 16. PVS

  Addon DragonByte Shop - Cửa hàng DragonByte (Pro)

  DragonByte Shop - Cửa hàng DragonByte (Pro) 4.4.0 DragonByte Shop là mod cửa hàng tiên tiến nhất cho đến nay. DragonByte Shop là mod hoàn hảo để đi cùng với hầu như bất kỳ các điểm sửa đổi. Sử dụng Hầu hết các cửa hàng khác sửa đổi bổ sung hỗ trợ cho hành động chứng khoán nhất định, như tăng...
Top Bottom