following

 1. PVS

  Addon 2x The Following Alerts - Các cảnh báo theo dõi XenForo 2 3.0.9

  The Following Alerts - Các cảnh báo theo dõi XenForo 2 3.0.9 Nội dung được hỗ trợ: Chủ đề mới được tạo Bài viết mới được tạo Tài nguyên mới được tạo (add-on bắt buộc: XenForo Resource Manager) Trạng thái mới được cập nhật Album media mới được tạo (add-on bắt buộc: XenForo Media Gallery) Tùy...
 2. PVS

  Addon 2x User Following You - Người dùng đang theo dõi bạn XenForo 2 1.0.0

  User Following You - Người dùng đang theo dõi bạn XenForo 2 1.0.0 Hiển thị thông tin về người dùng có đang theo dõi bạn hay không. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 3. PVS

  Addon 2x [OzzModz] User Is/Isn't Following You - Người dùng đang/không theo dõi bạn XenForo 2 2.0.0

  [OzzModz] User Is/Isn't Following You - Người dùng đang/không theo dõi bạn XenForo 2 2.0.0 Addon này sẽ cho phép bạn biết ai đang/không theo dõi bạn từ thẻ thành viên hoặc hồ sơ của họ. Yêu cầu: XenForo 2.1.0+ Không theo dõi: Theo dõi: Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Addon 2x [tl] The Following Alerts - Cảnh báo theo dõi XenForo 2 3.0.3

  [tl] The Following Alerts - Cảnh báo theo dõi XenForo 2 3.0.3 Nội dung được hỗ trợ: Chủ đề mới được tạo Bài viết mới được tạo Tài nguyên mới được tạo (add-on bắt buộc: XenForo Resource Manager) Trạng thái mới được cập nhật Album media mới được tạo (add-on bắt buộc: XenForo Media Gallery)...
 5. PVS

  Addon The Following Alerts - Cảnh báo theo dõi

  The Following Alerts - Cảnh báo theo dõi 1.1.2 Mô tả: Nhận cảnh báo từ những người bạn theo dõi. Điều này cũng như chúng ta xem diễn đàn thì nhận được thông báo từ đó. Và bây giờ điều này cũng có sẵn với mọi người (bạn theo dõi). Mặc dù nhận được cảnh báo từ đó, nhưng bạn có thể chọn nhận các...
Top Bottom